Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong dịp Tết Quí Tỵ , 2013

(Tổng cộng trên 6 ngàn đô la từ 3 vị ân nhân,

đă nhận được trong ngày đầu năm)

 * Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax). Hơn nữa, công ty LE chỉ nhận tiền cash.

 Trong tháng Tết, đă nhận được của ông BS Nha Khoa David & Nha Hải: $2.040.00

Tiền của ông Nha David & Nha Hải, đă gửi về tặng 20 TPB ngày đầu năm, nhưng đến nay 2 TPB, nhân viên Công ty LẸ không giao tiền được (1 anh đă qua đời, 1 người đă dọn nhà). Danh sách 18 TPB này đă đăng trên báo XD số 753 phát hành ngày 23 tháng 2, 13 trên trang Web của Xây Dựng.

Sau đây tên của 2 TPB (thay thế)  đă nhận tiền Ông Nha David & Nha Hải (Tổng cộng: $102 x 20 TPB). Chúng tôi đă đủ 20 Hồi báo từ Công Ty LẸ Chuyển Tiền. Hồi báo chữ của 20 anh TPB thụ hưởng, mỗi anh $100 đô la, đă gửi đến tận văn pḥng ân nhân kể trên.

01.  Th/úy Công Vàng. SQ 68/150.113. KBC 4204, (cụt 2 chân.) - tỉnh Long An.

02.  NQV Văn Hải. SQ 48/C.17205. Chi Khu Thăng B́nh - (cụt 2 chân) - QuảngNam

Qũy hiện c̣n: $2,068

Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH đang sàng lọc hồ thương tật nặng ( tiền th́ ít, hồ th́ nhiều), để thể gửi cho 20 TPB trong tháng 3, 2013 tới đây.

Hiện c̣n nhiều Hồ thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc 2 chân, vậy, quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH xin mau mắn rộng ḷng chia xẻ, phần đông TPB bị bệnh già không c̣n khả năng lao động.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẳn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

 

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (sàng lọc hồ ).

 

Đón xem trong tháng 3, 13: Hội thoại của Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH trên đài truyền h́nh SGN 51.3 để biết thêm chi tiết.