Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 6 tháng 2-2016 - Quỹ : $4,268.00

(Tạp Chí Xây Dựng - năm thứ 33 – Số 830 – Phát hành ngày 6-2-2016 – HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

Nhận tiền: Trong tuần lễ cuối tháng 1, 2016, nhận được của:

      -Cụ Thái Kim Oanh: $102.00

      - Hạnh Hồ (thân mẫu của ông Nghị Hồ): $102.00

-Gia Binh Lệ Thanh ( Bửu Điền): $202.00

      -Gia Binh Mai Đỗ (Nhóm Ḥang Hạc): $102.00

Tổng cộng nhập qũy: $406.00 + $78.00 (tồn qũy) = $586.00

Nhận tiền: Ngày 25 tháng 1-2016:

Kỹ Hoàng Mạnh Hùng: $204.00, qủa phụ Tịnh Chí: $102.00

Nhập qũy: $586.00 + $204.00 + $102.00 = $892.00

Ngày 27-1-2016 đă gửi về VN cho 8 TPB tên sau đây, mỗi anh $102.00

1/  B2 Nguyễn Thanh,  sq: 77/202.611,  TĐ3/3 SĐ 1BB,  mắt P.+ mắt trái mờ  Huế

2/  B1 Trần Mận , sq: 73/202.680.  ĐĐ3/TĐ4/TrĐ51/BB. cụt đùi trái + cụt bàn chân phải…..

3/ TĐT Dương Sanh,  sq: NQ/130.106   TT1HL. cụt chân trái, thị lực kém, tai điếc.   Quảng Ngăi

4/  HS Thơi,  sq:  70/206.054 ,   ĐĐ2/TĐ3/TrĐ4/SĐ2BB, bại liệt tay trái+chân trái  Quảng Ngăi

5/  HS Quang Nhịnh,   sq: 58/201.037,    TĐ3/TrĐ54/SĐ1/BB, cụt 2 chân   Huế

6/  HS HỒ ĐẤU,  sq: 73/204.433,  ĐĐ/HẮC BÁO/SD1/BB.  (Cụt2Tay+Đui 1 M)  Huế

7/  HS NGUYỄN VĂN MẬU,  sq:  74/215.212,  TĐ2/TĐ4/SĐ2/BB, cụtchân T. Tim Gan, Thận  Huế,

8/  B1 Nguyễn văn Nguyệt , sq: 69/145.186,  TĐ1TrĐ7/SĐ5BB, cụt chân trái + viêm gan..B́nh Dương

Tồn qũy: $892.00 - $816.00 = $76.00

Tin vui cho các anh Thương Phế Binh: Trong dịp Tết Bính Thân, chúng tôi nhận được:

- Ô. P.T.Th. . .: $2,040.00

- Ô. La Trí (Kim Sơn Restaurant): $520.00

- LS Phạm Thiên Tráng: $1,020.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: - thị : $204.00, Trần thị Phương Mai: $102.00, Ô. Ngũ Duy Tân: $51.00, Ngũ Thanh Trúc: $51.00, qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00. Cộng $612.00

Tổng cộng nhập qũy: $4,192.00 + $76.00 (tồn qũy) = $4,268.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

      Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của ḿnh.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014 - 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm tới Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc các anh, chi cùng quư quyến,vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thân mến

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)