Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong dịp Tết Quí Tỵ , 2013

(Tổng cộng trên 6 ngàn đô la từ 3 vị ân nhân,

đă nhận được trong ngày đầu năm)

 

 * Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax). Hơn nữa, công ty LE chỉ nhận tiền cash.

*Tuần lễ cuối tháng 1-2013, nhận được của:

-Ông () My.CO: $100.00

-Ông  Stephen Lee $220.00.

Chúng tôi ngay lập tức gửi về VN cho 3 TPB ngày 3 tháng 2 (mỗi anh 100 đô la, tổng cộng xuất qũy: $306).

1/ NGUYỄN VĂN RU - hai mắt, cụt cả hai tay....Tỉnh Tiền Giang (Thay mặt nhận) NGUYỄN THỊ SÁU Năm sanh: 1974 (gửi tiền theo lời yêu cầu của MTQ. Ô. Stephen Lee)

2/ B1 NGUYỄN VĂN TƯ - TĐ33/LĐ5 BĐQ ( 2 mắt+bể bụng+gẫy xương ống quyển.) Tiền Giang

3/ HS PHẠM VĂN ÊM - SQ: 73/115.034 KBC 7671. . Đui 2 Mắt  - Thừa Thiên-Huế

Tồn qũy: $68.00

đầu tháng 2, 2013; chúng tôi nhận được của:

-Ông Allen (California):  (Hai ngàn đô la)

-Ông P.T.Th (Hai ngàn 40 đô la).

-Ngày 5 tháng 2, 2013; chúng tôi nhận được của:

-Ông Nha David & Nha Hải: $2.040.00

Nhập qũy: $68.00 + $2,000.00 + 2,040.00 + 2,040  = 6,148.00 (Bốn ngàn một trăm bốn mươi tám đô la)

Đă gửi về tặng 40 TPB ngày đầu năm, nhưng đến nay 2 TPB, nhân viên Công ty LẸ không giao tiền được (1 anh đă qua đời, 1 người đă dọn nhà).

Sau đây danh sách 38 TPB đă nhận tiền của ông Ph.T. Th. Ông Nha David & Nha Hải. Chúng tôi đă đủ hồi báo từ Công Ty LẸ Chuyển Tiền. Hồi báo chữ của TPB thụ hưởng, sẽ gửi đến tận nhà cho các ân nhân kể trên.

1/  BI Đặng văn Thọ  74/162.898  SD1/BB. (đui 2 mắt+cụt 2 tay) Đà Nẵng.

2/  B2 Đoàn văn Lan  50/313.680  SD2/BB(cụt chân phải/Mù mắt trái) - Đồng Nai.

3/  B2 Nguyễn văn Đức 72/101.303  SD1/BB. (Cụt 2 Chân,Đui Mắt)LH.  ĐỒNG NAI.

4/  NQV Nguyễn văn Thế  NQ/448.729  CK/Long Mỹ.(Đui 2 mắt+cụt chân phải)- Hậu Giang

5/  Ch/úy Bùi Văn Viễn  41/092.676  TK/Phong Dinh. (Cụt 2 Tay Chân Phải) - Kiên Giang

6/  B2 Nguyễn Văn Lập  Không    TĐ3/15/SĐ9/BB. (Đui 2 mắt) - Kiên Giang

7/  TDT/NQ Danh Houl tự Riêng  NQ/861.791  CK Kiên B́nh. ( liệt hạ chi) - Kiên Giang

8/  NQV ĐỖ THẾ SÁCH  NQ/135.188  CK/ Tam Kỳ. (Cụt 2 Chân)  - QUẢNG NAM

9/  NQV HUỲNH PHONG  NQ/117.014   CK/ Tiên Phước.(Đui 2 Mắt +) - QUẢNG NAM

10/ B1 VƠ CƯƠNG  54/175.165   TD115/DPQ. (Cụt 2 Chân).LH. - QUẢNG NAM.

11/ Th/Úy TRẦN VĂN THẢO 74/216.270  TD118/Địa Phương Quân.(Cụt 2 Chân) = QUẢNG NAM

12/  B1 LÊ TRỌNG CẢNH  74/123.260  SD2/BB. ( Liệt Hạ Chi+)LH. - QUANG NGĂI

13/  B1 LÊ VĂN DIÊN   42/488.801   TD103/DPQ.(Cụt Chân Trái+Bàn Chân Phải.) - QUẢNG NGĂI

14/  TS/DPQ LÊ VÀNG  34/402.436  TD248/DPQ. (Đui 2 mắt.+) = QUẢNG NGĂI

15/  TS/DPQ NGUYỄN KẾ  30/168.504  TK/Q. NGĂI. (Đui 2 mắt) - QUẢNG NGĂI

16/  HS/DPQ Sơn Chea54/581.082 (cụt 2 chân + mắt trái) = Trà Vinh

17/  HS văn Bằng  70/510.654  KBC 4685. ( liệt hạ chi) = TX Vị Thanh.

18/  CBNT TRƯƠNG MINH ĐẠT  DS/260.094  TD/LONG KHÁNH.  (Đui2 Mắt+) LH - ĐỒNG NAI

19/  B1 ĐỖ MINH THUẬN  54/578.452.  TĐ315/ĐPQ.(Cụt 2 Chân). (Nhờ cháu HƯƠNG) THỦ  ĐỨC.

20/  TS LÊ VĂN TÀI.  62/101.474  CK/Cầu Ngang.(Cụt 2 Chân) - B̀NH DƯƠNG

21/  HS Nguyễn văn Ngọc  75/126.449  TQT/TU (cụt 2 chân+1 tay T.) - B́nh Dương.

22/   HS Trần Thanh Hùng  70/216.495  Đại Đội Hắc Báo - SĐ 1 BB - cụt hai tay, Huế

23/  HS văn Khứ   47/277.821  TĐ 58/an ninh phi trường Biên Ḥa (Bại liệt 2 chân) Biên Hoà 

24/  HS1 Ngọc Điền  46/229.214  ĐĐ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc ( 2 mắt) - T. An Giang

25/  B2 NGUYỄN VĂN DANH. 74/163.138 TD7/ND.(Cụt Chân Trái+mùMắt T+gẫy tay T.) SÀI- G̉N.

26/  B2 NGUYỄN ĐỨC HUỆ  71/320.656  SD2/BB. (Cụt 2 Chân) - QUẢNG NGĂI.

27/  TS/ĐPQ Phan   38/408.560  ĐVIQT  (cụt 2 chân) Quảng Ngăi

28/  HS/ĐPQ  Công Tŕnh  50/511.572  ĐĐ1/107/ĐPQ/TK/QNgăi  (cụt 2 chân)- Quảng Ngăi

29/  TS Huỳnh Đ́nh Me Sq: 67/202.043.TĐ2/TĐ56/SD3/BB (Cụt 2 Chân) TT-Huế

30/  Th/Úy Nguyễn Thành Thanh Sq: 74/216.113.ĐĐ3/TĐ113/DPQ(Cụt 2 Chân) TT-Huế

31/ Nguyễn Văn Lâm (tự Ba Đen) Sq: 898.180 (Đui 2 Mắt+cụt Tay Phải) - Bến Tre.

32/ NQV Huỳnh Văn . NQ/461.238. KBC 4685(Đui 2 Mắt+Cụt Tay Trái) Kiên Giang.

33/ NQV Hồ Phát Hưng SQ 54/N00516. Chi Khu Cao Lănh (Đui 2 Mắt+Gẫy 2 Chân+Nội Thương) - Định Tường.

34/  Trang Đức Cương Sq 49/428.197 ĐĐ210/LĐ4/31 Đ PQ ( Liệt Hạ Chi) - Kiên Giang

35/  Th/úy Trần Văn Phú. SQ 64/127469. TK/Long An (Cụt 2 Chân+Đui 1 Mắt) - Long An.

36/ Văn Ưu SQ 69/503.910.KBC 4685 .(Cụt 2 Chân) - An Giang.

37/ HS1 Bùi Văn Ngân. SQ: 50/364.325.T Đ312/TK B́nh Dương. (Cụt 2 Chân) - B́nh Dương.

38/ Nguyễn Văn Kỉnh. SQ 65/158.646. TĐ60/BĐQ (Cụt 2 Chân)- B́nh Dương

Qũy hiện c̣n: $6,148 – $4,080 = $2,068

Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH đang sàng lọc hồ thương tật nặng ( tiền th́ ít, hồ th́ nhiều), để thể gửi cho 20 TPB trong tháng 3, 2013 tới đây.

Hiện c̣n nhiều người thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc chân, vậy, quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH xin mau mắn rộng ḷng chia xẻ, phần đông TPB bị bệnh già không c̣n khả năng lao động.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.