Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tháng 12, 2012

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

 

Trong tuần lễ cuối tháng 11, 2012, nhận được:

-Ông Hoa & Đại: $102

-Ông Hạnh-Vơ Ins.: $102

- BS Phạm Mai Khôi: $102

- Lisa Phạm: $102

-Ông Hùng-Ḥa: $102

Tổng cộng nhập quỹ: $510.00

Quỹ hiện : $ 510.00 + $186.00 (tồn qũy kỳ trước): $696.00

Số tiền này sẽ được gởi về quê nhà, tặng cho 6 TPB trong t́nh trạng thương tật nặng (100%) qua Công ty LE Chuyển Tiền Nhanh, Bellaire, Houston, mỗi người 100 đô la.

 

Danh sách sẽ phổ biến sau khi đủ hồi báo.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua hệ thống gửi tiền của các công ty Chuyển Tiền.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.