Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 10  tháng 12, 2016 – Qũy có $:1,089.00

(Xây Dựng năm thứ 34 – số 852 – phát hành ngày 10-12-2016 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

*Nhận tiền: Ngày 17 tháng 11, 2016:

Đă nhận được của:

-Ông bà Kỹ Sư Hoàng Mạnh Hùng (Chevron): $204.00

-Ông Trần văn Chiến (LLĐB): $204.00

-BS Mai Khôi: $102.00

Tổng cộng: $510 đô la

Số tiền này đă gửi về cứu trợ cho 5 TPP sau đây, ngày 17 tháng 11, 2016, mỗi anh $102.00 đô la

qua công ty Chuyển tiền LE.

 

Danh sách 5 TPB đă nhận tiền

1/ HS Phan văn Đảo,  sq: 60/175.359 SĐ18/BB. (cụt chân phải + 2 mắt mờ), Long An

2/ HS Nguyễn Khắc Bảo,  sq: 73/203.965  ĐĐ2/TĐ3/TrĐ5/SĐ2BB, (mù 2 mắt +cụt tay Trái),  Biên Hoà,  Đồng Nai

3/ B2 Nguyễn Ngọc Đức,  sq: 73/402.028 TD63/PB (đui 2 Mắt, Cụt 2 Tay), Bà Rịa, Vũng Tầu

4/ TĐT/NQ Nguyễn Đức Minh,  sq: NQ/316.620  Tiểu Khu Biên Ḥa,   (mù 2 mắt), Đồng Nai

5/ C/Úy Nguyễn văn Hùng,  sq: 72/128.665 TK/Bạc Liêu. (cụt chân phải +….)  Sài-G̣n

 

*Nhận tiền: ngày 20 tháng 11, 2016

- Luật sư và Bà Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

 

Danh Sách 15 TPB Đă Nhận Tiền, mỗi anh $102.00

1. B1 Đặng văn Thọ, sq: 74/162.898  SĐ1/Bộ Binh.  (Cụt 2 Tay + Đui 2 Mắt). ĐÀ NẴNG

2. B2 Nguyễn văn Trèo, sq: 67/613.517  KBC 4685. (Bại  Liệt Tay Trái+),  AN GIANG

3. HS1 Nguyễn Mơ,  sq: 45/155.129  KBC 4168  (cụt chân P.+….),  Khánh Ḥa

4. HS Hùynh văn Bá,  sq: 40/321.189 KBC 4204 (cụt chân P.+cụt bàn chân T. mất xương bánh chè T.+mất xương trán đầu)  Tỉnh Long An 

5. HS1 Nguyễn Mai,  sq: 54/208.767 SĐ2/BỘ BINH. (Bại liệt chân Phải +gẫy chân T….), QUẢNG NAM

6. B1 Đoàn văn Mới, sq: 63/139.912  KBC 4204 –(cụt chân P.+chân T. thương tật).  Tiền Giang 

7. HS1 Lê Ngọc Điền, sq: 46/229.214  Đ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc (mù 2 mắt) . An Giang

8. HS Nguyễn Ngọc Ẩn, sq: 72/137.311 TĐ5/ND.(Cụt chân trái+tật chân mặt)   Saigon

9. B2 Nguyễn văn Danh, sq: 74/163.138  TD7/ND. (Cụt Chân Trái+mù mắt T+gẫy tay T.)  SÀI- G̉N

10. B1 Trần văn Trung, sq: 53/611.861 TD413/DPQ.(Cụt Chân Phải +...),  BẾN TRE

11. B1 Trần Viết, sq: 48/279.768  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ KBC  6020,  (cụt 2 chân),   Saigon

12. TS1 Nguyễn Đức Lực, sq: 68/130.719  Chi Đoàn 21/CX  KBC 6209, cột xương sống+ bàn tay T., Saigon

13. B1 Nguyễn văn Xiếu, sq: 70/146.820 LĐ5/TĐ30/ĐĐ3/BĐQ,  bị thương nội tạng +… , Saigon

14. B2 Nguyễn văn Sơ,  sq: 67/102.496  SĐ9/BB. (Tê Liệt Hạ Chi),  Huyện Cần Giuộc

15. B1 Huỳnh văn Đổi, sq: 50/380.783  KBC 4506  cụt chân P.+….  , B́nh Dương  

Qũy cạn tính đến ngày 26 tháng 11, 2016

 

* Nhận tiền trong đầu tuần lễ của tháng 12, 2016:

          -Ông bà La Trí (Giám đốc nhà hàng Kim Sơn) = $1,100.00

          -BĐQ Trần Thanh Tùng: $102.00

          -Gia đ́nh Ông Trần văn Tư: $102.00

          -Lương Y Lê thị Thu Cúc: $500.00

          -Nha sĩ Nguyễn văn Diệu: $305.00

          -BS Phạm Tường Mai Khôi: $102.00

          -BS Phạm Gia Khoa: $102.00

          Tổng cộng: $,2,313.00

         

          Số tiền này đă gửi về tặng 22 anh TPB, mỗi anh $102.00 ngày 6 tháng 12, 2016

Danh sách sẽ phổ biến trên báo XD số 853, phát hành ngày 24 tháng 12, 2016

                                   Trừ qũy: $2,313.00 - $2,244.00 = $ 69.00

 

*Nhận tiền: Để giúp TPB/VNCH theo tâm ư của người chị qúa cố là Huỳnh Hà, pháp danh Diệu Duyên, tạ thế ngày 7 tháng 11, 2016 tại Brenham, Texas, thọ 77 tuổi. Xin hồi hướng công đức này đến vong linh chị Huỳnh Hà, được siêu thoát . Em gái Huỳnh Bích  kính chuyển số tiền này đến bà HM Thúy, báo Xây Dựng..: $1,020.00

Qũy hiện có tính đến ngày 10 tháng 12, 2016:  $69.00 + $1,020.00 = $1,089.00

Chúng tôi đang xét hồ sơ, đẻ gửi về giúp 10 anh TPB thương tật nặng, đón Giáng Sinh 2016

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

                 Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                      Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                           Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả là 229 hồ sơ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS có 5 hồ sơ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng có 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong Danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)