Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong dịp Tết Quí Tỵ , 2012

 

 * Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax). Hơn nữa, công ty LE chỉ nhận tiền cash.

         Tồn qũy: $972.00 (Chín trăm bẩy mươi hai đô la)

      *Ngày 12 tháng 1, nhận được:

- Nguyễn văn Tịnh Chí: $102.00

      -Cụ Thái Kim Oanh: $102.00

Tổng cộng: $972.00 + $102.00 + $102.00 = $1,176.00

Số tiền này đă gửi về cho 11 TPB, ngày 29-1-2013 mỗi người $100 đô la, đă nhận đủ hồi báo từ Công Ty LE Chuyển Tiền Nhanh, Bellaire, Houston. Sau đây danh sách 11 TPB thụ hưởng: $102 x 11 = $1,122.00

Tiền c̣n lại: $1,176.00 – $1,122.00 = $54.00

1/  B2 LÊ PHƯỚC TỨ   56/852.203  TK/SA ĐÉC.(Cụt 2 tay 2 Chân Đui Mắt Trái)  TAN GIANG

2/  HS  HÀ ĐƯỢC  68/409.780  ĐV2QT  (cụt 2 chânGia lai

3/  B2 NGUYỄN TẤN AN   74/216.942  TĐ21/BĐQ.    (Cụt 2 Chân)- Quảng Ngăi

4/ HS PHẠM NGOC MINH  46/572.226   D9D9207/ĐPQ.   (Cụt 2 Chân). - Quảng Ngăi

5/  NQ BÙI TÁ ĐIỀU  NQ/130.080  ĐV/Không . (Cụt 2Chân+Đui 1 Mắt) - Quảng Ngăi

6/  HS  VƠ ĐINH KHÔI   71/202.430   SĐ 2 Bộ  Binh.  (Cụt  2  Chân) - Quảng Ngăi

7/  B2  TRẦN  KHÙNG   204.826   ĐĐ1/2/48 BB  (cụt chân P.) - Thưà Thiên  Huế

8/ Tr/úy NGUYỄN VĂN CHỦ   63a/108.014  ĐĐ2/3/16/SĐ9/BB  (cụt chân P.) -Tây Ninh

9/ B2  NGUYỄN CÔNG TRẠNG  51/647.974  TĐ303/ĐP  (cụt chân T.) đt:01674227054,  Tây Ninh

10/ TS LÊ SỰ  35/079.797 ĐPQ/Huế  (cụt chân T.) - Thừa Thiên,    Huế

11/ TĐT Nguyễn văn Quan  76/129.212  1/2/57/SĐ3BB  (cụt 2 chân + mắt P.), Saigon  

     

*Tuần lễ cuối tháng 1-2013, nhận được của:

-Ông () My.CO: $100.00

-Ông  Stephen Lee $220.00.

Chúng tôi ngay lập tức gửi về VN cho 3 TPB ngày 3 tháng 2 (tổng cộng xuất qũy: $306).

Tiền c̣n lại: $320.00 – $306.00 = $14.00

Khi hồi báo, chúng tôi sẽ phổ biến tên họ của 3 TPB này.

      Qũy c̣n: $54.00 + $14.00 = $68.00

đầu tháng 2, 2013; chúng tôi nhận được của:

 -Ông Allen (Hai ngàn đô la)

-Ông P.T.Th (Hai ngàn 40 đô la).

Tổng cộng qũy : $68.00 + $2,000.00 + 2,040.00 = 4,108.00 (Bốn ngàn một trăm tám đô la).

Hiện c̣n nhiều người thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc chân, vậy, Quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH ăn Tết con Rắn, xin vui ḷng gửi trước ngày 8 tháng 2, để chúng tôi tiện việc chọn lựa hồ .

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.