Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong dịp Tết Quí Tỵ , 2012

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Thuy, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax). Hơn nữa, công ty LE chỉ nhận tiền cash.

Nhập Quỹ: Trong đầu tháng 1, 2013, chúng tôi nhận được của:

- Mindy Trần (Hội Sóc Trăng): $102.00  

- Ông Trung & Loan:  $300.00

Tổng cộng $402.00, xin cám ơn 2 độc giả kể trên.

       Tồn qũy kỳ trước: $30.00            

       Qũy : $30.00 + 402.00 = $432.00

 

Trong đầu tháng 2, 13; chúng tôi nhận được:

- Lisa Phạm: $102.00 (lần thứ 3) (khoảng 40 tuổi, xúc động sau khi xem các show Chân Dung N.L trên đài SGN, biết các Chú bác đă hy sinh gian khổ, cống hiến tuổi thanh xuân thân thể cho đất  nước).

- Ông Hoàng Hùng & Hoà: $102.00

- Ông Oscar Việt Hoàng & Ngọc Tân: $102.00

- HO/TPB  Phạm văn Độ: $30.00

Nhập qũy: $336.00 + $432 (Tồn quỹ kỳ trước): $768.00 (Bảy trăm sáu mươi tám đô la)

Tháng 12, 12 vừa qua, 44 TPB ($4, 386) đă nhận quà Gíang Sinh, mỗi anh 100 đô la (xem danh sách đă phổ biến trên báo số 750, phát hành ngày 12 tháng 1, 13.).  Hiện c̣n nhiều người thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc chân, vậy, Quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH ăn Tết con Rắn, xin vui ḷng gửi trước ngày 8 tháng 2, để chúng tôi tiện việc chọn lựa hồ .

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.