Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong  dịp Lễ Giáng Sinh, 2012 Đă nhận: $4,416.00

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

Trong tuần lễ cuối tháng 11, 2012, nhận được:

-Ông Hoa & Đại: $102

-Ông Hạnh-Vơ Ins.: $102

- BS Phạm Mai Khôi: $102

- Lisa Phạm: $102

-Ông Hùng-Ḥa: $102

 

Trong tháng 12-2012 chúng tôi nhận được:

-Ô. Bác Trần Quốc Lâm: $1,020.00

-Ô. Trực - Tường An: $510.00

-Ô. Huyền : $204.00

-Ô. Nguyễn Ngọc Thành: $102.00

-Bạn của Phạm Gia Khôi: $102.00

-Nhạc Linh Phương: $150.00

-Ông LS Phạm Thiên Tráng: $510.00

-Kim Sơn Restaurant: $1,020.00

-Ông Hoa & Đại: $102.00

Cộng với tiền tồn qũy kỳ trước.

Tổng cộng qũy : $4,416.00 (Bốn ngàn bốn trăm mười sáu đô la)

Số tiền này đă được gởi về quê nhà trước ngày lễ Giáng Sinh 2012, tặng cho 43 TPB trong t́nh trạng thương tật nặng (100%, mắt, cụt tay chân, liệt hạ chi) qua Công ty LE Chuyển Tiền Nhanh, địa điểm trên đường Bellaire, Houston, mỗi người 100 đô la.

Tổng số tiền đă chi: $102 x 43 TPB = $4,386.00

$4,416 - 4,386  = $30.00

Quỹ  hiện c̣n: $30.00 (Ba mươi đô la).

Vào giờ báo lên khuôn (12/26) chúng tôi nhận được $102.00 của cháu Lisa Phạm. Như vậy qũy hiện đang : $132.00 (Một trăm ba mươi hai đô la)

Danh sách TPB thụ hưởng sẽ đăng tải sau khi đủ hồi báo Danh sách này cũng phổ biến trên trang Web của Xây Dựng (xaydunghouston.com).

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua hệ thống gửi tiền của các công ty Chuyển Tiền.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.