Thông Báo Của Hội Trại Gia Binh Houston

Về Chương Tŕnh Tưởng Niệm Quốc Hận,

Nhớ Người Thương Binh VNCH”,

nhằm góp qũy cứu trợ

Anh Em Thương Phế Binh/VN Cộng Ḥa

Nhân dịp Kỷ Niệm Đệ II Chu Niên ngày thành lập, Hội Trại Gia Binh Houston sẽ tổ chức một Chương Tŕnh Văn Nghệ Đấu Tranh với chủ đềLính Quê Hương

Vào ngày Chủ Nhật ngày 14 tháng 4 năm 2013

Từ 2 giờ đến 6 giờ chiều

Tại: BABY’S NIGHTCLUB

11107 Bellaire/Boone – Houston – TX 77072

Tel.: (832) 388-6342

vào cửa tự do

Chương tŕnh gồm 2 phn:

* Tŕnh diễn của ca nghệ Houston với sự điều hợp của nữ nhạc Linh Phương

* Ca nhạc cảnh: Nghệ Hoàng Mộng Thu, cố vấn Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn đến từ Bắc Cali

* Dàn dựng sân khấu: Nghệ Trầm Lăng Nguyễn văn Sang

                Buổi tổ chức được bảo trợ của:

-Ban Giám Đốc Đài Truyền H́nh SGN 51.3

-Ban Giám Đốc Baby’s Nightclub

-Ban Giám Đốc Nhà Hàng Kim Sơn

-Ban Giám Đốc Đài Tiếng Nước Tôi

-Ban Giám Đốc Nhà In KT Pringting

-Báo Xây Döïng,

-Nữ Nhạc Linh Phương tức Linh Phương Productions

 

-Danh sách ân nhân sẽ phổ biến trên Đài SGN, báo Xây Dựng đài phát thanh Tiếng Nước Tôi

-Ngân khoản thu được sẽ gửi về cứu trợ anh em Thương Phế Binh VNCH nơi quê nhà.

Danh Sách Các Mạnh Thường Quân

Yểm Trợ Chương TŕnhTưởng Niệm Tháng 4, Nhớ TPB/VNCH”

(tính đến ngày 23 tháng 3-2013)

 

-Ông La Trí, nhà hàng Kim Sơn: (2 ngàn đô la).

-Viet Travel: tặng 1 Phi đi trong Nội địa Hoa Kỳ

-Hăng Hàng Không Singapore tặng 1 phi đi Á Châu

-Ô. Lăng Nguyễn, Direct Furniture: 2 máy massage Chân hiệu Dr. Fuji

-Chủ nhân Bún Kim Châu: $200.00 ®

-Hủ tiếu Kim Phát: $200.00 ®

-Phở Thái B́nh Dương: $100.00

-Biocare Pharmacy: $204.00 ®

- Ngoc Hân, Elegance Flowers: $102.00 ®

-Tiệm Vàng Kim Hoàn: $306.00 ®

-Tiệm Vàng Như Ngọc: $200.00 ®

-Viện Thẩm Mỹ Hạnh Phước: $500.00

-BS Hoàng Kim Thành: $200 ®

-Nha La Minh Tự: $200.00 ®

-Nha La Minh Thức: $200.00

-BS Trần Đông Giang: $204.00 ®

 

-Hội Sinh viên Quan Thủ Đức: $100.00 ®

-Hội Cựu Sinh Viên Quan Trường Bị Quốc Gia VN: $100.00 ®

-Hội Biệt Động Quân: $100.00 ®

-Hội ái hữu Không Quân: $100.00 ®

-Gia Đ́nh 81 Biệt Cách & Lực Lượng Đặc Biệt: $100.00 ®

 

-Nhóm Hoa : $1,300.00 ®

-Hội Đồng Hương Thái B́nh: $100.00 ®

-Hội Đồng Hương Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mâu $100.00 ®

-Hội Đồng Hương B́nh Thuận: $100.00 ®

-Hội Đồng Hương Kiên Giang: $102.00 ®

-Hội Ái Hữu Quảng Ngăi: $100.00 ®

 

-Ô. Từ Nguyên Quang: $100.00 ®

-Ô. Trần văn Nghiêm: $200.00 ®

-Ô. Đ́nh Cương: $100.00 ®

-Ô.Bà Hoàng Mạnh Hùng: $200.00 ®

- Ô.B Trần Quốc Văn: $100.00 ®

-Ông Cát Trắng: $100.00 ®

- Văn B́nh: $200.00 ®

-Ô.Bà Nguyễn văn Triết: $100.00 ®

- Nguyễn Thanh Hoa: $50.00 ®

-Ô.Bà Nguyễn Xuân Thắng: $100.00 ®

-Ông Phạm Hữu Đa: $200.00 ®

-Giáo Ưng Hiến $100.00 ®

-Ông Nguyễn Chiêu Hiền: $102.00 ®

-Ông Trần Ngọc Huê: $102.00 ®

-Ông Giang văn Nhân; $100.00 ®

-Ông Nguyễn Trần Đàm: $100.00

- Nguyễn Minh Châu: $204.00 ®

- Nguyễn Công Đoan: $204.00 ®

- Nguyễn thị Qúi: $50.00 ®

- Mẫn Trần: $102.00 ®

-Ông Văn: $205.00 ®

- Hồng Mai: $102.00 ®

-Ông Nguyễn văn Nam: $204.00 ®

-Ông Trương Như Phùng: $100.00 ®

-Ông Trang Tấn: $100.00

-Ô. Điện - Mỹ Lệ: $306.00 ®

-Bác Trần văn Tính: $204.00 ®

-Ô. Liêu Quang Nghĩa: $100.00 ®

-Pharmacy Bảo Châu: $306.00 ®

-Ô. Nguyễn Ngọc Hiền $50.00 ®

-Tiệm Vàng Ngọc Trâm: $200.00 ®

-Tiệm Vàng Chung: $200.00 ®

-Tiệm vàng Thành Lợi: $102.00 ®

-Ô. Khương Hưng+Thu Ba (Canada): $300.00 ®

-Ô. Lưu Đ́nh Thọ (Thủ Đức): $50.00 ®

-Ô. Adam Dinh: $80.00 ®

-Ô. Ngô văn Thu: $50.00 ®

-Chủ nhân Nhà Hàng Phoenix Seafood: $306.00 ®

-Ông Bùi Toàn: $102.00 ®

-Ông Nguyễn Trấp: $100.00

-Ông Quốc Lân: $102.00

-Tiệm Vàng Kim Châu: $204.00

- Diệp Nguyên Đồng: $102.00 ®

 

-Gia binh Hồng : $200.00 ®

-Gia binh Lệ Thanh - Bửu Điền: $204.00 ®

-Gia binh: Trương Hội: $100.00 ®

-Gia binh Mai Đỗ: $100.00 ®

-Gia binh Trương Hiền: $100 ®

-Gia binh Chiêu Nguyễn: $200.00®

-Gia binh Nguyệt Thanh: $204.00 ®

-Gia binh Kim Xuyến: $102.00 ®

-Gia Binh Kim Anh: $50.00 ®

-Gia binh Kim Ngân: $30.00 ®

-Gia binh Kim Loan: $30.00 ®

-Gia Binh Bạch Cúc: $100.00 ®

 

-Ẩn danh ( H.H) $204.00 ®

-Ẩn danh (T.Đ): $100.00 ®

-Ẩn danh (T.H.P): $100.00 ®

-Ẩn danh (T.U): $100.00 ®

-Ẩn danh (LHT): $100.00 ®

-Ẩn danh (N.S): $100.00 ®

-Ẩn danh (D.M.D):$50.00 ®

-Ẩn danh (DTT): $306.00 ®

-Ẩn danh (C+N): $100.00 ®

-Ẩn danh (H.T.P): $102.00 ®

 

*Nhóm cựu Cảnh Sát Quốc Gia:

 -Ô. văn Hoàng: $20.00 ®

 -Ô. Trương văn Thành: $30.00 ®

 -Ô. Phạm văn Nhân: $50.00 ®

 -Ô. Bill : $50.00 ®

 -Ô. Phạm Minh Sang: $20.00 ®

 - Huỳnh thị Kim Oanh: $50.00 ®

 

-Ô. Huỳnh Kim Chung: $100.00 ®

-Ô. Ngô Tứ Thuận: $50.00 ®

-Ô. Ba Hạnh: $102.00 ®

-Ô. Sonny La: $102.00 ®

-Ô. Bùi Ngọc Tuyền: $50.00 ®

-Ô. Trần Minh Chính: $50.00 ®

-Hội Ái Höơu Quang Trung: $102.00 ®

-Ô. Hoàng Cường (Beaumont): $100.00 ®

-Luât Phạm Quang Huy: $204.00 ®

-Gia Binh Bich Trang: $50.00 ®

-Chàng Phạm TX: $100.00 ®

-Ô. Đoàn văn Lộc: $30.00 ®

-Ông Nhựt Hoàng: $50.00 ®

-Ông Đặng Như: $100.00 ®

-Ông Nguyễn Ngọc Định: $50.00 ®

- Diệu Vui: $102.00 ®

-Ô. Phạm Công Lạc: $102.00 ®

-Ô. Đoàn Kỳ Tường: $102.00 ®

-Ông Đại Hoa: $100.00 ®

-Ông Hoàng văn Huệ, chùa Pht Quang: $112 ®

-Ông Oscar Hoàng & Ngọc Tân: $100.00 ®

-Ô.Bà Hồ Chinh: $50.00 ®

-Ô.Bà Nguyễn Cao Tài, đường  Vovinam Lạc Long: $102.00 ®

-Ông Dominique Nghĩa Liễu: $100.00 ®

-Ông Phạm Quang Thế & Trâm: $100.00 ®

-Ông Tùng & Kim (Floral): $102.00 ®

-Ô. Huyền : $204.00 ®

- Khải: 102.00 ®

-Ô. Nguyễn Thế Giác: $204.00

-Ô.Bà Benny Nguyen : $102.00 ®

-Ô. Trần Đức Thưởng (New Orleans): $100.00 ®

-Ô. Nguyễn Thụy Hùng (New Orleans): $60.00 ®

-Ô. Trang Phước: $450.00 ®

-Hiệp Hội Các Luật & Phụ Pháp Việt NamHoa K: $1,020.00 ®

-Nha Tuấn Trần: $306.00

-Ông Đỗ Yên: $100.00 ®

-Ông Nguyễn Đ́nh Bính (CSQG): $100.00

-Ông Kỳ Danh: $100.00

-Ô.Phạm Mậu: $50.00 ®

-Ô.Joseph Nguyễn: $25.00 ®

-BS Nguyễn Tiến Dỵ: $50.00 ®

- Lưu Xuân Yến; $100.00 ®

-Ô. MyCo: $102.00 ®

-Ẩn danh HWY 249: $200.00 ®

-Ô. Thế Dương: $102.00 ®

-Nhà hàng Ocean Palace: 1000 chả ǵo & 500 bánh bao

…………………..

-Ẩn danh (P.T.H): $102.00 ®

- Nguyễn Đoan-Thanh: $110.00 ®

-Hội Tương Tế Làng Kế Môn: $102.00 ®

-Cụ Trần Đ́nh Thứ: $20.00 ®

-Hội Tương Tế Cố Đô Huế: $200.00 ®

-Ô.Bà Huỳnh Công Nam: $100.00 ®

-Ô.Bà Nguyễn Đon : $100 ®

-Ô. Trần Trọng Nhân - Diễn Đàn Huyết Hoa: $102.00

-Bánh Lee Sandwiches: 300 bánh Patechaud

- B́nh Mai: $50.00 ®

 

Danh sách này tính đến ngày 24 tháng 3, 2013

Trong tinh thần góp gió thành băo, Ban Tổ Chức ước mong qúi đồng hương rộng ḷng yểm trợ, mang chút t́nh người hải ngoại, gửi về an ủi các Thương Phế Binh, đang sống đời tủi nhục nơi quê nhà.

 

Chi phiếu xin đề tên: Trai Gia Binh

gửi về ṭa soạn báo Xây Döïng

theo địa chỉ: P.O. Box 1585

Houston, TX 77251

 

Mọi thắc mắc, xin liên lạc:

Hội trưởng Hội Trại Gia Binh

Hoàng Minh Thúy

Chủ nhiệm Tạp Chí Xây Dựng

Tel: 713-995-8296

Xin chaân thaønh caûm taï