Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2017 – Qũy c̣n: $93.00

(Tạp chí Xây Dựng – Năm thứ 34 – Số 876 – phát hành ngày 11-11-2017 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

                                                    * Nhận tiền: Ngày 10 tháng 7 năm 2017

- Cụ bà Oanh Thái: $306.00

Nhập qũy: $90.00 (tồn qũy) + $306.00 = $396.00

Ngày 12 tháng 7 năm 2017 chúng tôi đă gửi cho 3 TPB ở Trà Vinh,

(theo yêu cầu của của MTQ), mỗi anh $102.00

$102.00 x 3TPB = $306.00

Qũy c̣n: $396.00 - $306.00 = $90.00

Danh Sách 3 TPB  đă nhận tiền ngày 12 tháng 7 năm 2017

1- HS/ĐPQ Sơn Chea, sq: 54/581.082  TK/Kiến Phong, (cụt 2 chân + hư mắt trái),  Trà Vinh

2- TĐT/NQ Nguyễn văn Bảy, sq: NQ/429.473 CK/Phú Vinh, (Cụt tay Phải +..), Trà Vinh

3- Ch/úy Ngô văn Minh  sq: 69/513.971  TK/Kiến Phong , (cụt 2 chân), Trà Vinh

                                             *Nhận tiền: Ngày 14 tháng 7 năm 2017

-Đại gia đ́nh họ Ngũ: $612.00 gồm:

(Bà Vũ thị : $102.00 – Bà Trần thị Phưởng Mai: $204.00

Anh Ngũ Duy Tân: $102.00 – Bà qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00)

Nhập qũy: $90.00 (tồn qũy) + $612.00 = $702.00

Ngày 20 tháng 7 năm 2017 chúng tôi đă gửi cho 6 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 6 TPB = $612.00

Qũy c̣n: $702.00 - $6120.00 = $90.00

Danh Sách 6 TPB  đă nhận tiền ngày 20 tháng 7 năm 2017

1- TĐT/NQ Đỗ văn Sang, sq: NQ/306.228 , KBC 4204, (cụt 2 chân) , Tỉnh Long An,

2- B2 Nguyễn văn Phương, sq: 75/516.162,   2/32/BĐQ, cụt tay Trái),   Vĩnh Long

3- Th/úy Trần Quang Trung,  sq: 73/147.626,  SĐ9/BB/, (Cụt Tay Phải +..) . Sài G̣n.

4- HS Nguyễn văn Thanh,  sq: 37/362.348,   ĐPQ KBC 4204, (Cụt 2 chân),  Tiền Giang

5-TS Nguyễn Hồng Phước,sq: 71/509.760, TK/Vĩnh Long, (Cụt chân Trái.+bị thương chân P.),Cần Thơ

6- HS  Hồ văn Giàu,  sq: 70/106.841 PB/QĐ3/TĐ46 ,(Hư mắt Trái+Đa thương tật) , Vũng Tàu

                                 

                                                  * Nhận tiền: Ngày 24 tháng 7 năm 2017

-Bác sĩ Trương Ngọc Tích: $408.00

Nhập qũy: $90.00 (tồn qũy) + 408.00 = $498.00

Ngày 26 tháng 7 năm 2017 chúng tôi đă gửi cho 4 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 4 TPB = $408.00

Qũy c̣n: $498.00 - $408.00 = $90.00

Danh Sách 4 TPB  đă nhận tiền ngày 26 tháng 7 năm 2017

1- TS Nguyễn Thanh Minh,  sq: 47/479.318  TK/Tây Ninh ( bại liệt + bệnh lao), Tây Ninh

2 - B2 Lê văn Hiểu,  sq: 75/150.274 SĐ5/BB  (cụt chân Trái. +…), Đồng Nai

3 - TĐT/NQ Lê văn Hoa,  sq: NQ/407.137  KBC 4685 (cụt chân Trái +….) Tiền Giang

4 - HS Phan văn Thiết,  sq: 52/837.277  KBC 4204 (mù mắt trái + mắt Phải mờ), Long An

         

                     *Nhận tiền: ngày 7 tháng 9 năm 2017

- Đường Hoài Trung – Vivian Vui Trần: $105.00

Nhập qũy $90.00 (tồn qũy) + $105.00 = $195.00

Ngày 9 tháng 9 – 2017, chúng tôi đă gửi cho 1 TPB ($102.00)

Qũy c̣n $195.00 - $105.00 = $93.00

 

Danh Sách 1 TPB nhận tiền ngày 9 tháng 9 năm 2017

1- HS La Thoại Phong,  Sq: 51/544.524,KBC 4685, (cụt 2 chân, 2 tay thương tật). Bạc Liêu 

 

                                             *Nhận tiền: ngày 15 tháng 9 năm 2017

- Bác sĩ Trương Ngọc Tích: $408.00 (tháng 9 và tháng 10)

- Nhóm Hoa Lư: $102.00

Nhập quỹ $93.00 (tồn qũy) + $408.00 + $102.00 = $603.00

Ngày 18 tháng 9 – 2017, chúng tôi đă gửi cho 5 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 5 TPB = $510.00

Qũy c̣n: $603.00 - $510.00 = $93.00

                                        Danh Sách 5 TPB nhận tiền ngày 18 tháng 9 năm 2017

1- TS1 Lê Trọng Phường, SQ: 58/202.955, TK/Quảng Trị, (cụt chân phải +…) , Vũng Tàu

2- B2 Nguyễn văn  Michel (Mysên), Sq: 72/138.787,  TĐ2/TĐ42/SĐ22BB (cụt tay trái +..). Sàig̣n

3- B2 Đặng Quang Sỹ, SQ: 67A/185.845, KBC 3010.(cụt bàn chân phải+đĩa cột xương sống). Đồng Nai

4- B2 Nguyễn Chí Thiệt, SQ: 46/604.774, KBC 4204, (2 mắt mờ + nội tạng) , Đồng Nai

5- Th/úy Vơ Văn Thắng, SQ: 45/147.549, TK/Phú Yên  (cụt 2 tay+cụt chân phải + mắt mờ), Khánh Ḥa

 

*Nhận tiền: Ngày 22 tháng 10 năm 2017

-Ông bà Ph. T. Th. : $2,040.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: $510.00 gồm:

(Bà Vũ thị : $102.00, Bà Trần thị Phương Mai: $204.00

Anh Ngũ Duy Tân: $102.00, Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00)

 

Nhập qũy: $93.00 (tồn qũy) + $2,040.00 + $510.00 = $2,643.00

 

Ngày 25 tháng 10-2017, chúng tôi đă gửi cho 25 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 25 TPB = $2,550.00

Qũy c̣n: $2,643.00 - $2,550.00 = $93.00

 

Danh sách 25 HS/TPB nhận tiền ngày 25 tháng 10 năm 2017

1- TĐT/NQ Lê Thành Bá, sq: nq/327.922,  TK/Phuớc Tuy  (mù 2 mắt),  T. Bà Rịa,

2 - HS Đinh văn Lớn, sq: 71/701.188, BTL/HQ, (mù mắt T.+cụt Tay T+mất xương g̣ má T.)Cần Đước

3 - B1/ĐPQ Nguyễn văn Bé Hai, sq: 49/446.486, KBC 4685, (cụt chân T +….), Vĩnh Long

4 - NQ Bùi văn Th́nh, sq: 56/M04.259, KBC4460, cụt bàn chân trái +…. T. Sóc Trăng

5 - HS Lê Thuyền,  sq: 72/202.075,  Thiết Đoàn 11 KBC, Cụt chân T. + chân P. gẫy), Đồng  Nai

6 - HS/DPQ Lư văn Khứ, sq: 47/277.821,TĐ 58/an ninh phi trường Biên Ḥa (Bại liệt 2 chân). Đồng Nai

7 - B2 Nguyễn thành Khang, sq: 74/155.217, TĐ44/BĐQ, (cụt chân phải +….)  T. Đồng Nai

8 - B2 Đặng Quang Sỹ, sq: 67A/185.845, KBC 3010.(cụt bàn chân phải + đĩa cột x. sống) T. Đồng Nai

9 - HS Ung văn Đồng, sq: 67/801.859 Th/Đoàn 1/KB.(Cụt Chân T.+ThươngTật Chân P.), B́nh Dương

10 - B2 Đặng văn Hai, sq: 56/780.859,  ĐĐ1/331/ĐPQ, cụt chân Phải +….  Long An

11 - HS Nguyễn văn Minh, sq: 68/501.287, TĐ36/PB. KBC3071, cụt chân Trái +…. Long An

12 - TS Nguyễn Hữu Thân,  sq: 77/207.002, TĐ 413/ĐPQ,  cụt chân Trái.+….., Đắk Lắk

13 - B2 Hùynh văn Đực,  sq: 48/447.642,  283/ĐPQ. Đa thương tật,  T. Tiền Giang

14 - B1 Trần Viết,  sq: 48/279.768,  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ, KBC  6020,  (cụt 2 chân), Saigon

15 - HS1 Lê Châu,  sq: 54/203.460,  THD/SĐ Dù (cụt tay P.+Đa thương tật…..), Sài-g̣n

16 - NQV Nguyễn Bá,  sq: NQ/062.844,  TK/BĐ (Bại liệt 2 chân +xương sống…),  B́nh Định

17 - HS Nguyễn văn X̣an,  sq: 39/503.374  ĐĐ 305/2 ĐPQ. Cụt chân Trái. +…., Long An

18 - HS Hồ Thành Công, sq: 53/493.463,  KBC 4828, cụt chân Phải+…. Tiền Giang

19 - B2 Lê Văn Nê, sq: 55/777.628,  ĐĐ1/332/ĐP,  KBC 6765/TK/LA (cụt chân P.+…), SàiG̣n  

20 - HS Trần Đ́nh Thống, sq: 69/120.686,  TĐ3/ND, cụt chân P.+…., SàiG̣n

21 - B2 Đỗ văn Dũng,  sq: 55/791.363,  429/ĐPQ. Cụt chân P.+…, Cần Thơ

22 - HS1 Lê văn Tính,  sq: 72/140.008, ĐĐ Trinh Sát 50/KBC 3077, cụt chân Phải+.. Tiền Giang

23 - TS Thái văn Hổ,  sq: 69/402.465, SĐ22/BB,  ( mù 2 mắt ),  Lâm Đông

24 - B2 Á Quang Hiệp,  sq: 55/704.820,  Bộ CCB/Nha Hưu Bổng,  cụt 2 chân,  Saigon

25 - NQ Lê văn Lụa,  sq: NQ/852.312,  KBC 4685,  cụt chân Trái+bại liệt tay Phải,  Bến Tre

 

*Nhận tiền: Ngày 1 tháng 11 năm 2017

-Ông bà PhạmTrung & Loan: $1,020.00

Nhập qũy: $93.00 (tồn qũy) + $1,020.00 = $1,113.00

 

Ngày 2 tháng 11-2017, chúng tôi đă gửi cho 10 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

Qũy c̣n: $1,113.00 - $1,020 = $93.00

 

Danh sách 10 TPB đă nhận tiền ngày 2 tháng 11 năm 2017

1- B2 Nguyễn văn Kim,  sq: 74/506.931 KBC4685, (hư mắt trái + mắt Phải mờ), Đồng Nai

2 - Tr/Úy Huỳnh Thanh Tâm, sq: 63/141.251,  TS/LĐ6/BĐQ., cụt chân Phải+mắt Trái), Sàig̣n 

3 - B2 Nguyễn văn Danh, Sq: 74/163.138,  TĐ7/ND., (Cụt chân trái+ mù mắt trái +gẫy tay trái), Sàig̣n     

4 - HS Nguyễn văn Đức,  sq: 50/357.432,  TK/Long An, (Mù 2 mắt, cụt 2 tay, cụt chân Trái +.., Long An

5 - Ch/úy Nguyễn Đức Bảo,  sq: 70/409.365,  SĐ21/BB,  (Cụt chân Phải +....)   Phú Yên

6 - TĐT/NQ Đỗ văn Hạng, sq: NQ/316.139,  CK/Nhơn Trạch,  (Cột sống + bại liệt hạ chi), Đồng Nai

7 - NQ Phạm văn Đủ, sq: 57/M02.117, TK/Vĩnh Long,  (Cụt chân trái +….), tỉnh Vĩnh Long

8 - HS Huỳnh văn Hai, sq: 51/449.982, CK/Bến Lức, (Bại liệt tay Trai + nội tạng), Long An

9 - HS Lê văn Nuôi, sq: 67/000.219, KBC 4685 – (Cụt 2 chân),   Tiền Giang

10 - TĐP Trần văn Thiện,  sq: NQ/853.888, Trung Đội PHD-115, (Mù 2 mắt), Hậu Giang

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Houston, Ngày 26 tháng 1 Năm 2017.

Thân gửi hai anh Nguyễn thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa quư Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2016 cho đến cuối tháng 12 năm 2016 (Bính Thân), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 24 đợt gồm tất cả là 251 hồ sơ (hơn năm 2015: 22 HS) Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Đinh Dậu chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, tiện đây nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc quư anh, chị cùng quư quyến, vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thủ Quỹ: Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2016 tổng cộng có 57 TPB/QLVNCH (trong danh sách của chúng ta có) đă qua đời.