Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 25 tháng 6-2016 - Quỹ c̣n: $54.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”. Hội Giấy Miễn Thuế cho ân nhần.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

* Nhận tiền: Ngày 11 tháng 5 – 2016 nhận của:

-Bác Phạm Tường Mai Khôi: $102.00 -Ông Hưng Trần: $204.00 - Tuyết Mai: $50.00

-Ông Chánh + Bích Thuận: $50.00 - Cựu Tiên Lănh: $60.00

Ngân khoản hiện : $102.00 + $204.00 + $50.00 + $50.00 + $60.00 + $98.00 (tồn qũy) = $564.00

Số tiền này sẽ gửi tặng cho 5 TPB, mỗi anh $102.00.

 

Danh sách 5 TPB nhận tiền ngày 13 tháng 5,  2016

(đă giấy Hồi báo nhận tiền của 5 TPB đương sự)

$102.00 x 5 TPB = $510.00

$564.00 - $510.00 = $54.00 (ngân khoản c̣n lại)

 

1/HS Nguyễn văn Phước, sq:52/600.114,  TĐ307/ĐPQ/TK Long An, (Cụt chân Trái+…) Long An.

2/B2 văn Bảy, sq: 68/513.611  9/BB,  (Cụt chân Phải + 2 mắt ), Tiền Giang.

3/B1 Nguyễn văn Hải, sq: 73/110.352,  SĐ25/BB ( 2 mắt), B́nh Dương

4/B2/ Nguyễn văn Lành, sq:53/647.438, ĐPQ/ KBC 4204, (Cụt chân Phải+cụt bàn chân Trái.+ Bến Tre

5/Th/úy Văn Phi, sq:67/406.941, TĐ36/BĐQ, (Gẫy 2 tay, gẫy 2 chân+đa thương tật), Lâm Đồng

    

*Nhận tiền ngày 23 tháng 5 – 2016

Chúng tôi vừa nhận được của Ông Nguyễn Thanh Bi: $1,020.00

Ngân khoản hiện : $1,020.00 + $54.00 (tồn qũy) = $1,074.00

 

Danh sách 10 TPB nhận tiền ngày 30  tháng 5 Năm 2016

$102.00 x 10 TPB  =  $1,020.00

$1,074.00 - $1,020.00 = $54.00 (ngân khoản c̣n lại)

 

1/TĐT/NQ Nguyễn văn Chơi,  sq: NQ/403.357, CK/Cai Lậy,  Cụt chân P.+  Tiền Giang

2/TĐT/NQ Lo, sq: NQ/238.735, ĐV2/QT,  cụt 2 chân, Sàigon

3/TS Nguyễn Hồng Phước,  sq: 71/509.760,  TK/Vĩnh Long, Cụt chân T.+bị thương chân P. ,Cần Thơ

4/NQ Tạ văn Nu, sq: NQ/359.330, TK/B́nh Dương , mắt T.+ đa thương tật.   Sài G̣n

5/HS Nguyễn văn Sương, sq:67/194.598,  ĐĐ3 TĐ 35 BĐQ, Liệt nửa người , Quận Vấp

6/HS Thuyền,  sq:72/202.075, Thiết Đoàn 11 KBC, Cụt  1 chân+hạ chi P., Đồng  Nai 

7/B1 Nguyễn văn On, sq: 68/001.990, TĐ4/11-SĐ7BB  (Cụt tay T.+mù   mắt T.+găy tay P.) B́nh Dương

8/B1 Dương văn Hỷ, sq:72/153.416, SĐ3/BB, cụt chân P.+  . Sàig̣n

9/HS Nguyễn văn Quá, sq:65/151.368, SĐ7/BB,  chân P. mất 4 ngón+ đa thương tật,  Long An

10/B1 Phạm Văn Nam,  sq:76/106.221,  ĐĐ 2/TĐ35/LĐ6/BĐQ,  Cụt chân P+Thị lực kém, Đồng Nai 

 

*Nhận tiền ngày 14 tháng 6 năm 2016

Chúng tôi vừa nhận được của các ân nhân tên sau:

Gia Binh Kim Anh: $102.00, Cụ Thái Kim Oanh: $102.00.

Gia đ́nh họ NGŨ, gồm các vị sau đây:

thị : $102.00, Nguyễn thị Phương Mai: $102.00, Anh Ngũ Duy Tân: $102.00,

Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00, qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00,

Tổng cộng đă nhận trong tháng 6, 2016:  $816.00

Nhập qũy:  $816.00 + $54.00 (tồn qũy) = $870.00

 

Số tiền này đă gửi tặng 8 TPB nhân dịp Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2016, đang chờ Hồi Báo.

Sẽ phổ biến danh sách TPB nhận tiền trong số báo #841, phát hành ngày 9 tháng 7, 2016

                                Qũy hiện c̣n: $870.00 – ($102.00 x 8 TPB = $816.00) = $54.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong Danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)