Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 24 - tháng 7, 2016 - Quỹ c̣n: $2.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhần.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

                                Danh sách 8 TPB đă nhận tiền trong ngày Quân Lực 2016

1/ B2 Trần Ngọc Đa,  sq: 49/875.922  TD104/DPQ.( Cụt 2 Chân.)   ĐỒNG NAI

2/ B2 Nguyễn văn Đức,  sq: 72/101.303  SD1/BB. (Cụt 2 Chân,Đui Mắt T.)  Đồng Nai

3/ NQV Nguyễn văn Thế,  sq: NQ/448.729  CK/Long Mỹ.(Đui 2 mắt+cụt chân phải), Hậu Giang.

4/ Ch/úy Bùi văn Viễn,  sq: 41/092.676  TK/Phong Dinh. (Cụt 2 Tay và Chân Phải), Kiên Giang

5/ Th/Úy Trần văn Phú,  sq: 64/127.469  TK/Long An. (Cụt 2 chân+Đui 1 mắt),  Long An

6/ Th/Sĩ Lê văn Trị,  sq: 66/100.084  TD30/BDQ. (Cụt 2 chân+què tay trái).  Long An

7/ B2 Nguyễn văn Nhưng, sq: 53/904.158  CK/HÀM LONG.(Cụt 2 Chân, Đui Mắt),  LONG AN

8/ B2 La Đông, sq: 75/158.632  TĐ42/BDQ.( Cụt Chân Phải + Đui Mắt Trái),   B̀NH DƯƠNG.

 

*Nhận tiền ngày 27 tháng 6 -2015

Chúng tôi nhận được của các ân nhân có tên sau:

-Gia đ́nh Hùng Ḥang (Chevron): $204.00

-Gia đ́nh Trần Trí Hoàng (Hoa Lư) : $204.00

Tổng cộng đă nhận: $204.00 + $204.00 = $408.00

Nhập qũy: $408.00 + $54.00 = $462.00

Vào ngày 29-6-2016, số tiền này đă gửi về cho 4 TPB có tên sau đây mỗi anh $102.00

Qũy c̣n: $462.00 - $408.00 = $54.00

1/HS Lại văn Út, sq: 49/438.887 TK/Biên Ḥa  (cụt 2 chân  Trái)., B́nh Dương.

2/B2 Nguyễn văn Mười,  sq:NQ/313.214  TK/B́nh Dương  (gẫy 2 xương hông + Nội tạng,)…..Sài G̣n

3/TS Nguyễn Bỉnh Quy, sq: 60/154.619 SĐ 18/BB  (gẫy tay P.+ nội tạng),  Sài G̣n

4/TĐT Nguyễn văn Bê, sq: NQ/704.357 CK/Bến Lức,  (cụt bàn chân Phải.+nội tạng), Long An

 

*Nhận tiền ngày 4 tháng 7 năm 2016

Chúng tôi vừa nhận được của các ân nhân có tên sau:

-Cụ bà Nguyễn thị Bích Đào (Portland, Oregon - em gái của Cụ Bà Thái Kim Oanh): $2,040.00

-Ông (bà) Hiền Nguyễn: $50.00

-Ô. Bà Hoa – Đại: $102.00

Tổng cộng đă nhận: $2,040.00 + $50.00 + $102.00 = $2,192.00

Qũy có: $2,192.00 + $54.00 (tồn qũy) = $2,246.00

 

Danh sách 21 TPB nhận tiền của Cụ Bà Bích Đào và Ô.Bà Hoa Đại, mỗi TPB $102.00

1/HS/ĐPQ, Lư văn Khứ, sq: 47/277.821, TĐ 58/An ninh phi trường Biên Ḥa (Bại liệt 2 chân) , Đồng Nai 2/B2 Nguyễn văn Cưng, sq:  76/114.216, ĐĐ 4/TĐ 85/LĐ 7/BĐQ (cụt chân P.+… )Củ Chi, Saigon

3/ Th/s Nguyễn văn Thảo, sq: 38/066.642, CK/Sông Đốc (cụt chân Trái.+…). TP. Cần Thơ

4/ TS Trần văn Chánh,  sq: 71/405.268,  SĐ 18/BB (cụt chân Phai.+… ), Củ Chi, Saigon

5/ Th/úy Vơ Văn Thắng,  sq: 45/147.549,  TK/Phú Yên  (cụt 2 tay+cụt chân P. + mắt mờ), Khánh Ḥa

6/ B2 Á Quang Hiệp,  sq: 55/704.820, Bộ CCB/Nha Hưu Bổng, (cụt 2 chân), Saigon

7/ B1 Bùi văn Bỉnh, sq: 43/598.186, TĐ 449/ĐPQ (cụt chân P.+… ) An Giang

8/ TS1 Lê văn Thu,  Cảnh Sát Dă Chiến,  ĐĐ 311/CSDC/, Long An, ( mù mắt P.+mắt T. mờ), Long An

9/ B2 Lê thành Phú,  sq: 52/829.228,  TK/Phong Dinh  (cụt chân Trái +…), Bà Rịa, Vũng Tàu.

10/HS Nguyễn văn Nên, sq: 47/783.129  TK/B.H̉A.(Cụt Chân Trái), Gia cảnh vợ mù 2 mắt, Biên Ḥa

11/Ch/úy  Ngô văn Minh, sq: 69/513.971 TK/Kiến Phong,  (cụt 2 chân  Trái),Trà Vinh

12/TS Nguyễn Tấn Tài,  sq: 50/364.419,  TK/B́nh Dương  (cụt chân Trái. +…),. B́nh Dương 

13/B2 Dương Hiền,  sq: 74/116.886,  TĐ 3/3 BB,  (mù 2 mắt+ cụt chân Trai).,   Bà Rịa, Vũng Tàu

14/ NQ Lê văn Lụa, sq: NQ/852.312,  KBC 4685,  (cụt chân T.+bại liệt tay Phải). Ba Tri, Bến Tre

15/ TĐT/NQ Lê văn Bé,  sq: NQ/901.723  KBC 4685,  (cụt chân Phải.+…). . Tiền Giang

16/ B1 Lư văn Đáo,  sq: 50/484.622 TK/Long An, (mù mắt P.+gẫy chân Trái.) Long An

17/ HS Nguyễn văn Giái , sq: 69/154.702 SĐ/Dù,  (liệt chân T. + nội tạng,)  G̣ Vấp

18/ Tr/úy Nguyễn Hoạch, sq: 65/404.275 LĐ 2/221, Pḥng Thủ Phi Trường Phù Cát, ( mù mắt T.+nội tạng) ..,  Phú Yên.

19/ TS Vũ văn Sa,  sq: 69/140.373 TĐ1/PB/ND, (gẫy chân T.+ nội tạng),  Cần Thơ

20/ HS Nguyễn văn Mẫn,  sq: 47/330.948 CK/Gia Định,  (liệt chân P + Tay Phải) ,G̣ Vấp. 

21/ Ch/úy Đỗ Văn Lắm , sq: 73/160.646  TK/Vĩnh Long, (cụt 2 chân),  Tiền Giang 

$102.00 x 21 TPB = $2,142.00

                                              $2,246 - $2,142.00 =  $104.00   (qũy c̣n)        

 

Nhận tiền ngày 17 tháng 7:

-Ông bà Đảng-Dung: $102.00

Qũy hiện có: $102.00 + $104.00 (tồn qũy) = $206.00

 

Chúng tôi đă gửi về VN, tặng 2 TPB,

danh sách sẽ phổ biến số báo 844, phát hành ngày 6-8-2016

$206.00 - $204.00 = $2.00 (tồn qũy)

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả là 229 hồ sơ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS có 5 hồ sơ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng có 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong Danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)