Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 17  tháng 9, 2016 - Quỹ c̣n: $104. 00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

*Nhận tiền ngày 4 tháng 7 năm 2016

Chúng tôi vừa nhận được của các ân nhân có tên sau:

-Cụ bà Nguyễn thị Bích Đào (Portland, Oregon -   em gái của Cụ bà Thái Kim Oanh): $2,040.00

-Ông (bà) Hiền Nguyễn: $50.00

-Ô. Bà Hoa Đại: $102.00

Tổng cộng đă nhận: $2,040.00 + $50.00 + $102.00 = $2,192.00

Qũy có: $2,192.00 + $54.00 (tồn qũy) = $2,246.00

 

Danh sách 21 TPB nhận tiền của Cụ Bà Bích Đào và Ô.Bà Hoa Đại, mỗi TPB $102.00

1/HS/ĐPQ, Lư văn Khứ, sq: 47/277.821, TĐ 58/An ninh phi trường Biên Ḥa (Bại liệt 2 chân) , Đồng Nai 2/B2 Nguyễn văn Cưng, sq:  76/114.216, ĐĐ 4/TĐ 85/LĐ 7/BĐQ (cụt chân P.+… )Củ Chi, Saigon

3/ Th/s Nguyễn văn Thảo, sq: 38/066.642, CK/Sông Đốc (cụt chân Trái.+…). TP. Cần Thơ

4/ TS Trần văn Chánh,  sq: 71/405.268,  SĐ 18/BB (cụt chân Phai.+… ), Củ Chi, Saigon

5/ Th/úy Vơ Văn Thắng,  sq: 45/147.549,  TK/Phú Yên  (cụt 2 tay+cụt chân P. + mắt mờ), Khánh Ḥa

6/ B2 Á Quang Hiệp,  sq: 55/704.820, Bộ CCB/Nha Hưu Bổng, (cụt 2 chân), Saigon

7/ B1 Bùi văn Bỉnh, sq: 43/598.186, TĐ 449/ĐPQ (cụt chân P.+… ) An Giang

8/ TS1 Lê văn Thu,  Cảnh Sát Dă Chiến,  ĐĐ 311/CSDC/, Long An, ( mù mắt P.+mắt T. mờ), Long An

9/ B2 Lê thành Phú,  sq: 52/829.228,  TK/Phong Dinh  (cụt chân Trái +…), Bà Rịa, Vũng Tàu.

10/HS Nguyễn văn Nên, sq: 47/783.129  TK/B.H̉A.(Cụt Chân Trái), Gia cảnh vợ mù 2 mắt, Biên Ḥa

11/Ch/úy  Ngô văn Minh, sq: 69/513.971 TK/Kiến Phong,  (cụt 2 chân  Trái),Trà Vinh

12/TS Nguyễn Tấn Tài,  sq: 50/364.419,  TK/B́nh Dương  (cụt chân Trái. +…),. B́nh Dương 

13/B2 Dương Hiền,  sq: 74/116.886,  TĐ 3/3 BB,  (mù 2 mắt+ cụt chân Trái).,   Bà Rịa, Vũng Tàu

14/ NQ Lê văn Lụa, sq: NQ/852.312,  KBC 4685,  (cụt chân T.+bại liệt tay Phải). Ba Tri, Bến Tre

15/ TĐT/NQ Lê văn Bé,  sq: NQ/901.723  KBC 4685,  (cụt chân Phải.+…). . Tiền Giang

16/ B1 Lư văn Đáo,  sq: 50/484.622 TK/Long An, (mù mắt P.+gẫy chân Trái.) Long An

17/ HS Nguyễn văn Giái , sq: 69/154.702 SĐ/Dù,  (liệt chân Trái + nội tạng,),  G̣ Vấp

18/ Tr/úy Nguyễn Hoạch, sq: 65/404.275 LĐ 2/221, Pḥng Thủ Phi Trường Phù Cát, ( mù mắt T.+nội tạng) ..,  Phú Yên.

19/ TS Vũ văn Sa,  sq: 69/140.373 TĐ1/PB/ND, (gẫy chân T.+ nội tạng),  Cần Thơ

20/ HS Nguyễn văn Mẫn,  sq: 47/330.948 CK/Gia Định,  (liệt chân Phải + Tay Phải) ,G̣ Vấp. 

21/ Ch/úy Đỗ Văn Lắm , sq: 73/160.646  TK/Vĩnh Long, (cụt 2 chân),  Tiền Giang 

$102.00 x 21 TPB = $2,142.00

                                                                     $2,246 - $2,142.00 =  $104.00   (qũy c̣n)                     

Nhận tiền ngày 17 tháng 7:   -Ông bà Đảng-Dung: $102.00

Qũy hiện có: $102.00 + $104.00 (tồn qũy) = $206.00

Chúng tôi đă gửi về VN, tặng 2 TPB, mỗi người $102.00

 Quỹ c̣n: $2.00

1/ B2 Lưu văn Sang  sq:  55/777.120  TK/Long An  (cụt chân P.+ nội tạng),  Long An

2/ Th/úy Phạm Trọng Truật  sq: 67/400.321  ĐV 2/QT  (cụt 2 chân), Khánh Ḥa

 

Nhận tiền ngày 29 tháng 7, 2016:

-Cụ bà Thái Kim Oanh tặng: $1,020.00, tặng 10 anh, mỗi anh $102.00

 

Danh Sách 10  TPB nhận tiền ngày  30 tháng 7, 2016 của cụ bà Thái Kim Oanh

1/ B2 Nguyễn văn Kim,  sq: 74/506.931  ĐV4/QT,  (mù mắt Trái + mắt Phải mờ),  Đồng Nai 

2/ C/Uy Nguyễn văn Hùng.  sq: 72/128.665,  TK/Bạc Liêu, (cụt chân Phải +….), Saigon 

3/ HS Phan văn Đảo,  sq: 60/175.359,  SĐ18/BỘ BINH.(cụt chân Phải + 2 mắt mờ), Cần Đước 

4/ HS Nguyễn Văn Tâm,  sq: 70/112.949,  TĐ2/TrĐ12/SĐ7/BB, (cụt chân Phải +…),   B́nh Dương

5/ B2 Huỳnh văn Tài,  sq: 73/140.946,  SĐ18/BB  (cụt chân Trái+…..)  B́nh Dương 

6/ NQ Đặng văn Thiểu,  sq: nq/839.125,  ĐV3/QT,  ( 2 mắt mờ + gẫy tay Trái), Tiền Giang.

7/ B2 Nguyễn Ngọc Đức,  sq: 73/402.028,  TD63/PB, (Đui 2Mắt, Cụt 2Tay), Vũng Tàu

8/ HS Nguyễn Khắc Bảo,  sq: 73/203.965,  ĐĐ2/TĐ3/TrĐ5/SĐ2BB, (mù 2 mắt +cụt tay Trái),  Đồng Nai

9/ TĐT/NQ Nguyễn Đức Minh,   sq: NQ/316.620,   Tiểu Khu Biên Ḥa,   (mù 2 mắt),  Đồng Nai

10/ HS1 Phạm văn Em,  sq: 66/400.760  ĐĐ4/TĐ21/BĐQ,  (bại liệt 2 chân), Ninh Thuận

 

Nhận tiền: Ngày 23 tháng 8, 2016, nhận của ông bà Ph.T.Th, số tiền: $2,040.00

                  Ngày 26 tháng 8, 2016, nhận của ông Đệ Nguyễn, số tiền: $102.00

 

Tổng cộng hai số tiền kể trên là $2,142 đô la, đă gửi về ngày 27 tháng 8, để tặng 21 TPB thương tật nặng, qua công ty LE Chuyển Tiền Nhanh, mỗi anh $102.00.

                           Qũy hiện c̣n: Hai đô la (Tính đến ngày 30 tháng 8, 2016)

                   

Danh sách 21 TPB đă nhận tiền ngày 27 tháng 8 năm 2016

1/ B2 Lê Phước Tứ, sq: 56/852.203 TK/SA ĐÉC, (Cụt 2 tay+2 chân+đui 2mắt), Tỉnh An Giang

2/ B2 Nguyễn Viết Quư , SQ: 54/772.443, ĐĐ1/TĐ356/ĐPQ/BT (Đui 2 Mắt) , Bà Rịa Vũng Tàu.

3/ TS1 Nguyễn Hữu Nghiệp, SQ: 63/107.686 TĐ/YTTV/VĩNH LONG (Cụt 2 Chân), Vĩnh Long

4/ B2 Đinh Văn Tiệp,  sq: 72/102.898 SĐ25/BB (Cụt 2 Chân+…), Bà Rịa -Vũng Tàu.

5/ TS Lê Văn Tài, sq: 62/101.474 CK/ Cầu Ngang (Cụt 2 Chân),  Tỉnh B́nh Dương.

6/ B2 Nguyen văn Trung, sq: 56/698.690 TĐ145/ĐPQ, (Cụt 2 Chân). SÀI G̉N  

7/ HS1 Trần Châu Quảng , sq: 74/133.021  TĐ461/ĐPQ, (Cụt 2 Chân). SÀI G̉N 

8/ HS Đinh văn Lớn, sq: 71/701.188  BTL/HQ( Mù mắt T.+cụt Tay Trái+mất xương g̣ má Trái), Long An

9/ NQV Nguyễn Phút, sq: NQ/123.599 DD/HCTV/Quảng Ngăi,  (Cụt 2 chân), Quảng Ngăi

10/ HS HỒ Trung, sq: 40/609.778 TK/QN  (Cụt 2 chân), Quảng Ngăi

11/ HS Lê văn Nuôi, sq:  67/000.219  KBC 4685, (Cụt 2 chân), Tiền Giang

12/ B2 Nguyễn văn Cân, sq: 50B/398.104  TK-Long An, ĐĐ/155/ĐPQ, (Cụt 2 chân), Tiền Giang

13/ HS Phạm Hưng Trịnh, sq: 52/592.850 TĐ136/ĐPQ/TK/,Quảng Ngăi, (Cụt chân Phải+tê liệt chân Trái)  Quảng Nam

14/ B1 Nguyễn văn Tư, sq:69/120.383, TĐ33/LĐ5 BĐQ, (Mù 2 mắt+bể bụng+gẫy xương ống quyển.) Tiền Giang  

15/ HS Nguyễn văn Ngọc, sq: 75/126.449. TTQT/TU, (cụt 2 chân+1 tay Trái.) B́nh Dương.

16/ B2 Lê Quới Điểu,  sq: 51/771.782 , Trinh Sát TĐ303 KBC.4088, ( Bại liệt hạ chi), Long An.

17/ HS Nguyễn Minh Quang, sq: 67/823.327,  SĐ5/BB (cụt chân Trái.+….) Long An

18/ B2 Vũ văn Rược, sq: 48/730.504 TĐ429/ĐPQ,  (cụt 2 chân),  Kiên Giang 

19/ B2 Nguyễn Tăng,  sq: 76/210.356 TĐ21/BĐQ,  (cụt 2 chân),  Đồng Nai

20/ B2 Vơ Hay,  sq: 54/808.225 ĐĐ4/142/ĐPQ,  (cụt 2 chân),   Quảng Nam

21/ B2 Nguyễn Quảng  sq: 70/620.616   TĐ60/BĐQ,  (cụt chân Phải.+cụt Tay Trái.), Quảng Ngăi.

 

-Nhận tiền ngày 13 tháng 9, 2016:

            -BS Pham Gia Khoa (con trai Thủ Qũy Phạm Gia Khôi): $102.00.

                            Nhập qũy: $102.00 + $2.00 (tồn qũy) = $104.00

Số tiền này sẽ gửi về tặng cho 1 TPB, danh sách sẽ phổ biến trên Xây Dựng số #847 phát hành ngày 1 tháng 10, 2016.

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả là 229 hồ sơ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS có 5 hồ sơ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng có 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong Danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)