Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 5 tháng 3-2016 - Quỹ c̣n: $98.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

NHẬN TIỀN:  Tuần lễ đầu tháng 2, 2016 chúc tôi đă nhận được:

-Nha Hồ Phan : $306.00

-Chevron ẩn danh I: $102.00

-Không Quân ẩn danh: $220.00

-TĐ Ngô Tứ Thuận: $102.00

-Oscar Hoàng & Ngọc Tân: $102.00

- Thủy Nguyễn (Hoàng Hạc): $40.00

-Ông Nguyễn Thanh Bi: $510.00

Nhập qũy: $1,382.00

               Tổng cộng số tiền trong qũy : $1,718.00 + $1,382.00 = $3,100.00

 

GỬI TIỀN: Chúng tôi đă gửi về VN cho 19 TPB, mỗi anh $102.00.

$102.00 x 19 TPB = $1,938.00

 

QŨY HIỆN C̉N: $3,100.00 – $1,938.00 = $1,162.00

(MỘT NGÀN, MỘT TRĂM, SÁU MƯƠI HAI ĐÔ LA)

 

DANH SÁCH 19 TPB ĐĂ NHẬN TIỀN Ngày 19 tháng 2 Năm 2016

1/  B2 Phan Tẩn,  sq: 55/702.798  TĐ 148/ĐPQ  cụt chân Trái+ gẫy cột sống  Quảng Nam 

2/  B2 Ngô văn Khởi,  sq:  55/764.650  TĐ 327/ĐPQ  cụt chân PhảiCủ Chi, Saigon

3/  HS Nguyễn văn Dự (Ba Môn),  sq: 71/100.399  TĐ 41/LĐ 4/BĐQ  (Bại liệt tứ chi), Long An  

4/  HS1 Hồ văn Bền,  sq: 60/174.696  KBC 4204 vết thương sọ năo vùng thái dương+thị lực kém    T. Long An 

5/  B2 Nguyễn Tùng Lâm, sq: 47/464.389  KBC 4685 (bại liệt chân Trái), An Giang

6/  Ch/U NGUYỄN THÀNH TUYẾT,  sq: 74/156.526  TK/LA,  2 mắt, Long An

7/  HS văn Ngăn,  sq: 66/150.570  SĐ 18/BB  cụt chân Trái.+…..  ,Củ Chi, Saigon

8/  HS Phạm văn Hồng,  sq: 65/134.704  KBC 4204  cụt chân Trái.+Bụng  , Saigon

9/  TDT/NQ Nguyễn văn Ty,  sq: NQ/349.102  CK Củ Chi/TK Hậu Nghĩa (cụt 2 tay), Củ Chi, Saigon

10/ B2 Trần văn Định,  sq 73/124.814  LĐ73/QY (cụt chân Trái +….) Củ Chi, Saigon

11/ B2 Trần văn Mướt,  sq: 61/135.570  TĐ2/31/SĐ21/BB  ( 2 mắt),. . Tiền Giang

12/ HS Phạm Hóa,  sq: 66/404.005  SĐ 22/BB (cụt 2 Chân tới háng),  B́nh Định 

13/  NQV Nguyễn Xuân Ḥa,  sq: 56/c04.840  Phân chi Khu Hiệp Đức, (cụt 2 chân), Đà Nẵng 

14/  HS Nguyễn xuân Tố,  sq: 68/201.039  ĐV1/QT  ( mắt phải + mắt trái mờ),   Quảng Ngăi

15/   HS1 Trương văn Sỹ,  sq: 75/114.553  ĐĐ33/TĐ3/ND  (cụt 2 chân),  Saigon

16/  NQ Phạm Luốc,  sq:  nq/165.754   CK/Quế Sơn  (cụt 2 chân+cụt ngón cái tay Phải), Quảng Nam 

17/  B2 Trần Thanh Hải,  sq: 46/809.723  TĐ144/TK Quảng Nam (cụt 2 chân),   Quảng Nam 

18/  B2 Trương văn Tiến,  sq: NQ/359.114  KBC 4243  (cụt 2 tay+Mù 2 mắt), B́nh Dương

19/  Tr/úy Nguyễn Quảng,  sq: 68/207.922  TĐ2/1 SĐ1BB  (cụt 2 chân), Huế  

 

GỬI TIỀN: Ngày 26 tháng 2 Năm 2016, Mỗi người $102.00 x 11 TPB = $1,122.00

Trừ Qũy: $1,162.00 – $1,122.00 = $40.00

 

DANH SÁCH 11 TPB NHẬN TIỀN NGÀY  26 THÁNG  2, 2016

1/ B2 NGUYỄN TẤN AN,  sq: 74/216.942  TĐ21/BĐQ.  (Cụt 2 Chân),  QUẢNG NGĂI

2/ B2 Nguyễn văn Cường , sq: 74/153.377  KBC 4204  (cụt chân T.+vợ cụt 2 chânTây Ninh

3/ TS Hồ Đảng,  sq: 42/112.514 TK/B́nh Thuận mắt P.+bể quai hàm, gẫy tay T.  T. Đaklak  

4/ B2 Lê Thành On, sq: 52/528.497  TK/G̣ Công ( cụt 2 chân).  Tiền Giang

5/ BKQ Nguyễn Tửu,  sq: BKQ CMND 024436256   KBC 4670. (Cụt chân phải+liệt chân trái) Saigon .

6/ NQV Dương Chiến,  sq: NQ/188.603 CK/Mộ Đức.(Cụt Chân P+teo chân Trai.)   QUẢNG NGĂI.

7/ B2 văn Phúc, sq: 73/158.730 TĐ 70/BĐQ cụt chân P. +…. Saigon

8/ TĐT/NQ  Ô Tây An, sq: 55/NOI.843  TTQT/TƯ  cụt chân T.+…. Tiền Giang

9/ HS Phan Thanh Hồng, sq: 37/275.541 TĐ304/ĐPQ (bị thương cột sống, bại liệt hạ chi). Tây Ninh  

10/TS Nguyễn văn Đạt,  sq:73/207.052   CĐ2/11 Thiết Kỵ  (cụt chân T.+gẫy chân P.+….) Huế 

11/ HS1 Châu,  sq 54/203.460  THD/SĐ (cụt tay Phải.+Đa thương…..)   Sài-g̣n

 

NHẬN TIỀN; Ngày 28 tháng Hai, nhận được của:

- Thành viên nhóm Khí Công Hoàng Hạc: $160.00

 -Cụ Thái Kim Oanh: $102.00

Tổng cộng: $40.00 + $102.00 + $160.00 = $302.00

 

GỬI TIỀN: Ngày 3 tháng 3, 2016, đă gửi về cho 2 TPB mỗi anh $102.00.

Danh sach 2 TPB sẽ phổ biến trên Xây Dựng  số # 833 phát hành ngày 19-3-2016

 

QŨY HIỆN C̉N: $302.00 – $204.00 = $98.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của ḿnh.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014 - 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm tới Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc các anh, chi cùng quư quyến,vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thân mến

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)