Kỵ Binh Đặng Hữu Xứng

 

 

Dư Âm CỬA VIỆT

 

Lời Giới Thiệu của KB NguySaigon: (trích từ bài viết: Nằm Giữa Sa Trường, Cửa Việt)

Chiến tranh dù đă qua đi, những cơn băo lửa chỉ c̣n lại dư âm trong ḷng người lính chiến, nhưng địa danh Cửa Việt đă khắc sâu vào tâm năo của những chiến sĩ Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh , Lữ Đoàn Giới Tuyến đă lưu danh chiến sử Lam Sơn 719 Hạ Lào và Lam Sơn 72, chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị.

Đặc tính Mau, Mạnh đă được những Chi Đoàn 1/20 Chiến Xa , Chi Đoàn 3/20 Chiến Xa, Chi Đoàn 2/17 Thiết Kỵ, Chi Đoàn 3/18 Thiết Kỵ thực hiện. Một cuộc tiến quân thần tốc của Quang Trung Hoàng Đế đă được thực hiện bởi những Chi Đoàn lừng danh sông núi. Những Chi Đoàn đă ra đi và chấp nhận thương đau.

Một cuộc hành quân không tải thương, không tiếp tế, không được yểm trợ bởi Không Quân, Hải Quân và Pháo Binh. Một cuộc hành quân cô đơn không có trong binh thư. Một cuộc hành quân đi vào đất chết. Đại úy Đặng Hữu Xứng dù mới là Đại Úy chỉ là một Chi Đoàn Trưởng nhưng trong cuộc hành quân thần tốc nầy đă đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Phó Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh trong tay 4 Chi Đoàn: 2 Chi Đoàn Chiến Xa và 2 Chi Đoàn Thiết Kỵ. Đă thể hiện được đảm lược của một chiến sĩ Kỵ Binh được trui rèn trong lửa đỏ.

Chúng ta không nói đến tính chất của cuộc hành quân thần tốc chiếm Cửa Việt trước ngày Hiệp Định đ́nh chiến Paris có hiệu lực đă được thiết kế vội vàng không đủ yếu tố cần có của một cuộc hành quân b́nh thường là: Phải có Không quân, Hải quân và Pháo binh yểm trợ. Vậy mà với một quân số quá ít đă thành công trong giai đoạn đầu đă tiến qua bao nhiêu chốt chận mà các Tiểu Đoàn lừng danh TQLC đă không bứng được chốt đầu tiên sau nhiều lần thử lửa, chỉ trong 24 giờ đă vượt qua được 10 km tới Cửa Việt đối mặt với quân thù đúng giờ ấn định.

Dù chỉ là một cuộc hành quân ngắn ngủi, nhưng nó đă thể hiện được tinh thần bất khuất, sự can trường và đảm lược của những Chi Đoàn lừng danh sông núi. Nó cũng thể hiện tuyêt đối đặc tính Mau và Mạnh của Thiết Giáp Binh nếu được chỉ huy đúng đắn trong một chiến trường thích hợp.

Đây là một tài liệu rất quư cho những ai muốn t́m hiểu về tính chất kỷ thuật, về sự chiến đấu phi thường, về khả năng chỉ huy tuyệt vời của các Chi Đoàn Trưởng, Chi Đội Trưởng và ḷng can đảm của Kỵ Binh các cấp.

Trân trọng giới thiệu đến Quư độc giả bài viết “Dư Âm Cửa Việt “của Thiếu Tá Kỵ Binh Đặng Hữu Xứng để thấy được tinh thần bất khuất, ḷng can trường của những Kỵ Binh yêu quư đă “Nằm Giữa Sa Trường” trong ba ngày đầu tiên Hiệp Định đ́nh chiến Paris 28 tháng 1 năm 1973 có hiệu lực.

                 * * *

Đă lâu lắm rồi, kể từ ngày trận đánh Cửa Việt xảy ra. Tất cả những người trong cuộc có lẽ đều có chung ư nghĩ đây là trận đánh cuối cùng trước giờ ngưng bắn! Nhưng thật sự, sau hơn 38 năm, trận đánh Cửa Việt vẫn c̣n hừng hực lửa “Chiến Thắng“ trên những đặc san, hồi kư hoặc bút kư chiến trường của cả các sĩ-quan, tướng lănh của 2 phe tham chiến. Ai cũng cho ḿnh là người chiến thắng, là kẻ anh hùng dù đơn vị dưới quyền chỉ huy của ḿnh bị đối phương đánh cho tả tơi, tan tác… nhưng vẫn hiên ngang mà tuyên bố “Can trường trong chiến bại” chứ chưa bao giờ nghe ai tự nhận trách nhiệm về ḿnh sau cuộc chiến!!…

Riêng tôi là một trong hàng trăm chiến sĩ của QLVNCH có mặt trong trận đánh đó. Ở đây tôi không dám lạm bàn về Anh Hùng hay Bại Tướng mà chỉ muốn nóí lên niềm tự hào của môt người lính Thiết Giáp trên chiến trường giới tuyến v́ đă tham dự nhiều trận chiến trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 và trận đánh ác liệt, đẫm máu, phá tan tuyến pḥng thủ kiên cố nhất, mở đường cho những trận tái chiếm tỉnh lỵ và Cổ thành Quảng Trị, và lại có mặt trong cuộc hành quân tái chiếm Cửa Việt: Một cuộc hành quân thần tốc do Thiết Giáp làm Lực Lượng Tấn Công chính, phải chiếm cho bằng được mục tiêu trong ṿng 24 tiếng đồng hồ, vượt qua đoạn đường hơn 10 cây số với vô vàn chốt và tuyến chặn của địch mà trước đó các đơn vị bạn đă phải mất hàng tháng trời, khó khăn lắm mới tiến lên được vài trăm mét, sau cùng vẫn bị đẩy lui về vị trí ban đầu…….

“Truth is the only merit that gives dignity and worth to history.” Lord Acton

Toàn bộ quá tŕnh kế hoạch Hành Quân mang tên Tango bắt đầu từ buổi họp hành quân đặc biệt vào lúc 09:00 giờ ngày 26/1/1973 tại Pḥng Họp Hành Quân BTL/Lữ Đoàn 147/TQLC tại Hội Yên, Hải Lăng, Quảng-Trị, gồm có:

- Tr/tướng Ngô-quang-Trưởng (TL/QĐ1)

- Ch/tướng Bùi-Thế-Lân (TL/SĐ/TQLC)

- Đ/tá Nguyễn-Thành-Trí (TLPhó/SĐ/TQLC)

- Các TL Lữ Đoàn 147, 258, và 369TQLC

- Các Thiết Đoàn trưởng gồm:

- Tr/tá Ng-văn-Tá (Th/Đoàn trưởngTh/Đoàn 20CX),

- Tr/tá Nguyễn-xuân-Dung (Th/Đoàn trưởngTh/Đoàn 17KB),

- Th/tá Phan-văn-Sĩ (Th/Đoàn trưởng TĐ18KB)

- Các T/Đoàn trưởng TQLC

- Đ/u Đặng-hữu-Xứng (C/Đoàn trưởng CĐ1/20CX)

NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT

Lệnh của Tổng thống Nguyễn-văn-Thiệu:

- Phải chiếm lại Cửa Việt trong ṿng 24 giờ, tức là trước 08:00 giờ ngày 28/1/1973 (ngày kư Hiệp Định Paris)

TỔNG CHỈ HUY CUỘC HÀNH QUÂN TANGO

Đ/tá Nguyễn-thành-Trí (TLPhó/SĐ/TQLC)

CHỈ HUY CÁC CÁNH QUÂN

1. Cánh A (Nổ lực chính)

Do Đ/u Đặng-hữu-Xứng ((khóa 19 TBB/TĐ), C/Đoàn trưởng C/Đoàn 1/20CX chỉ huy. C/Đoàn phó là Tr/u Lê-văn-Điệp (khóa 1/69 TBB/TĐ).

Nhưng khi tham chiến th́ Tr/u Lê-văn-Điệp được Đ/u Xứng cho ở lại tiền cứ là căn cứ Ḥa Mỹ (Camp Evans – Pḥ-Trạch, Phong Điền) v́ phải giải quyết chuyện cá nhân, và Tr/u Tống-huy-Kính (cựu C/Đội trưởng C/Đội 2/1/20CX) được Đ/u Xứng chỉ định thay thế.

Lực lượng gồm:

- C/Đoàn 1/20 CX M-48. Chỉ đoàn tham chiến chỉ gồm 12 CX [(BCH/C/Đoàn gồm 2 CX Chỉ huy + 1 M.577 - xe Truyền tin- + M.113) + Chi Đội 3/1/20CX của Th/u Đặng-văn-Quang (5 CX) + Chi Đội 3/3/20CX của Th/u Nguyễn-văn-Sa từ Chi Đoàn 3/20CX tăng phái (5 CX)]

Đơn vị tăng phái cho Đ/u Xứng:

- Chi Đoàn 2/17TK (22 xe M.113), C/Đoàn trưởng là Đ/u Trần-Cảnh (khóa 22B TVBQG/ VN). C/Đoàn phó là Tr/u Thi (khóa 26 TBB/TĐ)

- ĐĐội 4/TĐoàn 2TQLC (Trâu Điên) của Tr/u Trần-đinh-Công (khóa 26 TBB/TĐ)

Nhiệm vụ: Tấn công càn lướt các mục tiêu dọc bờ biển để tiến chiếm Cửa Việt trước giờ ngưng bắn, tức là 8 giờ sáng ngày 28/1/1973: ngày kư Hiệp Định Paris.

2. Cánh B (Nổ lực phụ)

Do Đ/u Lê-bá-Nam (khóa 20 TBB/TĐ), C/Đoàn trưởng C/Đoàn 3/20CX chỉ huy. C/Đoàn phó là Tr/u Nguyễn-thanh-Hiền (khóa 23 TBB/TĐ).

Lực lượng gồm:

- C/Đoàn 3/20CX (- 1 C/Đội của Th/u Ng-văn-Sa) gồm 12 CX M.48 + M.113

Đơn vị tăng phái cho Đ/u Nam:

- C/Đoàn 3/18TK (gồm 22 xe M.113) C/Đoàn trưởng là Đ/u Nguyễn-quang-Minh (khóa 14 TBB/TĐ). C/Đoàn phó là Tr/u Nguyễn-văn-Quyến (khóa 24 TVBQG/VN).

- ĐĐ 3/TĐoàn 4TQLC (Ḱnh Ngư) của Tr/u Mai-văn-Hiếu (khóa 23 TVBQG/VN)

Nhiệm vụ: Tiến quân dọc theo các làng mé ruộng phía tây, song song nhưng tiến chậm hơn và cách Cánh A chừng gần 01 km, hổ trợ theo yêu cầu của Cánh A, cùng tiến chiếm mục tiêu Cửa Việt.

3.

- T/Đoàn 4 (-) TQLC của Tr/tá Nguyễn Đằng Tống (khóa 16 TVBQG/VN), có nhiệm vụ phải tiến quân theo sau Cánh A, điền trám vào những mục tiêu đă được Thiết Giáp càn lướt qua và diệt những ổ kháng cự c̣n sót lại trong các mục tiêu.

- T/Đoàn 2 (-) TQLC của Th/tá Trần-văn-Hợp (khóa 19 TVBQG/ VN) được tăng cường 3 Đ/Đội của T/Đoàn 9 TQLC do Th/tá Phạm-Cang (khóa 20 TVBQG/VN) chỉ huy, từ tuyến Long Quang, có nhiệm vụ phải tiến chiếm các mục tiêu dọc mé ruộng lên hướng bắc.

Giờ G (xuất phát tấn công): 7:00 ngày 27/1/1973

- Không tiếp tế, không tải thương, tức là, nếu TQLC hay TG bị thương th́ bỏ lại tại chỗ cho đơn vị theo sau lên săn sóc tải thương.

- Không cần thu chiến lợi phẩm hay bắt tù binh.

- Không cần giao chiến khi gặp địch mà chỉ cần càn lướt, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

- Hoàn toàn không có Không Quân yểm trợ.

- Chỉ có Pháo Binh yểm trợ.

- Lương thực mang theo gọn nhẹ cho 3 ngày.

- Mỗi quân nhân đều phải mang theo 5 lá cờ VN nhét vào trong nón sắt hay balô để cắm vào mục tiêu chiếm được tại Cửa Việt để phân ranh giới.

Cuộc Hành Quân Tango phải được giữ bí mật cho đến trước giờ xuất phát tấn công.

Sau khi Đ/tá Trí thuyết tŕnh xong, tôi (Đ/u Đặng-hữu-Xứng) đă đứng lên tŕnh bày:

- “Thưa Đại tá, có lẽ tôi sẽ phải mất một khoảng thời gian chưa xác định được để vượt qua tuyến chặn đầu tiên của địch, v́ đă hơn 1 tháng, các T/Đoàn TQLC đă nhiều lần thay phiên nhau t́m cách đánh thủng tuyến này nhưng vẫn không có kết qủa. Điều này chứng tỏ đây là một tuyến chặn rất vững của địch.”

Và Ch/tướng Lân nói:

- “T́nh h́nh là như thế nhưng giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ giao phó.”

Buổi họp Hành Quân kết thúc sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi nói với Tr/tá Tá bảo Đ/u Nam tăng phái Chi Đội của Th/u Ng-văn-Sa cho tôi và Th/u Sa cùng C/Đội của ḿnh phải có mặt tại điểm tập trung này (tôi chỉ trên bản đồ lúc 17 giờ cùng ngày. Tôi nói với Tr/tá Dung bảo Đ/u Cảnh (C/Đoàn trưởng 2/17TK) cùng C/Đoàn 2/17TK cũng đến đó cùng ngày giờ.

(-Lư do tôi chỉ định Chi đội của Th/u Sa cũng rất dễ hiểu, v́ Th/u Sa là một sĩ-quan đă từng phục vụ ở Ch/Đoàn 3/20CX kể từ ngày thành lập Th/Đoàn 20CX nên đă được huấn luyện kỹ từ khi Cuộc Chiến tại Quảng-Trị và Đông-Hà bùng nổ, cũng như đă trải nghiệm chiến trường.

- C̣n Chi Đoàn Phó của tôi là Tr/u Lê-văn-Điệp lại nằm trong trường hợp đặc biệt: Vợ của anh ta đă từ Sàig̣n ra thăm chồng, mang theo cái bầu bự hơn 3 tháng. Dân gian thường có câu: vợ mà có bầu th́ chồng thường gặp điều xui xẻo. Có đúng như vậy hay không th́ tôi chưa biết, nhưng trong trường hợp này th́ tôi lại cho là đúng nên đă cho Tr/u Điệp ở lại tiền cứ và bảo liên lạc thường xuyên để biết t́nh trạng của 2 Chi Đội là Chi Đội 1 và Chi Đội 2 của tôi đang được tăng phái cho các T/Đoàn Nhảy Dù tại các tuyến ở hướng núi phía Tây Quốc lộ 1. Để thay thế, tôi chỉ định Tr/u Tống-huy-Kính (cựu C/Đội trưởng Chi Đội 2/1/20CX) phụ tá cho tôi trong cuộc hành quân này. Riêng tôi th́ vợ tôi chỉ c̣n chừng gần 1 tháng nữa là sinh thêm cho tôi một đứa con, nhưng v́ là “Đầu tàu” th́ đành phải chịu thôi.)

Trên đường về, ngồi trên xe jeep, ḷng tôi cứ ngổn ngang những thắc mắc không t́m được lời giải đáp:

- Tại sao lại chỉ định ḿnh (chỉ với cấp bậc Đại-úy) chỉ huy Cánh A làm Nổ Lực chính trong một cuộc hành quân qui mô như thế này?

- Tại sao không để cho ḿnh chỉ huy C/Đoàn (-), tức là 2 C/Đội cơ hữu của C/Đoàn mà chỉ để lại cho ḿnh 1 C/Đội và lại tăng phái cho ḿnh 1 C/Đội của C/Đoàn 3/20CX? Như vậy, chỉ huy một đứa em ruột với khả năng ḿnh biết rơ và một đứa em nuôi ḿnh chưa biết rơ th́ làm sao có được sự nhịp nhàng và ăn khớp trong việc chỉ huy và điều động?

- C̣n nói về tâm trạng riêng của tôi (và nhất định là tâm trạng chung của những quân nhân các cấp thuộc 2 Binh chủng TG và TQLC trong lực lượng tham chiến) th́ khó có thể diễn đạt hết được. Chỉ c̣n hơn 1 ngày và 1 đêm nữa th́ Ḥa B́nh rồi, vậy ai mà không muốn ḿnh c̣n sống sót để hưởng những giờ phút quư báu nhất trong đời lính như thế chứ?.

Về đến tiền cứ, tôi bảo Th/u Đặng-văn-Quang kiểm tra C/Đội 3/1/20CX của anh để sẵn sàng di chuyển khi có lệnh, và nói 17 giờ sẽ họp, sẽ có cả Th/u Ng-văn-Sa và Đ/u Trần-Cảnh của C/Đoàn 2/17TK. Nghe như thế, Quang dĩ nhiên là lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi liền nói luôn là C/Đoàn có nhiệm vụ đặc biệt và lực lượng sẽ có Th/u Sa từ C/Đoàn 3/20CX tăng phái cùng với C/Đoàn 2/17TK và 1 Đ/Đội TQLC của T/Đoàn 2 Trâu Điên tùng thiết, và dặn Quang không được tiết lộ với bất cứ ai.

Đến 16:00, từ tiền cứ tại căn cứ Ḥa Mỹ (Camp Evans), BCH/ C/Đoàn 1/20CX cùng C/Đội 3/1/ 20CX của chúng tôi bắt đầu di chuyển đến Hải Lăng và tiếp tục đến Mỹ Thủy, chuyển qua hướng bắc đến Thôn Thuận Đầu (vị trí của BCH/TĐoàn 4 TQLC), bung ra nủa ṿng tṛn bố trí, dành nửa ṿng tṛn c̣n lại cho C/Đội CX M.48 của Th/u Sa, c̣n C/Đoàn 2/17TK M.113 th́ sẽ bố trí xen kẻ giữa những chiến xa.

Khoảng 17:20, các C/Đội và C/Đoàn TG đă đến đủ và bố trí xong và lo cơm nước buổi tối. Tôi gọi các sĩ-quan TG tham chiến đến và tŕnh bày lại những ǵ đă nghe được trong buổi họp tại Lữ Đoàn 147/TQLC, nhưng dặn phải chỉ nói với anh em thuộc cấp rằng đây chỉ là một cuộc hành quân b́nh thường để giữ an toàn cho các đơn vị ở tuyến đầu mà thôi. Tuy nhiên, họ phải nổ lực và cẩn thận y như các cuộc hành quân họ đă từng tham dự. Riêng Đ/Đội TQLC tùng thiết sẽ có mặt vào sáng sớm ngày hôm sau trước 06:00 (ngày 27/01). Đến lúc đó mới có kế hoạch chi tiết

Tôi báo cáo về BTL/Hành Quân/ SĐ/TQLC cho biết t́nh trạng và vị trí.

DIỄN TIẾN TRẬN ĐÁNH

Khoảng 5:30 ngày 27/1/73, Đ/Đội 4/TĐ2 TQLC của Tr/u Công đến tŕnh diện. Tôi gọi Đ/u Cảnh, Tr/u Kính, Th/u Quang, Th/u Sa và Tr/u Công đến họp ngay sau xe M.113 thuộc Phân đội chỉ huy của tôi. Tôi chỉ vào bản đồ vị trí hiên tại, vị trí quân bạn, tuyến xuất phát, tiếp đến nói ngắn gọn về kế hoạch tiến quân của Cánh A, và mục tiêu chính là Cửa Việt. Cũng nói sơ về Cánh B (nổ lực phụ rồi bảo Tr/u Công cho lệnh TQLC tùng thiết lên M.113 của C/Đoàn 2/17TK và chờ lệnh.

Chúng tôi chỉ họp trong ṿng khoảng 20 phút. Vào lúc này th́ Pháo binh đủ loại bắt đầu TOT (time on target) vào các làng dọc theo bờ biển trên trục tiến quân của Cánh A của tôi.

Khoảng 6:20 ngày 27/1, tôi gọi về BTL/Hành Quân/ SĐ/TQLC để họ báo cho T/Đoàn 4TQLC ra lênh cho Đ/Đội TQLC đang giữ tuyến đầu rút lui để chúng tôi tiến đến tuyến xuất phát.

Khi Cánh A của tôi đến tuyến xuất phát, Pháo binh vẫn c̣n hoạt động. Chỉ tiếc một điều là đạn pháo chỉ rơi vào bên trong các làng mà VC th́ lại đào giao thông hào để bố trí kháng cự hoàn toàn ở ngoài khoảng cát trống nhưng có những ụ cát mấp mô, rải rác những cây bụi nhỏ, phía trước làng. Tôi cho C/Đội CX của Th/u Quang dàn hàng ngang bên phải (song song và cách mé biển chừng 100m), và Th/u Sa dàn hàng ngang bên trái, mỗi chiến xa cách nhau chừng 50m v́ c̣n phải có khoảng trống để cho những M.113 của C/Đoàn 2/17TK dàn hàng ngang xen kẻ giữa những chiến xa nhưng lui về phía sau với cự ly chừng 20m.

Tôi chưa kịp ra lệnh tấn công th́ địch đă dồn dập nổ súng từ trong làng kèm với đạn cối 82 ly rơi nổ ngay trên tuyến xuát phát. Tôi tức tốc cho lệnh tấn công ngay, dồn hỏa lực đại liên 30 ly M.73 song hành và đại liên 50 ly của Chiến xa và của M.113 vào mục tiêu đầu tiên (làng Gia đẳng 1). Nhưng địch vẫn bắn trả rất mảnh liệt bằng thượng liên và súng chống chiến xa AT-3 cũng như B-41. Điều này khiến tôi hồi tưởng đến trận đánh ở Quảng Tín (Quảng Nam) vào đầu Tết năm 1970, lúc tôi c̣n làm C/Đoàn Phó C/Đoàn 2/17TK.

(Đây là cuộc Hành Quân mang tên Dương Sơn 3 do Lữ Đoàn 1 KB cùng với Liên Đoàn 1 BĐQ do Đ/tá Phan-ḥa-Hiệp (TL/Lữ Đoàn 1KB hồi đó) chỉ huy. Khi C/Đoàn tôi đang dàn hàng ngang trước mục tiêu chừng 100m và bắt đầu tiến vào mục tiêu th́ địch đă tấn công trước v́ chúng đă đào hầm hố và giao thông hào trước mục tiêu chừng 50m. Yếu tố bất ngờ này khiến C/Đoàn lúng túng, nhưng tôi đă ra lệnh tiếp tục tấn công bằng cách dùng đại liên 50 bắn vào mục tiêu, c̣n 2 khẩu đại liên 30 gắn 2 bên hông phía trên xe M.113 th́ bắn vào các ụ đất và lùm cây nhỏ trên trục tấn công. Nhờ vậy mà C/Đoàn đă diệt được các chốt phía ngoài trống và xông thẳng vào chiếm được mục tiêu. Sau đó th́ thả BĐQ xuống vào sâu lục soát tiêu diệt tiếp. Và tôi đă được thăng cấp Đại Úy đặc cách mặt trận do Đ/tướng Cao.văn-Viên gắn lon tại BTL/Hành Quân/Lữ Đoàn 1KB đóng tại đồi Hương Sơn, Quảng Tín).

Chính v́ thế mà tôi ra lệnh cho Chiến xa M.48 và M.113 tấn công bắn phá theo chiến thuật đó. Đặc biệt là Chiến xa vẫn tiến liên tục cán luôn lên hầm hố và giao thông hào của địch, c̣n M.113 của C/Đoàn 2/17TK vẫn tiến theo sau, đồng thời thả TQLC trên xe xuống để dùng súng cá nhân thanh toán địch trong những hầm hố và giao thông hào đă bị Chiến xa cán lướt qua. Tiến được chừng hơn 200m th́ lính TG trên M.113 thuộc Phân đội Chỉ huy của tôi đă nhảy xuống bắt sống một tên địch với khẩu súng bắn tỉa có máy nhắm. Tôi mới chợt nhớ ra tại sao hai bên tai của tôi đă có những tiếng nổ toác toác. Đó là đạn phát ra từ khẩu súng bắn tỉa này. Mục đích là muốn tỉa rụng cấp chỉ huy trước. Tôi nhảy xuống khỏi Chiến xa và hỏi tên địch: “Anh thuộc đơn vị nào?” Tên tù binh mặt mày xanh mét, trả lời, giọng miền Bắc run run: “Em thuộc Z6/304. Xin các anh cho em sống. Xin các anh cho em sống!” Tôi cho lệnh chở tên tù binh về phía sau để được khai thác tiếp, rôi lại tiếp tục tiến quân.

Kể lại phần này th́ chỉ mấy ḍng và như chuyện đă xảy ra trong thoáng chốc, nhưng trên chiến trường, thời gian cần thiết để thực hiện bước tiến qua từng thước đất của địch rất khó xác định.

Cánh quân của tôi đă vượt qua được khoảng 400m, cách làng Gia Đẳng I khoảng 70m, th́ pháo 130 ly của địch bắt đầu dập xuống, tức là địch pháo chặn đường tiến của cánh quân do tôi chỉ huy, đồng thời cũng thí luôn quân của họ đang chống cự ngoài khoảng cát trống, c̣n trong làng th́ địch vẫn liên tục bắn ra.

Ngay vào lúc này, Th/u Đăng-văn-Quang, C/Đội trưởng C/Đội 3/1/20CX, gọi máy báo đă bị thương. Mới bước đầu mà tôi đă mất đi một sĩ-quan thiện chiến rồi. Tôi lập tức ra lệnh cho Tr/u Tống-huy-Kính cùng với Chiến xa của anh lên thay thế và cho M.113 chở Th/u Quang về phía sau gần tuyến xuất phát để được tải thương sau khi đă liên lạc thông báo với T/Đoàn 4TQLC đang tiến lên từ phía sau để điền vào phần đất cánh quân của tôi đă chiếm được nhưng rất chậm do pháo của địch cứ dồn dập.

Nh́n vào đồng hồ đeo tay, lúc này đă hơn 10:40, tôi ra lệnh cho Tr/u Kính và Th/u Sa tạt xéo về hướng Tây cách xa làng Gia Đẳng chừng 70m, chuyển thành hàng ngang như cánh cung rồi tiếp tục tiến, riêng Th/u Sa phải ra lệnh cho 2 chiến xa phía tận cùng bên phải tác xạ vào làng bên phải (làng Gia Đẳng, dọc sát bờ biển) bằng đại liên M.73 song hành (với đại bác) và đại lên 50 hướng về phía làng, vừa tác xạ vừa tiến về hướng bắc chứ không tấn công. C̣n C/Đoàn 2/17TK của Đ/u Cảnh th́ nhanh chóng cho TQLC tùng thiết lên M.113 tiến dọc phía bên trái (phía bên trái tức là phía tây th́ đă có Cánh B của Đ/u Nam, vả lại chỉ là khoảng trống nên không có ǵ nguy hiểm.)

Cánh A của tôi, kể từ tuyến xuất phát, đă tiến được hơn 2km vào khoảng 13:00. Tôi liên lạc với cánh B để biết vị trí của họ th́ biết họ cũng đang gần đến ngang với Cánh A của tôi (Dĩ nhiên Cánh B là nổ lực phụ, tức là phải hổ trợ cho cánh quân của tôi khi cần, nên dù không chạm địch cũng không được tiến nhanh hơn Cánh A, và qủa thật th́ cánh B chẳng gặp trở ngại ǵ nhiều trên đường tiến quân v́ bên phía trái của họ đă có T/Đoàn 2 và T/Đoàn 9TQLC trong các làng thuộc mé ruộng).

Tôi tự nghĩ: mới mức độ tiến quân như thế này th́ khó có thể đến được Cửa Việt vào buổi chiều tối. Vả lại địch quân vẫn bắn trả ráo riết. Tôi ra lệnh tiếp tục tiến quân càng nhanh càng tốt, dù biết những làng dọc mé biển vẫn c̣n địch quân. Chính v́ thế mà T/Đoàn 4TQLC không thể nào hoàn thành nhiệm vụ điền trám quân kịp thời vào những mục tiêu mà cánh quân của tôi đă càn lướt qua.

Bỗng chiến xa của Th/u Sa bị súng chống chiến xa AT-3 của địch bắn nổ sớt qua pháo tháp nhỏ (của đại liên 50 ly) và nhân viên xa đội của anh báo Th/u Sa đă bị thương. Tôi bèn ra lệnh cho C/Đoàn dừng lại chuyển thành hàng ngang tác xạ vào làng Gia Đẳng 3 và Ba Lăng bên phải (dọc biển) để cho M.113 thuộc BCH/C/Đoàn của tôi (có y tá đi trên xe này) đến băng bó tạm thời cho Th/u Sa. Tôi hỏi t́nh trạng th́ biết anh bị thương ở mắt và găy cánh tay trái, tóc bị cháy xém. Sau khi Th/u Sa nhảy ra khỏi chiến xa lại c̣n bị miểng pháo 130 ly chém găy luôn chân trái. Dù lệnh là không tải thương, nhưng cũng giống như t́nh trạng của Th/u Quang (C/Đội trưởng C/Đội 3/1/20CX của tôi), vả lại khoảng cách với tuyến xuất phát chỉ hơn 2km, tôi ra lệnh cho C/Đoàn 2/17TK của Đ/u Cảnh bung rộng yểm trợ cho M.113 chở Th/u Sa về phía sau và báo cho T/Đoàn 4 TQLC tiếp nhận tải thương. Nhưng vào lúc này th́ họ lại điền trám quân chưa kịp với tốc độ tiến quân của chúng tôi nên hơn 40 phút sau xe M.113 mới trở lại. Và Th/u Thăng thay thế chỉ huy C/Đội của Th/u Sa (sau khi đă trực tiếp nói chuyện với Th/u Sa để hỏi tên của sĩ-quan này). Như vậy, C/Đoàn 1/20CX (-) của tôi chỉ c̣n Tr/u Kính là sĩ-quan kỳ cựu mà thôi. Chưa tiến quân được bao nhiêu cây số mà tôi đă thiếu vắng 2 sĩ-quan thiện chiến rồi. Thật không may chút nào!

Đến khoảng 17:40 th́ Cánh A của tôi đă tiến được khoảng 5km. Trời đă sẩm tối v́ đang là mùa đông. Tôi bèn cho lệnh ngưng tiến quân và t́m nơi bố trí đồng thời gọi cho Cánh B lên cùng phối hợp bố trí đóng quân (ngang với làng Long Quang).

Sau khi bố trí xong th́ quân lính bắt đầu ăn uống v́ đă không ăn trưa. Lúc này tôi mới gặp Th/tá Hoàng-Kiều, Th/Đoàn Phó Th/Đoàn 20CX và mới biết được ông đă được lệnh đi theo để chỉ huy các cánh quân. C̣n có cả Th/tá Phạm-văn-Tiền, T/Đoàn Phó T/Đoàn 4TQLC nữa. Trời đất! Vậy mà trước đó tôi đă không được thông báo ǵ cũng như trong hệ thống liên lạc, tôi không nghe ông ra lệnh ǵ cả, v́ BCH/Th/Đoàn 20CX đi theo Cánh B cho an toàn. Ông hỏi tôi: “Sao anh không tiếp tục tiến quân?” Tôi nói: “Trời sắp tối rồi th́ TG làm sao mà tấn công được chứ. Vả lại, sáng mai là ngưng bắn, là Ḥa B́nh rồi. Ḿnh đă chiếm được khoảng hơn 5km là tốt lắm rồi.” Ông chẳng nói ǵ thêm. Tôi nói: “Vậy bây giờ tôi báo cho Th/tá biết tọa độ vị trí đóng quân của toàn bộ 4 C/Đoàn để Th/tá báo về cho Đ/tá Trí.” Tôi lấy bản đồ và chỉ vị trí xong rồi nói tiếp: “Nếu họ bảo ḿnh tiếp tục tiến quân th́ Th/tá cứ nói là TG không hành quân vào ban đêm được.”

Tôi về lại BCH/C/Đoàn và nghĩ rằng ư kiến và lư do của ḿnh nghe rất hợp lư trên mặt chiến thuật, cũng hy vọng là cuộc hành quân tạm thời có thể chấm dứt.

Nào ngờ, khoảng 20:45, Th/tá Kiều đi bộ đến BCH của tôi và nói: “Sư Đoàn TQLC ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục tấn công và chiếm cho được Cửa Việt trước 8 giờ sáng mai (tức là sáng ngày 28/01/1973), đúng theo lệnh ban đầu.” Ông chỉ nói có thế mà thôi.

Mọi suy nghĩ và hy vọng của tôi trước đó đều tan biến trong phút chốc. Nhưng đă là lệnh th́ phải thi hành thôi. Tôi gọi máy cho Đ/u Nam, Cảnh, Minh cùng với các Đ/Đội trưởng TQLC tùng thiết đến xe tôi để họp khẩn cấp, đồng thời bảo họ cho các C/Đoàn và TQLC tùng thiết chuẩn bị.

Trong khi chờ đợi, tôi vào xe M.577, rọi đèn pin vào bản đồ suy nghĩ cho kế hoạch tiến chiếm Cửa Việt. Khi cả 3 Ch/Đoàn trưởng và 2 Đ/Đội trưởng đến, tôi nhắc lại lời của Th/tá Kiều về lệnh của Sư Đoàn TQLC rồi rọi đèn pin vào bản đồ và nói:

- “Ḿnh chỉ c̣n cách Cửa Việt khoảng hơn 5km về hướng bắc, cách bờ biển chừng hơn 400m về hướng đông (sát nước biển). Muốn chiếm Cửa Việt th́ bắt buộc phải tấn công bằng tốc độ mới kịp, tức là phải tiến ra sát bờ nước biển rồi phóng nhanh về hướng bắc.

- Trên đường tiến quân ra sát biển, tất cả mọi loại súng trên Chiến xa M.48 và M.113 đều phải xen kẻ quay về bên trái và bên phải. Chỉ có những xe hướng súng về phía trái, tức là hướng bắc, mới tác xạ khi cần. C̣n về hướng nam, tức là bên phải, th́ phải cẩn thận v́ có thể sẽ gây thiệt hại cho quân bạn, tức là T/Đoàn 4TQLC, dù tôi biết họ không thể nào điền trám quân kịp.

- Sau khi ra đến sát bờ biển th́ từng xe phải chuyển hướng qua trái và hướng mọi loại súng về bên trái vừa tác xạ vừa tiến theo hàng dọc (bên phải lúc đó là biển). Chỉ c̣n có một cách này mà thôi. Tôi sẽ không cho gọi Pháo binh bắn chiếu sáng v́ như thế địch sẽ thấy rơ các xe của ḿnh để nhắm bắn. Cũng không cần Pháo binh yểm trợ v́ sẽ mất yếu tố bất ngờ. Chiến xa nào xuất phát đầu tiên ra hướng biển th́ có thể dễ nhận ra đường đi v́ là khoảng trống giữa 2 làng B́nh An và Thanh Hội Phường, và chân trời phía biển th́ mờ sáng. Khi ra đến bải cát sát bờ biển th́ sẽ dễ thấy hơn nữa v́ ban đêm th́ cát thường sáng hơn (kinh nghiệm từ những lần đi tắm biển vào ban đêm của tôi).

- C/Đoàn của Đ/u Nam sẽ đi đầu, kế tiếp là C/Đoàn của tôi, sau đó là C/Đoàn 2/17TK và sau cùng là C/Đoàn 3/18TK. Khi di chuyển, mỗi xe chỉ cách nhau chừng 20m cho dễ thấy nhau. Bây giờ, tất cả trở về ra lệnh cho TQLC tùng thiết lên xe. Sau 40 phút sẽ xuất phát, tức là 22:40. Tất cả các C/Đoàn Trưởng đều phải vào hệ thống truyền tin của Th/Đoàn 20CX (ngoài hệ thống chi huy nội bộ của từng Ch/Đoàn)”

Cuộc họp khẩn cấp này chỉ gồm có 4 C/Đoàn trưởng và 2 Đ/Đội trưởng TQLC tùng thiết. Có lẽ v́ quá vội, tôi quên mất Th/tá Kiều và Th/tá Tiền. (Thật ra th́ ngay từ buổi họp tại Lữ Đoàn 147 TQLC, Đ/tá trí đă trực tiếp ra lệnh cho tôi chỉ huy Nổ lực Chính -Cánh A- chứ không đề cập ǵ đến việc có BCH/Th/Đoàn 20CX đi theo. Vả lại, khi Th/tá Kiều chuyển lệnh của BTL/ HànhQuân/SĐ/TQLC cho tôi, ông cũng không đề cập ǵ đến vấn đề kế hoạch tiến quân).

Đúng 22:40 th́ Ch/Đoàn 3/20 CX của Đ/u Nam bắt đầu di chuyển, tiếp đến là những C/Đoàn khác đúng như kế hoạch.

Có lẽ v́ địch quân không thể nào ngờ được TG lại tiến quân vào ban đêm. Lại không có Pháo binh bắn yểm trợ hay chiếu sáng, nên hoang mang và không trở tay kịp. Do đó hầu như địch không có phản ứng kịp thời để ngăn chặn bước tiến của TG trên đường tiến ra sát bờ biển.

Khi Đ/u Nam báo cáo C/Đội đi đầu đă ra sát bờ biển, tôi cho lệnh từng Chiến xa M.48 và M.113 sau khi ra sát bờ mới quay về trái và tiếp tục tiến, như vậy mới không mất đội h́nh di chuyển vào ban đêm. Và sau khi C/Đoàn 3/18TK báo cáo M.113 cuối cùng của họ đă quẹo trái, tôi cho lệnh nới rộng khoảng cách từng xe lên khoảng 30m, tất cả mọi loại súng đều hướng về bên trái, tức là vào dăy cây dương liểu dọc theo các làng dọc biển, cách bờ chừng 60 đến 70m và vừa di chuyển vừa tác xạ cầm chừng.

Tôi nh́n vào đồng hồ đeo tay, lúc này là 00:20 ngày 28/01/73 (tôi mang đồng hồ dạ quang kèm một địa bàn đeo tay do Cố vấn Mỹ đă tặng tôi năm 1970), ước tính chiều dài đội h́nh di chuyển của các C/Đoàn để biết khi nào th́ Chiến xa đầu tiên đến Cửa Việt.

Đoàn TG tiến quân chừng hơn 1km th́ địch bắt đầu khai hỏa mạnh. Đạn địch bay sớt qua các xe rơi lỏm bỏm ngoài nước biển. Tôi cho lệnh tất cả vẫn tiến quân và tác xạ nhiều hơn vào dọc các làng trên đường đi, đồng thời di chuyển nhanh hơn.

Đoàn quân tiến được hơn 1 km nữa th́ Đ/u Nam báo cáo chiến xa đầu tiên bị sụp xuống giao thông hào địch quân đă đào trong đêm để chận bước tiến của chúng tôi. Tôi bảo Nam tiếp tục cho các chiến xa kế tiếp lách sát ra ngoài mé nước biển vượt qua chiến xa đó để tác xạ yểm trợ và cho Chiến xa khác đến dùng dây cáp ngắn để kéo xe lên (loại dây cáp ngắn này đều được trang bị trên mỗi Chiến xa M.48). Đoàn quân tạm thời phải dừng lại để giải quyết t́nh huống này.

Khi được bào cáo chiến xa bị sụp xuống giao thông hào đă được kéo lên, tôi ra lệnh cho đoàn quân tiếp tục tiến, nhưng bổng có một tiếng nổ lớn và ánh sáng chớp lên từ phía sau, và C/Đoàn 2/17TK báo cáo chiếc M.113 chỉ huy của Đ/u Cảnh đă bị bắn. Cũng may xe không cháy, vẫn c̣n chạy được và Đ/u Cảnh cũng chỉ bị thương nhẹ nên vẫn có thể chỉ huy (nếu bị thương nặng hơn th́ cũng phải được mang theo mà thôi, v́ không thể nào tải thương được), c̣n có 2 BS bị thương. Tôi cảm thấy yên ḷng và bắt đầu tiếp tục di chuyển. Bổng một phát đạn chống chiến xa của địch trúng ngay vào xe tôi, chớp lên một bụm lửa sáng lóe, lọt vào khoang xe từ phía tài xế và chiến xa rung mạnh. Tôi búng người ra ngoài pháo tháp chiến xa, tiếp đến là HS Thẩm, xạ thủ chiến xa của tôi, trồi đầu ra báo HS Th́n, tài xế chiến xa, đă chết. Tôi bảo HS Thẩm cùng Binh 1 Đá, nhân viên nạp đạn, kéo HS Th́n ra khỏi xe rồi nhảy vào lại trong pháo tháp và gọi máy cho xe M.113 của tôi đi theo sau đến để chở thi thể HS Th́n và ra lệnh cho đoàn quân tiếp tục tác xạ vào làng. Sau đó tôi bảo HS Thẩm nhảy vào lái chiến xa của tôi (điều này rất b́nh thường v́ khi chỉ huy, C/Đoàn Trưởng thường kiêm luôn xa trưởng và có thể tác xạ thay cho xạ thủ bằng c̣ điện trên cần điều khiển của trưởng xa) Phát đạn chống chiến xa của địch đă trúng ngay vào mặt nạ đại bác và miểng đạn đă phủ xuống đầu tài xế, nhưng lại không xuyên thủng vào trong khoang chiến xa được v́ giữa mặt nạ đại bác và thành pháo tháp c̣n có một khoảng hở. Chỉ kẹt một điều là đại bác xe tôi không c̣n hửu dụng v́ không thể hạ thấp được do mặt nạ đại bác đă bị cong úp xuống chạm vào thành pháo tháp. Như vậy th́ cây đại lên 30 ly M.73 song hành với đại bác cũng không c̣n sử dụng được nữa.

Tôi bảo Đ/u Nam tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh hơn nữa, v́ bây giờ đă là hơn 5:00 giờ (ngày 28/01/73).

Đoàn quân di chuyển thêm được khoảng 1km th́ trời đă hừng sáng (ở vùng biển th́ trời sáng sớm hơn trong đất liền), tuy nhiên sương mù dày đặc, tầm nh́n chỉ chừng 50m. Bổng nhiên Đ/u Nam báo là đă đến Cửa Việt. Tôi hỏi Nam: “Như vậy, chiến xa đầu tiên đă thấy được nước mênh mông trước mặt chưa?” Nhưng Nam lại khẳng định là Cửa Việt, c̣n nói là anh ta đă đến Cửa Việt nhiều lần hồi c̣n ở C/Đoàn 1/7CX M.41.

(Trước năm 1970, Th/Đoàn 7KB thường xuyên tăng phái một C/Đội chiến xa M.41 cho căn cứ Hải Quân Cửa Việt – Cảng Mỹ -, (Và hồi c̣n ở cấp Th/u thi Nam đă có thời gian ở C/Đoàn 1/7CX M.41) nhưng đặc biệt là hàng tháng th́ hoán đổi với C/Đội CX M.41 khác. Lư thuyết th́ thế, nhưng thực tế th́ chỉ thay đổi nhân viên xa đội mà thôi, v́ như thế sẽ đở tốn nhiên liệu và thời gian cho các CX M.41 di chuyển hoán đổi. Nói thật th́ loại CX M.41, nếu di chuyển đường dài từ Huế ra đến Cửa Việt, thường bị hỏng hóc dọc đường).

Lúc này, đồng hồ của tôi đă là 6:35. Tôi lật bản đồ, sau khi tính tốc độ và thời gian di chuyển cùng với khoảng cách từng xe, tôi bảo Nam: “Phải hơn 1 clic (mỗi cạnh ô vuông trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 = 1km) mới đến mục tiêu”. Có lẽ v́ có trục trặc ǵ đó, Nam đă không chịu tiến quân tiếp, tôi bèn bảo Nam: “Mày cứ ở đó đi để tao cho C/Đoàn tao qua mặt.”

Tôi ra lệnh cho Tr/u Kính tiến tiếp, qua mặt C/Đoàn 3/20 CX, đồng thời ra lệnh cho C/Đoàn 2/17TK theo sau. C/Đoàn 1/20CX của tôi và C/Đoàn 2/17TK vừa qua mặt C/Đoàn của Nam xong th́ tôi cho lệnh tăng tốc. Trên đường tiến quân, Tr/u Kinh báo cáo có rất nhiều giao thông hào phía trước, nhưng tôi cho lệnh: “Thấy giao thông hào nào rộng th́ lách ra mé nước để vượt qua, c̣n giao thông hào nào hẹp th́ cho chiến xa cán qua luôn.”

Trời sáng dần và sương mù đă tan. Tr/u Kinh báo cáo đă nh́n thấy rơ cửa biển trước mặt. Tôi bảo; “Bây giờ mới đúng là Cửa Việt.” Rồi cho lệnh toàn bộ C/Đoàn cho chiến xa xoay về bên trái và nới rộng khoảng cách chuyển thành hàng ngang để cho M.113 của C/Đoàn của Đ/u Cảnh tiến lên và xen kẻ. Tôi cũng bảo Nam và C/Đoàn 3/18TK của Đ/u Minh cũng dàn quân y như thế và bắt đầu tấn công hướng về căn cứ Cửa Việt.

Đạn địch từ phía trước bay đến như mưa, nhưng điều này cũng là chuyện b́nh thường đối với một đơn vị xung kích như chiến xa. Toàn bộ 4 C/Đoàn đă tiến sâu vào đất địch được khoảng 400m th́ tôi nghe Đ/u Minh, C/Đoàn trưởng 3/18TK, báo có chiến xa địch xuất hiện từ hướng trái, tức là hướng Tây Nam của chúng tôi, từ trong rừng dương. Dĩ nhiên, M.113 không thể chọi với Chiến xa của địch, dù có gắn đại bác không giật 106 ly (v́ việc sử dụng đại bác này không đơn giản như lư thuyết, vả lại xoay xở rất chậm v́ phải lệ thuộc vào hướng của xe). Tôi bảo Đ/u Nam theo dỏi để bắn hạ.

Thật ra th́ đơn vị chiến xa của địch đang ở hướng nam từ trong làng mé ruộng bung ra để chạy về hướng bắc là căn cứ Cửa Việt. Với địa thế mấp mô lồi lỏm, nhắm canh chừng để bắn một mục tiêu di động không dễ chút nào, trừ phi phải có những xa đội M.48 đă từng hạ chiến xa địch. V́ những chiến xa của địch chạy rất nhanh nên C/Đoàn 3/20CX của Đ/u Nam đă không bắn kịp. Nhưng C/Đoàn của tôi, v́ đang dàn hàng ngang xa về hướng bắc nên tôi đă tức tốc ra lệnh cho Tr/u Kính chỉ huy C/Đội đón bắn ngay (Tr/u Kinh là một trong những sĩ-quan nổi tiếng bắn đại bác rất hay kể từ ngày thành lập Th/Đoàn20CX v́ đă được Mỹ huấn luyện rất kỷ và thực tập rất nhiều hồi ở căn cứ Ái-Tử. Với kinh nghiệm đă có, chính Tr/u Kính đă đón đầu bắn hạ 2 chiếc nằm im tại chỗ, chiếc c̣n lại bị một xa đội của C/Đội 3/1/20CX bắn hạ. (Những ǵ xảy ra trước mắt tôi nên không thể nào quên được).

Tôi liếc nh́n đồng hồ, lúc này là 7:43. Phía địch bắt đầu ngưng bắn nên tôi ra lệnh cho TQLC tùng thiết trên M.113 của C/Đoàn 2/17TK và 3/18TK nhảy xuống trước và bung ra phía trước cắm cờ, rồi bố trí, c̣n lính trên chiến xa và M/113 th́ nhảy xuống sau và tiếp tục cắm cờ phía trước, cách chiến xa chừng 30m để phân ranh giới rồi lên chiến xa trở lại nạp đạn chài (canister- loại đạn đại bác dùng để chống biển người) vào đại bác để đề pḥng. Chỉ trong thoáng chốc th́ đồng hồ đă chi 7:57.

Không c̣n tiếng súng nổ. Tôi nhảy xuống khỏi chiến xa chỉ huy và vào xe truyền tin M.577 báo cáo thẳng về BTL/HànhQuân/SĐ/TQLC là đă chiếm được Cửa Việt và đă cắm cờ, nhưng không thể tấn công vào căn cứ c̣n cách chừng hơn 500m được v́ đă đến giờ ngưng bắn. Tôi hỏi tiếp vị trí của các cánh quân khác th́ được biết cánh quân của T/Đoàn 2 và T/Đoàn 9TQLC trong mé ruộng chỉ tiến vượt qua khỏi Long Quang chừng 200m, như vậy là cách chúng tôi khoảng 5km về hướng nam. C̣n cánh quân của T/Đoàn 4 TQLC th́ chỉ đến được gần B́nh An. Như vậy th́ c̣n cách chúng tôi đến hơn 5km.

Ngay lúc này, tôi nh́n ra biển thoáng thấy một chiếc L-20 đang bay lượn xa trên biển và bắn 2 qủa rocket xuống biển. Tôi gọi BTL/SĐ/TQLC và hỏi th́ Đ/tá Trí bảo đó chỉ là bay ra để xác định chính xác vị trí đă chiếm được mà thôi.

Tôi cho Chiến xa chỉ huy của tôi cùng với chiếc M.577 truyền tin và chiếc M.113 lùi lại cách mé nước biển chừng 40m, báo cho các C/Đoàn vẫn lo việc canh gác như thường lệ, rồi cho lính pha cà phê trong C-ration (thùng lương khô) để uống và cho lo cơm nước.

Như vậy, BCH/C/Đoàn của tôi nằm xa nhất về hướng bắc. Lui về phía nam là BCH/C/Đoàn 2/17TK của Đ/u Cảnh, cách nhau chửng 70m. Xa hơn chừng 100m nữa về phía nam là BCH/C/Đoàn 3/20CX của Đ/u Nam + C/Đoản 3/18TK của Đ/u Minh + BCH/Th/Đoàn 20CX của Th/tá Kiều cùng với Th/tá Tiền, TĐP T/Đoàn 4TQLC và Tr/u Hiếu, Đ/Đội trưởng ĐĐ2/TĐ4TQLC tùng thiết cho C/Đoàn 3/18TK. Tôi bào Đ/u Nam phải cẩn thận đề pḥng hướng nam v́ chắc chắn c̣n lực lượng địch trong những làng mà trước đó chúng tôi chỉ dùng tốc độ càn lướt qua mà không tấn công.

Tóm lại, chúng tôi chỉ có 2 mặt an toàn: phía biển Đông sau lưng và cửa biển bên phải về hướng bắc. C̣n 2 mặt tây và nam th́ đều có địch. Nếu cuộc chiến vẫn tiếp tục th́ đường tiếp tế của chúng tôi đă bị chặn do TQLC không tiến kịp để điền trám các mục tiêu dọc trục tiến quân.

Dù sao thi Niềm Vui Ḥa B́nh đă đến, tức là không c̣n chiến tranh, không c̣n bắn giết, không c̣n phải chiếm mục tiêu này, mục tiêu nọ, không c̣n bị tấn công, không c̣n bị thương hay chết chóc, mà sẽ được cùng với người thân, bạn bè thoải mái vui chơi trong những ngày nghỉ phép, vân vân và vân vân… Tất cả đều được diễn đạt theo nhiều cách. Kẻ th́ bộc lộ quá mức bằng cách reo ḥ, kẻ th́ thầm lặng, dấu kín trong ḷng và chỉ bộc lộ bằng nụ cười mỉm. Mùi thuốc súng chiến trường không c̣n lảng vảng trong bầu trời trong sáng và êm ả của vùng biển…

Khoảng 10:15, Tr/u Kính báo có cấp chỉ huy của địch muốn vào gặp cấp chỉ huy trận đánh này. Tôi gọi máy báo cho Th/tá Kiều, nhưng ông bảo là không nên gặp. Tôi nói: “Nhưng bây giờ là Ḥa B́nh rồi th́ có ǵ phải sợ chứ.” Ông trả lời: “Câu muốn gặp th́ gặp, nhưng phải cẩn thận.” Tôi bảo Tr/u Kính chỉ cho người đó và một lính truyền tin của ông ta vào mà thôi.

Khi họ đến, tôi xuống khỏi chiến xa và đến gần anh ta (lớn hơn tôi chừng hơn 10 tuổi), chưa kịp chào th́ anh ta tự giới thiệu là T/Đoàn trưởng của đơn vị đang ở tuyến đối đầu với tôi, và hỏi tiếp có phải tôi là người chỉ huy cuộc tấn công này không. Tôi trả lời: Đúng như vậy. (Có lẽ anh ta ngạc nhiên khi thấy bộ mặt non choẹt của tôi mà lại chỉ huy một lực lượng lớn như thế. C̣n hỏi tôi là người ở đâu. Tôi nói ở Huế. Anh ta nói là đă vào trong Thành nội Huế trong vụ Tết Mậu Thân. Anh ta tiếp tục hỏi tại sao tôi lại chiếm Cửa Việt. V́ đang trong tâm trạng vui vẻ nên tôi trả lời là tôi rất thích nơi này v́ tôi rất thích tắm biển, nhất là nơi nào có cửa biển. Đặc biệt anh ta c̣n than phiền v́ sao tôi lại cho lệnh bắn 3 chiến xa của họ. Tôi nói: v́ lúc đó vẫn chưa đến giờ ngưng bắn. Tôi c̣n nói với anh ta nên cho vài người không được mang súng vào rồi đi xuống hướng nam để đào các giao thông hào đă bị chiến xa cán lướt xem ai c̣n sống th́ mang về. Anh ta gật đầu và c̣n ngỏ ư mời tôi vào BCH/TĐoàn của anh ta chơi, đưa tay chỉ vào lùm dương cách ṿng đai bố trí của chúng tôi chừng 500m. Tôi chỉ ừ è cho có lệ. Sau đó th́ anh ta ra về. Tôi tà tà đi bộ dọc theo mé biển đến gặp Th/tá Kiều và kể lại chuyện này cho ông nghe. Ông nhắc nhở tôi phải cẩn thận v́ ư đồ của anh ta có thể chỉ là vào để biết vị trí của BCH. Tôi chỉ nói: có thể là như vậy, nhưng Ḥa B́nh rồi th́ lo làm ǵ cho mệt chứ.

Đến tối ngày 28/1/73, sau khi nhắc nhở toàn bộ 4 C/Đoàn trực máy và lo canh gác như thường lệ, thay v́ ngủ trong xe M.577, tôi bảo lính căng ghế bố nằm bên hông chiến xa cho mát, nghĩ rằng bây giờ đă đến lúc phải hưởng một giấc ngủ êm ái nhất trong đời lính và hít thở không khí về đêm của biển, nhất là sau 1 ngày và 1 đêm vất vả chiến đấu và không ngủ.

Trong đời, thật chẳng ai biết được chữ ‘Ngờ’. Tôi đang ngủ say sưa th́ bổng nhiên những tiếng nổ thật lớn khiến tôi bừng giấc, đứng vọt dậy từ chiếc ghế bố và phóng thật nhanh lên chiến xa chỉ huy, nh́n quanh, những tiếng nổ và chớp ḷe khắp nơi. Tôi biết chúng tôi đang bị pháo. Lúc này tất cả đều đă vọt dậy phóng lên chiến xa và M.113. Tôi gọi các C/Đoàn th́ tất cả cũng đă lên xe và nghe báo cáo đă có mấy anh em ở các C/Đoàn khác bị thương do bị pháo. Tôi ra lệnh tất cả sẵn sàng ứng phó, v́ theo kinh nghiệm, địch có thể sẽ tấn công sau những đợt pháo.

Tôi nh́n đồng hồ: 23:25 (ngày 28/1/73). Như vậy là ḿnh bị pháo lúc khoảng 23:10. Lo th́ cũng có lo, nhưng đạn pháo th́ giống như “Trời kêu ai nấy dạ” (câu chúng tôi thường đùa với nhau khi bị pháo, v́ không sao né tránh ǵ được). Tôi tự hỏi: “Ḥa B́nh rồi th́ tại sao chúng nó vẫn c̣n pháo ḿnh. Như vậy là vi phạm Hiệp Định rồi c̣n ǵ!” Trên hệ thống truyền tin, tôi không nghe Th/tá Kiều lên tiếng ǵ cả bèn chuyển qua hệ thống của BTL/HànhQuân/SĐ/TQLC và báo cáo cũng như nêu thắc mắc của tôi: “Hiện chúng tôi đang chịu những cơn mưa rất nặng hạt (bị pháo dữ dội). Như vậy là sao? Nếu chúng tấn công th́ chúng tôi có được phép nổ súng không? Và điều này rất có thể xảy ra. Và thế th́ ḿnh có vi phạm Hiệp Định Paris không?” Ngay lúc này Tr/u Kính và Th/u Thăng báo lả đă thấy địch lố nhố phía trước nhờ ánh sáng của những lằn chớp của đạn pháo nổ. Tôi hỏi: “Cách xa bao nhiêu?” Tr/u Kinh nói: “Chừng 70m. Có bắn không, Hồng Nhạn?” Như vậy là cách tuyến của TQLC tùng thiết chừng 40m. Với phản ứng cấp thời, tôi nói: “Chưa nhận được lệnh. Nhưng nếu chúng nó tiến gần trong khoảng 50m th́ phải nổ súng.” Lúc này Đ/tá Trí gọi máy và báo: “Nếu chúng nó tấn công và nổ súng trước th́ phải chống trả”. Trời đất! Nếu chúng nó cứ ào ào tiến vào mà không nổ súng th́ tính sao đây! Tôi biết tại BTL/Hành Quân/SĐ/TQLC, ai cũng có thể nghe và thấy được những tia chớp do đạn pháo nổ v́ chỉ cách chúng tôi chừng hơn 8Km, vả lại đang là ban đêm, nhưng không biết rơ là do pháo hay do 2 bên đang giao chiến. Đây là lúc không cần và cũng không có thời gian để suy nghĩ vớ vẫn về Ḥa B́nh, về Hiệp Định Paris nữa, mà phải tùy cơ ứng biến thôi. Tôi báo cho Đ/u Nam (3/20CX) và Đ/u Minh (3/18TK) biết t́nh h́nh địch phía bên tôi và hỏi t́nh h́nh bên đó th́ biêt là không có dấu hiệu địch hoạt động trước tuyến. Tuy vậy tôi vẫn bảo Nam và Minh phải cẩn thận quan sát. Đồng thời tôi cũng báo cho Tr/u Công (TQLC tùng thiết) là chỉ được nổ súng khi địch nổ súng tấn công trước. Tôi cũng thầm nghĩ: Chắc địch muốn tấn công vào tuyến pḥng thủ của tôi trước v́ là tuyến đầu nằm xa nhất về hướng bắc và c̣n ngay trước căn cứ Cửa Việt.

Tôi gọi về BTL/ HànhQuân/ SĐ/ TQLC và yêu cầu cho Pháo binh chuẩn bị để phản pháo vào những tọa độ tôi sẽ cung cấp, hy vọng địch sẽ v́ thế mà giảm bớt cường độ pháo. Nhưng Đ/tá Trí bảo là không được. Tôi chẳng biết nói sao. Có lẽ ai cũng sợ vi phạm Hiệp Định và nếu thế th́ số phận tương lai của cấp ra lệnh sẽ ra sao nếu bị kết tội. Pháo của địch vẫn dồn dập đủ loại vào vị trí của các C/Đoàn, ngoài loại 130 ly, c̣n có cả cối 82 ly. Cũng may chẳng có qủa nào rơi ngay trên Chiến xa M.48 hay M.113.

Tôi nh́n đồng hồ: đă là gần 5:00 ngày 29/1/73. Thời gian trôi thật nhanh khi người ta không cần để ư đến nó. Tôi mừng thầm và mong cho trời sáng nhanh hơn. Như vậy mới dễ quan sát và xoay xở hơn. Bổng Tr/u Công gọi máy báo địch chỉ c̣n cách tuyến của TQLC chừng hơn 10m. Tiếp là Tr/u Kính cũng báo địch đang tiến đến gần hơn nhưng lại không nổ súng. Không thể chần chừ được nữa, tôi bảo Tr/u Công cho lệnh TQLC ḅ lui về ngang với các Chiến xa M.48 ngay. Chỉ 3 phút sau, tôi bảo Tr/u Kinh và Th/u Thăng ra lệnh cho các xa đội bắn đạn chài và mỗi xe chỉ cần bắn 1 hay 2 qủa tùy phản ứng của địch. Một loạt đạn chài từ các các đại bác chớp sáng liền nhau. Tr/u Kính và Th/u Thăng lần lượt báo địch đă im ĺm, không c̣n thấy lố nhố nữa. Tôi bảo: “Phải quan sát liên tục và cẩn thận hơn, v́ chỉ c̣n chừng 1 giờ nữa là trời sáng rồi th́ tụi nó chẳng dám tấn công đâu.” Cũng chừng hơn 5 phút sau th́ Tr/u Kính báo đă quan sát thấy địch lại lố nhố nhưng h́nh như là đang tải thương v́ chúng đang lùi lại. Tôi nói: “Thế th́ tốt!” Nhưng vẫn thầm lo không biết ḿnh cho lệnh bắn như thế có vi phạm Hiệp định không. Mặc kệ! Với t́nh h́nh hiện tại, lo nghĩ vẫn cũng vô ích. Phải tự cứu ḿnh trước thôi! Không thể để “nước đến trôn mới nhảy”, như người xưa đă nói.

Địch vẫn pháo khắp vị trí của các đơn vị TG, nhưng v́ lính TG đều ở trong chiến xa và M/113, và chỉ quan sát bằng tiềm vọng kính nên không bị ǵ. C̣n TQLC th́ đang ở gần sát với địch nên pháo hầu như không rơi nhiều ở tuyến này.

Trời bắt đầu sáng dần. Tôi nh́n đồng hồ: bây giờ là 6:30. Sương mù đă tan gần hết nên tầm quan sát xa và tốt hơn. Tôi cũng tạm thời yên ḷng. Tôi gọi về BTL/ HànhQuân/ SĐ/TQLC và báo cho biết những ǵ đă xảy ra trong đêm và hỏi xem có lệnh ǵ mới không th́ Đ/tá Trí nói: “Tạm thời th́ phải cố thủ. Sẽ có lệnh sau.”

Một điều đặc biệt là các đơn vị Pháo binh yểm trợ cho cuộc Hành Quân Tango hoàn toàn không phản pháo yểm trợ một viên đạn nào, ngoại trừ thời gian trước khi Cánh A của tôi bắt đầu xuất phát rồi th́ ngưng luôn từ đó.

Mặt trời đă lên khá cao. Bây giờ là 8:05. Pháo địch bổng nhiên nổ thưa dần, rồi lâu lâu mới bay vào nổ 1, 2 qủa. Lính TG lợi dụng lúc này nhảy ra khỏi xe nấu nước sôi đổ cơm sấy, c̣n tôi th́ chỉ cần cà phê nóng.

Đến khoảng 8:35 th́ pháo địch ngưng hẳn. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhỏm. Tôi gọi máy cho Đ/u Cảnh, Nam và Minh và nói: “Có lẽ đă có sự can thiệp của mấy ông lớn về Hiệp Định Paris rồi nên tụi nó mới chịu ngưng pháo. Nhưng phải luôn cẩn thận đấy!” Tôi cũng gọi báo cho Đ/tá Trí về việc này.

Đến khoảng 9:15, sau khi nhắp hết cà phê được pha trong chiếc lon bằng thiếc trong xe M.577, tôi mồi điếu thuốc và hít vài hơi sảng khoái th́ bổng nghe một tiếng nổ lớn trên tuyến và Tr/u Kính gọi báo 1 chiến xa M.48 của C/Đội 3/1/20CX đă bị trúng đan SS-11 (loại hỏa tiển chống chiến xa gọi là hỏa tiển địa-địa – surface-to-surface – và C/Đoàn chúng tôi đă từng bị bắn trong những cuộc hành quân với NDù trước đó). Tôi vọt ra khỏi M.577 và phóng lên chiến xa chỉ huy của tôi, ra lệnh cho Tr/u Kính và Th/u Thăng cho lệnh từng xa đội xả đại liên 30 ly M.73 song hành về phía địch nhưng chỉ cầm chừng v́ phải tiết kiệm đạn sau khi đă sử dụng nhiều trên đường tiến quân. Th/u Thăng nói là không thấy địch, nhưng tôi bảo vẫn cứ bắn v́ chúng đều ở trong hầm và giao thông hào nên ḿnh không thấy được và phải bắn từng loạt để chúng không thể ngóc đầu lên để bắn ḿnh. Tôi gọi luôn cho Đ/u Cảnh dùng đại liên 50 ly trên M.113 để bắn cầm chừng (v́ vùng tác xạ hẹp hơn do xen kẻ và hơi thụt về phía sau các chiến xa.) Tr/u Kinh báo cáo toàn xa đội của chiến xa đă bị bắn đều bị thương: 1 nặng, 3 nhẹ. Tôi ra lệnh cho M.113 chỉ huy khiêng thi thể của HS Th́n (tài xế chiến xa của tôi đă chết trong đêm tiến quân) đặt xuống cát rồi chạy lên đến phía sau chiến xa bị bắn để cho y tá băng bó và báo cáo t́nh trạng bị thương. Tôi gọi cho Đ/u Nam và Đ/u Minh báo t́nh trạng này và nhắc nhở đề pḥng.

Y tá báo 3 BS bi thương nhẹ c̣n tác chiến được, c̣n 1 BS bị ở chân nặng phải chở về. Tôi cho lệnh chỉ chở BS bị nặng về theo M.113. Vừa nói xong th́ 1 chiến xa khác cũng bị trúng SS-11 và lại được báo cáo thêm 2 BS bị thương: 1 ở vai và 1 ở tay. Tôi cho lệnh y tá ở lại băng bó tiếp.

Rồi đến 1 chiến xa của C/Đoàn 3/20CX nằm giáp với tuyến của tôi cũng bị bắn. Đ/u Nam báo với tôi và tôi trả lời là tôi đă thấy rồi. Và tiếp đến th́ pháo 130 ly lại của địch bắt đầu rơi nổ khắp nơi trên các vị trí của TG.

Lúc này đă là khoảng 11:00. Tôi thấy t́nh trạng này không ổn chút nào, v́ địch chỉ muốn diệt các chiến xa M.48 trước bằng SS-11 v́ là những hung thần chúng rợn nhất. Mà các chiến xa hiện giờ chỉ c̣n là những mục tiêu cố định nên rất dễ bị bắn, dù tôi đă cho các đại liên bắn cầm chừng để ngăn chặn v́ c̣n phải giữ lại một số đan dược cho t́nh huống khẩn cấp có thể xảy ra trong khi chưa có tiếp tế.

Tôi gọi thẳng về BTL/ Hành Quân/ SĐ/TQLC báo t́nh trạng này để xin được tiếp tế và tải thương. Đ/tá Trí nói: “Tôi đă biết t́nh trạng hiện giờ tại đó v́ luôn theo dỏi hệ thống nội bộ của các C/Đoàn và BCH/Th/Đoàn 20CX kể từ lúc rời tuyến xuất phát. Nhưng giá nào anh cũng phải cố giữ vững tuyến. Sẽ có quân tăng cường.” Hy vọng lại nhen nhúm trong tôi. Tôi gọi báo cho các C/Đoàn biết tin này.

Pháo địch không c̣n liên tục như trước mà chỉ pháo từng đợt vào những giờ giấc không đoán trước được. Điều này sẽ không có lợi cho quân ḿnh v́ lính thường lợi dụng những lúc pháo địch ngưng để nhảy ra khỏi xe để nấu nướng hay cho những nhu cầu cá nhân cần thiết rồi không kịp nhảy vào xe trước khi pháo địch rơi xuống.

Tôi lại nh́n vào đồng hồ. Lúc này đă là gần 15:00 giờ. Tôi bảo lính pha cho tôi 1 xuất cà phê nữa và nhâm nhi cùng với những điếu thuốc nối đuôi. Đây đă là “lon cà phê” thứ 3 trong ngày 29/1/73 rồi. Ḷng tôi cứ thấp thỏm chờ đợi tin tốt lành từ BTL/ HànhQuân/ SĐ/ TQLC, chốc chốc lại nhảy vào chiến xa để quan sát t́nh h́nh phía trước, rồi lại nhảy xuống vào M.577 nhâm nhi cà phê tiếp. Lính đưa cơm sấy và thức ăn khô đến nhưng tôi chẳng c̣n bụng dạ nào để ăn được.

Đến khoảng 16:30 th́ nghe Th/tá Kiều gọi và báo tin: “BTL/ Hành Quân/ SĐ/TQLC đă dự trù tăng cường 2 lần 2 râu (2 tiểu đoàn) cho chúng ta, nhưng v́ biển hơi động nên không thể nào đổ bộ vào vị trí của chúng ta được. Tuy nhiên họ đang tính một kế hoạch khác.” Tôi nh́n ra biển, nói: “Có thấy tăm hơi chiếc tàu nào đâu. Biển như thế này mà gọi là hơi động sao?” Th/tá Kiều trả lời: “Họ nói như vậy thôi.” Dĩ nhiên, trên hệ thống này th́ các C/Đoàn đều nghe được như thế. Thế là hết! Hy vọng đă biến thành thất vọng. Tôi tự hỏi: “Họ đang cố an ủi ḿnh chăng?” Những suy nghĩ miên man của tôi lại bị ngắt Quảng bởi một đợt pháo khác của địch. Tôi lại phóng lên chiến xa chỉ huy của ḿnh, tiếp tục quan sát toàn bộ t́nh h́nh.

Trời đă ngả màu hoàng hôn. Lúc này đă gần 18:00 giờ. Tôi gọi máy nhắc nhở các C/Đoàn và Đ/Đội/ TQLC tùng thiết lo việc canh pḥng cẩn mật. Để đề pḥng địch có thể tấn công vào ban đêm, tôi dặn ḍ các C/Đoàn trưởng: “Hảy cẩn thận đề pḥng v́ địch có thể dùng pháo, rồi đến đặc công, sau đó mới tấn công. V́ thế các chiến xa M.48 phải thay phiên sử dụng Hồng ngoại tuyến dùng để bắn đại bác trên xe để quan sát, nhưng chỉ trong ṿng vài phút thôi, nếu không th́ các b́nh điện sẽ không c̣n đủ cung cấp để nổ máy chiến xa cũng như để điều khiển hệ thống tác xạ bằng điện được. Tất cả đều phải thức suốt đêm để phản ứng cho kịp thời.”

(Trong thời gian thành lập Th/Đoàn 20CX ở Ái-Tử, mỗi chiến xa M.48 đều được trang bị ống nḥm Hồng ngoại tuyến để cho các trưởng xa quan sát vào ban đêm. Nhưng sau khi mất Quảng-Trị và Th/Đoàn được tái thành lập ở Phú Bài – Huế để Tái chiếm Quảng-Trị th́ các chiến xa không c̣n được trang bị loại ống nḥm này cũng như không c̣n Cố vấn Mỹ nữa).

Màn đêm đă buông xuống. Trong bóng đêm, chỉ có những khoảng trống có cát là vẫn sáng mờ. C̣n nh́n vào hướng tây th́ chỉ thấy một lằn đen kịt lô nhô tiếp giáp với chân trời xanh đen.

Pháo địch vẫn chỉ c̣n rơi lác đác, có lúc ngưng hẳn, rồi lại tiếp tục nhưng cường độ không cao. Tất cả chúng tôi đều không dám ngủ, chỉ chợp mắt vài phút do mệt mỏi. Những lo lắng của tôi (và cũng của tất cả) v́ thế lại cứ chồng chất v́ chưa nghĩ ra được cách nào đối phó với t́nh huống hoàn toàn nằm trong thế bị động này.

Từng giờ phút nối tiếp trôi qua. Cứ khoảng chừng 30 phút, tôi lại gọi các C/Đội của tôi cũng như các C/Đoàn để nhắc nhở, đồng thời cũng để kiểm tra sự cảnh giác của họ. Pháo th́ vẫn pháo, lo th́ cứ lo, nhưng có lẽ có lúc tôi đă thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn. Chỉ chắc chắn một điều là vào ban đêm th́ địch chẳng thấy được chiến xa để bắn AT-3, SS-11 hay B-41.

Dần dần, bóng đêm nhường chỗ cho ánh sáng yếu ớt của ban mai. Tôi thức dậy bảo lính pha cà phê và lợi dụng thời gian ngưng pháo của địch để nấu nước sôi đổ vào cơm sấy. Từ trên Chiến xa chỉ huy, tôi quan sát khắp nơi và thấy lính của từng chiến xa M.48 và M.113 phóng lên rồi nhảy xuống xe của họ trong lúc nấu nước để đề pḥng pháo bất ngờ rơi xuống. Điều này không thể nào tránh được. Ông bà ḿnh thường nói: “Dỉ thực vi tiên” thật không sai chút nào. Ai biết được cuộc chiến sẽ như thế nào và sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Tôi lại nhảy xuống khỏi chiến xa, ngồi ở xe M.577 để theo dỏi báo cáo trên máy và vừa nhắp cà phê, vừa hút thuốc, mắt nh́n đồng hồ đeo tay.

Phút chốc mà đă 7:50 ngày 30/1/73. Tôi tiếp tục suy nghĩ xem phải làm thế nào để thay đổi t́nh thế này. Thế rồi càng suy nghĩ lại càng lo, cứ thắc mắc hoài: “Không tiếp tế, không tải thương, rồi lại không có Pháo binh, Không quân yểm trợ. Như vậy là sao? Không lẽ họ bỏ rơi toàn bộ anh em ḿnh?” Biết hỏi ai đây! V́ không thể gọi về BTL/ Hành Quân/SĐ/TQLC để lư lẽ với Đ/tá Trí. Biết đâu ông ấy cũng đang rối trí v́ đến lúc này vẫn không có chỉ thị ǵ từ BTL/QĐ1 hay cấp cao hơn.

Đến khoảng 9:20, trong lúc tôi đang ở xe M.577 và nhân viên trong chiến xa chỉ huy đang ở bên ngoài xe để ăn cơm th́ một tiếng xẹt kèm theo một tiếng nổ lớn. Tôi ngoái nh́n th́ thấy chiến xa M.48 chỉ huy của tôi đang bốc khói từ trong pháo tháp. Trên máy, tôi nghe tiếng nói của Đ/u Nam: “Xe của Hồng Nhạn bị bắn cháy rồi, chắc Hồng Nhạn đă tiêu rồi.” Tôi bèn chộp ống nói và lên tiếng ngay: “Tao vẫn c̣n đây. Hảy b́nh tỉnh!” Tôi nh́n kỷ lại chiến xa của ḿnh th́ 2 cần ăn ten đă bị đứt cụt và khói vẫn tỏa ra nhưng không c̣n dày đặc như trước. Tr/u Kính và Th/u Thăng cũng gọi về hỏi và tôi nói sẽ kiểm soát lại và cho biết t́nh h́nh sau. C̣n dặn ḍ họ phải cẩn thận hơn v́ xe tôi đă bị SS-11.

Ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hăi khi một ư nghĩ dị đoan lẽn vào đầu óc: anten của máy truyền tin là linh hồn của đơn vị, hay nói đúng hơn là đơn vị trưởng. Nếu anten bị gảy hay đứt th́ đơn vị trưởng cũng sẽ bị tiêu đời. Tôi tự hỏi: Không lẽ ngày 28/1 là sinh nhật của ḿnh cũng là điềm gở báo trước ngày tử của ḿnh sao? (tôi sinh vào ngày 28/1). Rồi tôi nhớ lại một người bạn đă nói: “Đă nói là dị đoan th́ nếu tin th́ có mà không tin th́ sẽ không có.” Do đó tôi cố gạt ư tưởng dị đoan này, nhưng thật không dễ chút nào.

Chứng 10 phút sau, bổng HS Thẩm đến đưa cho tôi xem đoạn dây màu trắng nhỏ xíu nhặt được từ phía trước chiến xa của tôi. Tôi nói: “Đây là dây điều khiển của loại Hỏa tiển chống chiến xa SS-11.” HS Thẩm lại nhảy vào trong chiến xa một lúc rôi nhảy xuống và nói: “Pháo tháp xe đă bị thủng và lỏi hỏa tiển đă xuyên vào 2 máy truyền tin VRC-46 và VRC-47 nên cả 2 máy đều bị cháy mới bốc khói như vậy.” Tôi bảo kiểm tra ‘núm điện chính’ (Power switch) của bảng điều khiển trước mặt tài xế th́ HS Thẩm nói là vẫn c̣n hoạt động. Tôi nói: “Như vậy là xe vẫn c̣n nổ máy được.” Và bảo lính gở thêm 1 máy PRC-25 trong M.577 ra khỏi giá khung và đặt vào khoang tài xế chiến xa để cho tài xế sử dụng khi cần.

Như vậy, lúc này địch đă dùng hỏa tiển chống chiến xa điều khiển từ xa để diệt các cấp chỉ huy khiến cho các C/Đoàn trưởng lo lắng hơn. T́nh h́nh càng lúc có vẻ càng nguy ngập nhưng tôi vẫn không báo cáo về cho BTL/HànhQuân/SĐ/TQLC v́ biết Đ/tá Trí luôn theo dỏi trên các hệ thống chỉ huy của các C/Đoàn và Th/Đoàn20CX.

Khoảng 10:10, trên hệ thống nội bộ của C/Đoàn tôi bổng có tiếng gọi Hồng Nhạn (danh hiệu của tôi) nhưng nghe giọng nói có vẻ khác lạ. Tôi cầm máy trả lời th́ mới biết đó là tiếng của Đ/u Tạ-quang-Trung báo C/Đoàn 1/17CX M.41 của anh ta đang tiến gần đến vị trí của chúng tôi, mang theo lương thực tiếp tế. Tôi liền báo cho các C/Đoàn biết để thông báo cho TQLC tùng thiết. Tôi gọi tiếp Đ/u Trung và hỏi trên đường đi có ǵ không và Trung nói chỉ gặp vài loạt súng lẽ tẻ thôi nên C/Đoàn vô sự. Tôi hỏi có tùng thiết không th́ Trung bảo là có 1 râu (1 đại đội TQLC- đó là Đ/Đội 2/ TĐoàn 2 TQLC của Tr/u Từ đức-Thọ

Khoảng 10:20, chiếc M.41 đầu tiên đến gần vị trí tận cùng phía nam của chúng tôi. Một đợt pháo nữa của địch, toàn là loại 130 ly, lại bắt đầu rơi xuống các vị trí. Tôi gọi và bảo Đ/u Trung cứ b́nh tỉnh tiếp tục cho C/Đoàn M.41 bố trí xen kẻ và nối thêm vào khoảng trống c̣n lại, quay đầu xe bố trí về hướng nam, c̣n BCH/C/Đoàn 1/17CX th́ tiến thẳng về hướng bắc đến gần BCH/C/Đoàn 2/17TK và nằm ở đó. Tôi cũng báo cho các C/Đoàn cho anh em từng đợt đến nhận lương thực tiếp tế.

Dù muốn dù không, có thêm lực lượng tăng cường cũng khiến cho anh em vững tâm hơn. Nhưng tôi th́ lại nghĩ khác: pḥng tuyến vẫn rất vững vàng, địch không dám tấn công mà chỉ dùng pháo và súng chống chiến xa để làm tiêu hao quân ḿnh, như vậy th́ việc tăng cường lực lượng TG để pḥng thủ có lẽ không có lợi lắm.

Như vậy, lực lượng TG đang cố thủ tại Cửa Việt kể từ 11:15 trưa ngày 30/1/73 gồm:

- C/Đoàn 1/20CX gồm 12 CX M.48 + M.113 + M.577: 14 chiếc

- C/Đoàn 3/20CX gồm 12 CX M.48 + M.113: 13 chiếc

- C/Đoàn 1/17CX gồm 15 M.41 + M.113: 16 chiếc

-C/Đoàn 2/17TK gồm 22 M.113: 22 chiếc

- C/Đoàn 3/18TK gồm 21 M.113: 21 chiếc

- BCH/Th/Đoàn 20CX gồm 5 M.113 + 2 M.48: 07 chiếc

Tổng cộng: 93 chiếc

Và Lực lượng TQLC gồm:

- ĐĐội 4/TĐoàn 2 của Tr/u Trần-đ́nh-Công tăng phái cho Đ/u Xứng

- ĐĐội 3/TĐoàn 4 của Tr/u Mai-văn-Hiếu tăng phái cho Đ/u Nam

-ĐĐội 2/TĐoàn 2 của Tr/u Từ-đức-Thọ tăng phái cho Đ/u Trung

Tổng cộng: khoảng 200 người.

Khoảng 11:00, Đ/u Trung gọi máy báo cho tôi và các C/Đoàn trưởng khác đến M.113 của anh để lai rai v́ có mang theo nhiều thức ăn đang chuẩn bị cho Tết. Chờ pháo địch ngưng rơi, chúng tôi chạy đến phóng vào xe M.113 của Trung, cùng nhau uống bia và ăn. Đă 1 ngày 1 đêm tôi chỉ uống cà phê và ăn bánh trong thùng lương khô, không thể nào nuốt nổi một muổng cơm sấy nào do vừa mệt vừa lo. Giờ lại có thức ăn tươi và anh em đầy đủ tôi mới ăn được mấy miếng. Th/tá Kiều và Th/tá Tiền không đến. Sau khi ăn xong, tôi dặn ḍ các C/Đoàn trưởng và các Đ/Đội trưởng TQLC: “Anh em phải rất cẩn thận và cố giữ vững tuyến. Với t́nh h́nh này, tôi sẽ báo cho Th/tá Kiều gọi xin lệnh rút quân và tôi cũng sẽ gọi thẳng về Đ/tá Trí xin lệnh rút. Đây là lúc tinh thần anh em BS không c̣n vững và ngay chúng ḿnh cũng vậy. Tuy nhiên không ai trong chúng ta muốn trở thành một Phạm-văn-Đính thứ hai (Tr/tá Tr/Đoàn trưởng Tr/Đoàn 56/BB đă đầu hàng địch tại Carroll năm 1971). C̣n nếu tự ư rút quân th́ sẽ bị ra Ṭa án quân sự và thế là ‘thân bại danh liệt’ đó! Một điều rất quan trọng là: tất cả Chiến xa và M.113 tuyệt đối không được nổ máy xe, v́ nếu chỉ có một xe nổ máy th́ toàn bộ sẽ nghĩ là ‘bỏ chạy’ và sẽ chạy theo.”

Khoảng 25 phút sau, chúng tôi đều trở về BCH/C/Đoàn của ḿnh. Tôi gọi và nói với Th/tá Kiều liên lạc với BTL/HànhQuân/SĐ/TQLC xin lệnh rút quân v́ nếu tiếp tục ở trong t́nh trạng bị động như thế này th́ sớm muộn cũng chỉ bị thiệt hại thêm mà thôi. Và ông Kiều trả lời là sẽ gọi.

Từ khoảng 12:00 giờ đến gần 14:00 giờ ngày 30/1/73, pháo địch lại ngưng hẳn và cũng không nghe các C/Đoàn báo cáo bị hỏa tiển chống chiến xa. Tôi lại bảo lính pha cho tôi cà phê và vừa nhắp cà phê vừa ph́ phà thuốc, suy nghĩ: Ư nghĩ đầu tiên khá lạc quan, tức là, có lẽ mấy ông lớn đă thỏa thuận với nhau để xác định giá trị của Hiệp Định Paris nên ra lệnh cho tụi nó ngưng bắn. Như vậy là quá tốt! Rồi ư nghĩ thứ hai lại xen vào: biết đâu tụi nó đang dự trù một kế hoạch tấn công khác dử dội hơn hay đang cần thời gian để chuyển quân đến thêm hay đang vận chuyển thêm loại súng chống chiến xa để diệt Chiến xa và M.113 đang cố thủ và là mục tiêu cố định cho chúng nhắm bắn. Và chính ư nghĩ thứ hai này đă khiến tôi càng lo lắng hơn, nhưng cũng vẫn không kiếm ra cách giải quyết.

Chiến trường vẫn tiếp tục yên lắng. Ư nghĩ lạc quan của tôi chiếm chỗ của ư nghĩ bi quan và tiếp tục dâng tràn. Không lẽ ḿnh đoán thế mà lại đúng sao? Tôi gọi BTL/ Hành Quân/SĐ/TQLC và báo cáo t́nh h́nh và hỏi xem có tin tức ǵ mới không, nhưng Đ/tá Trí nói là không có ǵ, c̣n nhắc nhở tôi cẩn thận cố giữ tuyến. Có lẽ Th/tá Kiều vẫn chưa liên lạc với Đ/tá Trí do t́nh h́nh im lắng của chiến trường trong mấy giờ liên tục.

Đến khoảng 15:05, bổng có một tiếng nổ lớn từ trên tuyến của C/Đội M.48 của Th/u Thăng và tôi nghe ông báo là 1 CX đă bị bắn bằng AT-3, tiếp đến là pháo 130 ly của địch rơi dày đặc và dử dội trên toàn vị trí của chúng tôi. Tôi bảo Th/u Thăng báo cho tôi biết chi tiết, nhưng ông bảo là không c̣n liên lạc được. Như vậy là hệ thống điện của CX đă bị bắn hỏng. Tôi ra lệnh cho Tr/u Kinh và Th/u Thăng cho dùng Đại liên 30 ly M.73 song hành bắn quét rộng phía trước rồi cho M.113 chỉ huy chở y tá phóng lên chỗ chiến xa bị bắn dưới cơn mưa pháo của địch. Chứng 10 phút sau mới nghe báo cáo toàn bộ nhân viên xa đội 4 người đều bị thương, kẻ ở chân, kẻ ở tay. Chiến xa này đă bị tê liệt toàn bộ hệ thống điện. Tôi ra lệnh: “Nhân viên nào trong xa đội c̣n leo lên chiến xa được th́ dùng cuộn dây mang theo leo vào xe, cột chặt vào cần c̣ tay của đại bác rồi thả lần dây ra khỏi pháo tháp, kéo xuống phía sau chiến xa. Sau đó tất cả đều nằm vào dưới lườn chiến xa để tiếp tục quan sát phía trước. Chờ khi nào địch tấn công th́ giật kéo dây c̣ bắn đạn chài đă nạp sẵn. Rồi leo lên nạp đạn tiếp và nhảy xuống. Như vậy th́ an toàn hơn.” Chỉ phải như vậy thôi, v́ không có nhân viên thay thế. Tôi bảo Th/u Thăng ra lệnh cho các xa đội bên phải và bên trái chú ư yểm trợ cho chiến xa đó.

Với t́nh h́nh hiện tại, một lần nữa tôi lại phải nhắc nhở các C/Đoàn bắn đại liên 30 và 50 ly rà quyết cầm chừng phía trước. (Không thể sử dụng đại bác khi không nh́n thấy mục tiêu phù hợp).

Bây giờ đă là gần 17:00 giờ, cũng gần hết ngày 30/1. Như vậy, chúng tôi đă chịu pháo và đạn chống chiến xa của địch 2 ngày và gần 2 đêm rồi. Riêng C/Đoàn của tôi bị tổn thất nhiều nhất do địch đặt trọng tâm vào đơn vị nằm ở tuyến đầu, xa nhất về hướng bắc. Và đă có 4 CX M.48 bị bắn AT-3 và SS-11 (2 của C/Đội 3/1/20CX + 1 của C/Đội 1/3/20CX + chiến xa của tôi). Có 9 HSQ và BS bị thương (1 nặng + 8 nhẹ -vẫn c̣n chiến đầu trên tuyến. Chưa nói đến thi thể của HS Th́n – tài xế chiến xa của xe tôi chết trong đêm tiến quân ra Cửa Việt)). Điều đặc biệt là không có M.48 hay M.113 nào bị cháy do bị bắn (chỉ không c̣n nổ máy hay liên lạc được nữa mà thôi). Nhờ vậy mà tinh thần anh em cũng không bị sa sút nhiều.

Lúc này tôi không muốn gọi các C/Đoàn báo cáo tổn thất v́ nếu làm thế sẽ gây hoang mang và lo lắng thêm cho tất cả. Tôi lại gọi cho Th/tá Kiều nhắc ông xin lệnh rút lui, nhưng h́nh như ông không dám. C̣n tôi th́ vẫn c̣n do dự. Giá nào th́ trời cũng sắp tối và như thế th́ bớt bị đạn chống chiến xa hơn. C̣n pháo địch th́ như ‘cơm bữa’ rồi, lo lắng cũng vô ích. Tr/u Kính và Th/u Thăng thỉnh thoảng lại gọi tôi hỏi xem có lệnh ǵ khác không. Tôi đă đoán biết tâm trạng của họ, nhưng chỉ bảo họ cố gắng giữ tuyến, hy vọng t́nh h́nh sẽ chuyển biến tốt. Phải nói như vậy thôi, trong khi tâm trạng của tôi không tốt chút nào và tôi nghĩ rằng tất cả anh em các cấp cũng thế hoặc c̣n nản hơn.

Rồi màn đêm lại buông xuống. Một đêm nữa sắp đến và tất cả sẽ ra sao đây! Như một thói quen của một người lính đă từng lăn lộn trên chiến trường của vùng Hỏa tuyến, tôi lại gọi nhắc nhở các C/Đoàn cẩn thận và chịu khó thức để kịp đối phó ư đồ của địch. Cũng may, với chiến xa M.48, nguồn năng lượng của 6 b́nh điện trong xe tương đối dồi dào, có thể đă chịu nổi 2 ngày và gần 2 đêm mà hao hụt không nhiều, v́ các máy truyền tin và hệ thống tác xạ đại bác cũng như đại liên 30 ly M.73 song hành đều cần có điện mới sử dụng nhanh được (dĩ nhiên là vẫn có thể sử dụng các loại súng bằng tay, nhưng máy tuyền tin th́ không được). Ngoài ra, vào ban đêm th́ phải dùng Hồng ngoại tuyến trên xe để quan sát. Rồi đạn dược dành cho đại liên 30 và 50 ly th́ cũng đă gần cạn kiệt, dù các đạn đại bác vẫn c̣n, nhưng đạn chài (canister) chống biển người th́ số lượng cũng hạn chế thôi. Hết lo cái này đến lo cái nọ để t́m cách giải quyết dự pḥng! Có lẽ nhờ thế mà tôi không c̣n suy nghĩ vẫn khiến ḿnh lo lắng, sợ hăi.

Tôi nằm nghỉ trên xe M.577, tai luôn lắng nghe những động tỉnh trên các hệ thống truyền tin. Đến khoảng 21:00 giờ th́ Tr/u Kinh và Th/u Thăng báo thấy địch dàn hàng ngang chuẩn bị tấn công chúng tôi, khoảng cách chừng 70m. Tiếp đến th́ Đ/u Nam cũng báo cáo như thế. Tôi nhỏm dây ra lệnh cho Tr/u Công cho lính TQLC ḅ về ngang với chiến xa để cho chúng tôi đối phó. Tôi bảo Đ/u Nam cũng làm y như thế. Riêng C/Đoàn 1/17CX M.41 th́ không bị như thế v́ đang pḥng thủ về hướng nam. C̣n C/Đoàn 2/17TK và 3/18TK cũng chuẩn bị.

Tr/u Kính lại báo thêm là địch chỉ c̣n cách từ 40 đến 50m thôi, cứ tiến gần chúng tôi nhưng lại không nổ súng. Không cần suy nghĩ, tôi ra lệnh: “Nếu tụi nó đến gần trong khoảng 40m th́ bắn đạn chài ngay, tiếp đến là sử dụng các loại súng đại liên.”

Pháo 130 ly của địch vẫn rơi đều trên khắp vị trí của chúng tôi, nhưng vào lúc này th́ hầu như không ai c̣n để ư đến, v́ đang phải lo đối phó với t́nh huống nguy hiểm trước mắt.

Đến khoảng 21:30, loạt đan chài từ các đại bác của chiến xa M.48 nổ rền, kèm theo từng loạt đại liên. Và phía địch cũng bắt đầu nổ súng nhưng rất yếu ớt, v́ không chịu nổi hỏa lực của chúng tôi. Tr/u Kính báo cáo: “Đợt này ngả xuống th́ chúng dàn hàng ngang đợt khác.” Tôi nói: “Cứ b́nh tỉnh. Tụi nó không chịu nổi đạn chài của ḿnh đâu! Nhưng phải chờ chúng đến đúng tầm th́ mới tác xạ!”

Phía C/Đoàn của Đ/u Nam cũng báo như thế và tôi cũng ra lệnh như thế. Để quan sát toàn bộ vị trí, tôi xách máy PRC-25 lên chiến xa chỉ huy (v́ máy truyền tin trên chiến xa đă bị bắn hỏng) và chỉ nh́n thấy chớp sáng của những lằn đạn giao nhau từ phía địch và phía chúng tôi. Tôi lại nhảy xuống vào M.577 báo cáo t́nh h́nh về BTL/HànhQuân/ SĐ/TQLC và Đ/tá Trí nói: “Tôi vẫn đang nghe và theo dỏi. Phải cố giữ tuyến.”

Bây giờ đă gần 23:00. Bổng nhiên tiếng súng im bặt. Toàn bộ các đơn vị đều không bị tổn thất ǵ cả. Tất cả báo cáo đợt tấn công thứ hai của địch đă tiêu tùng và không c̣n thấy động tỉnh ǵ nữa. Tôi chỉ nhắc nhở như thường lệ v́ có thể sẽ có những đợt tấn công khác. Riêng Tr/u Công th́ tôi bảo phải chú ư hơn để diệt những tên địch c̣n sót có thể ḅ vào sát các chiến xa cũng như ngăn ngừa địch sử dụng những toán đặc công cảm tử.

Tiếng súng th́ không c̣n, nhưng tiếng nổ của 130 ly vẫn c̣n lai rai.

Vào ngồi lại trong xe M.577, tôi miên man suy nghĩ: vừa mong cho trời nhanh sáng để địch không c̣n dám tấn công v́ quá lộ liểu; vừa mong cho trời chậm sáng để địch không thấy rơ các chiến xa M.48 để bắn AT-3 hay SS-11. Đúng là mâu thuẩn!

Đến khoảng 2:15 ngày 31/01/73 th́ đột nhiên tiếng 130 ly nổ dồn dập hơn. C̣n có những tiếng nổ nhỏ hơn của cối 82 của địch. Tiếp đến th́ Tr/u Kính và Th/u Thăng lại báo địch đang từng cụm ḅ vào. Tôi hỏi Đ/u Nam th́ biết t́nh h́nh bên phía đó cũng như vậy. Tôi vẫn cho lệnh phản ứng như lần địch tấn công ban đầu trong đêm.

Chỉ khoảng 10 phút sau th́ tiếng đại bác của chiến xa và đại liên nổ rền. Với loại đạn đại bác chống biển người th́ địch dù đông bao nhiêu cũng không thể tràn qua tuyến pḥng thủ của chúng tôi. Đợt trước ngả xuống th́ lớp sau lại tiến lên, nhưng địch vẫn chẳng tiến được bước nào. Th/u Thăng c̣n báo 2 tên địch ḅ vào sát một chiến xa của C/Đội và định leo lên th́ bị TQLC tùng thiết bắn hạ ngay.

Tiếng nổ của các loại súng rền vang trong khoảng hơn 15 phút rồi dần giảm bớt. Lúc này đă gần 3:00. Không cần các C/Đội và C/Đoàn báo cáo, tôi cũng biết địch đă không c̣n tấn công nữa. Chúng tôi vẫn không bị thiệt hại ǵ. Tuy nhiên, tinh thần anh em cũng có phần giảm sút, và ngay bản thân tôi cũng càng thêm lo lắng v́ đạn dược dùng cho các loại đại liên trên chiến xa M.48 và M.113 cũng như của súng cá nhân của TQLC tùng thiết đang cạn kiệt dần, chưa nói đến sự giảm sút về sức lực sau hơn 2 đêm không chợp mắt. Tôi chỉ c̣n cách gọi nhắc nhở các C/Đoàn mà thôi và cũng không cần báo cáo về BTL/HànhQuân/SĐ/TQLC v́ chắc họ cũng đang theo dỏi nhưng không biết phải cho lệnh ǵ nữa.

Chỉ hơn 30 phút sau, khoảng 3:40, tiếng đại bác và đại liên của chúng tôi lại nổ rền một lần nữa. Địch lại tấn công lần thứ 3 trong đêm. Chỉ khác là lần này th́ mức độ tấn công liên tục hơn. Súng nổ rền một chốc rồi lại giảm bớt rồi lại nổ rền. Quân địch, lớp này ngả gục lại đến lớp khác. Cho đến khi lớp thứ tư ngả xuống, chúng mới chịu ngưng. Tôi đoán biết phía địch đă tổn thất không nhỏ, mà chẳng thể nào phá thủng pḥng tuyến của Chiến xa M.48 được. Tôi không gọi mà chỉ theo dỏi trên máy các C/Đội của tôi và của các C/Đoàn. Đặc biệt là hướng pḥng thủ (hướng nam) của C/Đoàn 1/17CX M.41 của Đ/u Trung th́ lại không bị tấn công do địa thế phía trước rất trống trải, chỉ là cát, không mấp mô những ụ cát và cũng không có những bụi cây nhỏ, c̣n cách xa ven làng Hà tây đến khoảng 400m.

Đồng hồ đeo tay của tôi đă chỉ 4:35. Nhận định t́nh h́nh, tôi đoán địch thế nào cũng cố chọc thủng pḥng tuyến của chúng tôi để tràn ngập. Nhưng trời cũng sắp sáng rồi, không biết có lợi hay có hại đây! Ḷng tôi cứ hoang mang v́ không nghĩ ra được cách nào đối phó với ư đồ kế tiếp của địch.

Thế rồi thời gian cứ trôi qua. Pháo địch cũng giảm bớt và ngưng hẳn. Lúc này đă là 7:05 ngày 31/01/73. Sương mù đă tan hết từ lâu nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Tôi leo lên chiến xa M.48 chỉ huy quan sát kỷ toàn cảnh một lần. Phía trước mặt chúng tôi, quang cảnh trông hầu như không có chuyện ǵ xảy ra trong đêm ngoại trừ một số bụi cây nhỏ đă bị trốc gốc và một số đụn cát đă bị bắn banh ra. Có lẽ địch đă tải lính bị chết và bị thương trong đêm. Thật sự, tôi không thể đoán ra điều ǵ sẽ xảy ra.

Đến khoảng 7:40, tôi nghe máy gọi Hồng Nhạn và nhận ra tiếng của Binh 1 Thạch Minh, tài xế xe jeep của tôi. Tôi cầm máy, bảo: “Hảy qua số nhà cũ!” (đây là tần số riêng để tôi liên lạc về với gia đ́nh khi cần). Binh 1 Minh nói: “Ở Huế, người ta đă loan tin rằng toàn bộ quân ḿnh ở Cửa Việt đều đă bị bao vây, không ai về được cả. Chị rất lo lắng nên bảo em ra Tiền cứ liên lạc với anh.” Dù trong ḷng đang lo lắng, tôi vẫn điềm tỉnh trả lời (v́ biết chỉ hai mươi mấy ngày nữa là vợ tôi đi sinh, nên không muốn gây lo lắng cho bà trước khi sinh): “Đừng nghe tin đồn bậy bạ. Anh vẫn b́nh yên. Nói với chị chuẩn bị đồ ăn mang ra cho anh và bạn bè lai rai. Khi nào anh gọi th́ mang ra.” Đúng là chết đến nơi rồi mà vẫn c̣n nói xạo!

Tôi buông máy nhảy ra khỏi M.577 nh́n ra phía trước th́ thấy số anh em bị thương trước đó đang d́u nhau ḷ c̣ đi về phía BCH/C/Đoàn của tôi. Tôi bảo anh em lên và tiếp d́u họ về. Thấy vẻ mặt của họ, ḷng tôi thật xốn xang, nhưng biết làm sao đây. Sau khi y tá thay băng và chích thuốc cho họ xong, tôi nói: “Với t́nh h́nh này th́ anh em cũng sẽ chết và tôi cũng sẽ chết. Chỉ có một con đường sống mà thôi. Đó là tiếp tục chiến đấu. Anh em phải cố trở lên tuyến và làm theo những ǵ tôi đă hướng dẩn hôm qua. Tụi nó sẽ không làm ǵ được ḿnh đâu. C̣n nếu ở lại BCH/C/Đoàn th́ không c̣n ai sử dụng đại bác trên chiến xa của anh em và thế th́ pḥng tuyến sẽ bị thủng. Lúc này, lời tôi nói là lời khuyên chứ không c̣n là lệnh nữa. Tùy anh em suy nghĩ. Không thể dùng xe M.113 đưa anh em lên tuyến được v́ tất cả các xe đều không được nổ máy.” Tôi không ngờ được rằng chỉ trong ṿng không đến 1 phút, tất cả các anh em đang bị thương, có 2 người bị thương đến 2 lần, đều nhỏm dậy d́u nhau bước hướng lên tuyến. Tôi buồn bả nh́n theo, tràn đầy khâm phục, thầm nói: họ mới đúng là những anh hùng thật sự.

Tôi lại nh́n đồng hồ: đă 8:20 (ngày 31/1/73). Bổng một tiếng nổ vang lên từ phía tuyến của C/Đoàn 3/20CX, và tiếng của Đ/u Nam: “Thêm một xe nữa đă bị bắn AT-3”. Tôi chụp máy nói ngay: “Cứ b́nh tỉnh! Hảy cho y tá chạy bộ lên chăm sóc anh em bị thương đi! Không được dùng M.113, v́ không xe nào được nổ máy.”

Tôi lại leo lên chiến xa của tôi để quan sát. Lúc này pháo địch chỉ rơi rất thưa thớt. Chỉ khoảng 3 phút sau th́ tôi thấy một vệt sáng xẹt vào hướng về BCH/C/Đoàn 1/17CX M.41 và trúng ngay vào chiến xa chỉ huy của Đ/u Trung, tiếp đến là 2 Binh sĩ phóng ra từ trong chiến xa. Tôi vội nhảy xuống vào xe M.577 gọi Đ/u Trung th́ nghe được tiếng của anh báo là xe bị bắn nhưng lúc đó anh đang ở trong xe M.113. Nghe thế, tôi cũng yên ḷng phần nào. Nhưng nổi lo sợ của tôi lại càng tăng khi chợt nghĩ đến viêc địch đang và có thể sẽ dùng toàn bộ súng chống chiến xa các loại để tiêu diệt chúng tôi. V́ không thể tấn công bằng bộ binh hay thiết giáp được, địch sẽ sử dụng chiến thuật này.

Và tôi đă đoán không sai. Chỉ chưa đến 8 phút sau th́ một qủa đạn chống chiến xa nữa bay vào trúng vào một xe M.113 của BCH/Th/Đoàn20CX. Tôi vội nhảy lên chiến xa của tôi để quan sát và thấy được t́nh trạng hổn loạn của đám lính của xe M.113 đă bị bắn tranh nhau chạy leo vào các xe M.113 khác của BCH nằm cạnh đó. Tôi gọi ngay cho Th/tá Kiều và nói ông gọi về BTL/ HànhQuân /SĐ/ TQLC xin lệnh cho rút quân. Và chỉ 2 phút sau, ông báo: “Lệnh phải cố thủ. Không được rút quân v́ đây là mục tiêu của tonton (Tổng Thống) và chỉ có tonton ra lệnh rút th́ mới được rút quân.”

Địch đă hầu như ngưng pháo, và chỉ sử dụng các loại súng chống chiến xa mà thôi. Và chiến thuật này đă có hiệu qủa v́ vừa gây thiệt hại cho Thiết giáp vừa khiến cho tinh thần của các lực lượng đang pḥng thủ sa sút.

Tôi lại nh́n đồng hồ: 8:45. Tôi rất muốn ra lệnh rút quân nhưng lại không dám. Tử thần cứ như lảng vảng trước mắt. Đang lúc rối trí th́ lại nghe một tiếng xẹt và thấy chiến xa M.48 chỉ huy của Đ/u Nam bị trúng một qủa đạn chống chiến xa. Và chiến xa này đột nhiên nổ máy quay đầu phóng chạy về hướng nam (hướng quân bạn). (Thật ra th́ khi chiến xa M.48 chỉ huy của Đ/u Nam bị bắn, anh đang ở trong xe M.113. Do đó, tài xế chiến xa của anh quá hoảng mới nổ máy phóng chạy.) Thế là các loại xe khác đều nổ máy chạy theo. Tôi gọi Th/tá Kiều, rồi Đ/u Nam, rồi Đ/u Cảnh, rồi Đ/u Minh nhưng hệ thống truyền tin đă im lặng. Ngay cả khi tôi gọi máy cho Tr/u Kính khi thấy chiến xa của anh chạy ngang qua mặt tôi, tôi vẫn không nghe trả lời.

Tôi tức tốc bảo HS Thẩm lên chiến xa và tôi cũng cho mang 1 máy PRC-25 vào khoang trưởng xa để liên lạc, đồng thời cho khiêng thi thể của HS Th́n (tài xế chiến xa cũ của tôi) lên M.577. Tôi nh́n quanh, tất cả những loại xe c̣n nổ máy được đă chạy hết, trên tuyến của tôi chỉ c̣n lại 4 chiến xa M.48 đă bị bắn trước đó c̣n nằm tại chỗ. Tôi đang định ra lệnh cho BCH/C/Đoàn của tôi bắt đầu chạy th́ thấy cách tôi chừng 30m, các anh em đă bị thương đang cố d́u nhau chạy bộ về. Tôi tức tốc ra lênh cho M.113 và M.577 thuộc BCH/C/Đoàn của tôi phóng đến đón họ vào hết trong 2 xe và ra lệnh: “M.577 sẽ chạy song song phía bên trái chiến xa của tôi (tức là sát mé nước biển) để được che chắn v́ xe này không có trang bị súng. Xe M.113 sẽ chạy sau tôi chừng 20 đến 30m và quay súng đại liên 50 và 30 ly về phía bên phải và bắn cầm chừng khi chạy ngang qua các làng dọc biển. Tất cả đều phải phóng rất nhanh.”

Lúc này tôi không c̣n suy nghĩ ǵ nữa ngoại trừ việc ra lệnh cho HS Thẩm, tài xế chiến xa của tôi, xe M.577, và M.113 c̣n lại của tôi khi cần mà thôi. Trên đường về tôi c̣n thấy chiến xa M.41 của Đ/u Trung bị bỏ lại. Tôi phải phóng khoảng gần 500m mới hết ranh giới ṿng đai pḥng thủ của chúng tôi, và tôi mới thấy lính TQLC, v́ không kịp leo lên xe của các C/Đoàn, đang chạy bộ về hướng nam, nhưng cách xa tôi về phía tây chừng 200m. Tôi không thể nào dừng lại để đón họ được, dù lúc này tôi nh́n lại th́ tuyến vẫn chưa bị địch chọc thủng vào. Có lẽ những chiến xa M.48, M.41 và M.113 đă bị bắn tê liệt c̣n nằm lại khiến địch nghi ngờ chúng tôi đang chuyển một số quân qua hướng khác.

Mấy cụ thường dạy: “Tấn công th́ nên đi sau, c̣n chạy th́ nên chạy trước” thật không ngoa chút nào. V́ tôi chạy sau một khoảng thời gian, có lẽ chừng 15 đến 20 phút, do vị trí ở xa nhất về hướng bắc và c̣n phải đón anh em bị thương từ tuyến chạy về, nên địch c̣n nằm ở các làng dọc biển có thời gian chuẩn bị đón bắn chúng tôi. Súng địch từ trong làng bắn ra liên tục. Dọc đường, tôi c̣n thấy rơ 2 tên địch ngang nhiên đứng giang chân kê B-41 lên vai định bắn vào chúng tôi, nhưng đại liên 30 ly bên hông M.113 đă quạt ngả chúng. (chiến xa M.48 chỉ huy của tôi th́ không c̣n bắn ai được nữa sau khi bị bắn 2 lần, nhưng tôi vẫn không rời nó được)

Tôi nh́n địa h́nh và đoán ḿnh đă vượt qua được chừng 5km. Tôi gọi báo cho xe M.113 biết sắp đến tuyến của quân bạn rồi, v́ không c̣n thấy trong làng bắn ra, và ra lệnh ngưng tác xạ. Chỉ chừng 15 phút sau, tôi đă thấy phía trước lố nhố rất nhiều lính bạn đang đứng sát mé biển trông về hướng bắc. Khi chiến xa tôi đến, họ reo ḥ: ‘Đ/u Xứng đă về rồi! Đ/u Xứng đă về rồi!”.

Thở phào nhẹ nhỏm, tôi ra lệnh cho tải thương ngay những anh em bị thương và đưa thi thể HS Th́n về Bệnh viện. Tôi bảo Tr/u Kính kiểm tra quân số về được th́ được biết c̣n thiếu B1 Hoàng-Hoàng (tài xế, đă chết ngay trong chiến xa vào giờ phút cuối nên không kịp mang theo về, c̣n số chiến xa M.48 th́ tôi đă thấy tại tuyến nên đă biết được.)

Sau đó, tôi lại leo lên chiến xa của ḿnh đang hướng đầu về phía biển, ngồi xuống phía trước ngang với nắp tài xế, nh́n ra biển. Trời se lạnh v́ chỉ c̣n mấy ngày nữa là Tết. Tôi bảo lính đưa cho tôi chiếc mền mỏng thường đắp, rồi quàng lên hai vai, cố h́nh dung ra một người lính của ḿnh đă hy sinh và bị bỏ lại. Một cái tên rất khó quên. Họ là Hoàng và tên cũng là Hoàng. Và cũng suy nghĩ không biết phải nói ǵ khi Đ/tá Trí hỏi tại sao lại chạy về.

Chừng 20 phút sau, Đ/u Nam và Đ/u Minh đến nói chuyện với tôi. C̣n Đ/u Cảnh th́ đă được tải thương. Ai cũng vẫn c̣n lo về việc tự ư bỏ vị trí chạy về sẽ bị hậu qủa ǵ, nhưng c̣n sống sót trở về là được rồi.

C̣n về TQLC th́ chỉ có 3 Ban Chỉ Huy Đ/Đội và BCH của Th/tá Tiền (đă ở sẵn trên các M.113 chỉ huy của các C/Đoàn) cùng một số th́ đă nhanh chân kịp leo lên M.113 mới về được. Số c̣n lại th́ hoặc chết hoặc bị bắt sống phải trên 100 người.

Ngay lúc này, lính đến báo với tôi là xe jeep của tôi đă ra đến, mang theo đồ ăn do bà xả tôi chuẩn bị. Tôi lại nh́n đồng hồ: đă 10:10 sáng ngày 31/1/73. Binh 1 Minh đă bày hết mọi thứ ra trên nắp máy xe jeep. Thế là chúng tôi đến ăn uống lai rai. Có cả Đ/u Trung, Tr/u Nga, Tr/u Lân của C/Đoàn 1/17CX M.41 và vài sĩ-quan các C/Đoàn nữa. Mỗi người chỉ nhấm nháp được 2,3 miếng là hết thức ăn, rồi chỉ nhâm nhi bia, nhưng niềm vui thoát được nguy hiểm đă tràn ngập tâm hồn.

Sau đó, Tr/tá Tá đến chúc mừng tôi. Tôi nói: “Chắc tôi phải về nhà nghỉ vài ngày. Việc lảnh chiến xa bổ sung và sửa chửa xe bị hỏng đă có Tr/u Điệp (C/Đoàn phó của tôi) lo.” Và ông đồng ư. Tôi vào BTL/ HànhQuân/ SĐ/ TQLC gặp Đ/tá Trí. Ông bắt tay tôi và nói: “Tôi cứ ngỡ cậu không về được chứ. Nhưng theo dơi trên máy vẫn c̣n nghe tiếng của cậu nên tôi vẫn hy vọng. Chúc mừng!” Tôi cảm ơn và cảm thấy yên ḷng v́ không nghe ông hỏi han ǵ về việc bỏ vị trí chạy về.

Trước khi lên xe jeep về nhà, tôi gọi Đ/u Nam và trả lại C/Đội chiến xa M.48 đă tăng phái cho tôi (nhưng giờ th́ không c̣n đủ. Rồi dặn Tr/u Kính dẩn toàn bộ C/Đoàn với số chiến xa chỉ c̣n chừng 1 C/Đội về tiền cứ ở Ḥa Mỹ.

Cuộc Hành Quân Tango đă kết thúc. Kể từ lúc Cánh A – Nổ lực chính- của tôi vượt tuyến xuất phát và C/Đoàn tôi đă đến Cửa Việt đầu tiên cho đến khi tôi là người trở về cuối cùng là 4 ngày + 4 đêm + khoảng 3 giờ 30 phút.

Ngang qua căn cứ Ḥa Mỹ, tôi tạt vào dặn ḍ Tr/u Điệp những việc cần làm, nhất là phân phối cho anh em đi phép, rồi lên xe tiếp tục về Huế nghỉ ngơi để ngày hôm sau c̣n vào Bệnh viện thăm anh em bị thương và kiểm tra xem thi thể của HS Th́n đă được chuyển về quê nhà trong Nam chưa.

Vậy là tôi được nghỉ 3 ngày và ăn Tết tại nhà ở Huế, quá đầy đủ đối với một người lính tác chiến. Sau đó, tôi trở lại đơn vị tại tiền cứ tại Ḥa Mỹ.

Khoảng 4 ngày sau, vào lúc gần trưa, tôi đang ở trong văn pḥng C/Đoàn trưởng th́ nghe có tiếng máy bay trực thăng. Tôi ra ngoài nh́n th́ biết ngay là trực thăng của Ch/tướng Bùi-thế-Lân (TL/SĐ/ TQ LC). Tôi nghĩ rằng ông ghé xuống BCH/Th/Đoàn 20CX nên chẳng quan tâm ǵ. Không ngờ, chỉ mấy phút sau th́ tiếng trực thăng đáp xuống vang lên rất gần, tôi nh́n ra và thấy trực thăng đă đáp xuống khoảnh đất trống trong vị trí của C/Đoàn tôi. Tôi vội vả bước ra, chẳng kịp nai nịt súng ống ǵ cả, th́ đă thấy Ch/tướng Lân và Tr/tá Nguyễn-kim-Để bước vào. Tôi chào và lúng túng kéo 2 chiếc ghế salon đóng bằng két đạn bằng gổ mời họ ngồi và kêu lính gọi nước uống từ Câu lạc bộ Th/Đoàn. Nhưng ông Lân khoác tay bảo không cần. Ông ngồi xuống và mỉm cười nói: “Bây giờ cậu muốn được thưởng ǵ đây? Muốn thăng cấp Thiếu tá hay nhận Bảo Quốc Huân Chương?” Tôi chẳng biết trả lời sao v́ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi chỉ nói được: “Thưa Thiếu tướng, đơn vị tham chiến gồm 4 C/Đoàn và thêm 1 C/Đoàn tăng cường nữa. Và chúng tôi đă tự ư rút về.” Ch/tướng Lân nói: “TOC (Trung tâm Hành Quân) đă theo dỏi hệ thống truyền tin nội bộ của các đơn vị suốt cuộc hành quân. Cậu đă có kế hoạch và chỉ huy toàn bộ 4 C/Đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Giai đoạn sau th́ không tính.” Tr/tá Để xen vào: “Xin Thiếu tướng đề nghị thăng cấp Thiếu tá mặt trận cho Đại úy Xứng. Như vậy th́ cụ thể hơn.” Và Ch/tướng Lân nói: “Như vậy cũng tốt. Chúc mừng cậu trước!” Ông đứng dậy bắt tay tôi. Tôi chỉ cảm ơn và mỉm cười. Chỉ trong khoảng 15 phút sau, tôi tiển ông và Tr/tá Để lên trực thăng bay luôn. Khi trở lại, tôi thấy Tr/tá Tá, nai nịt gọn gàng bước đến, hỏi tôi: “Ông Tướng xuống C/Đoàn anh có nói ǵ không?” Tôi nói dối: “Ông chỉ ghé xuống thăm và hỏi t́nh h́nh C/Đoàn mà thôi.” Và sau này ai hỏi, tôi cũng chỉ nói như vậy.

Chỉ khoảng hơn 2 tháng sau th́ tôi (sĩ-quan duy nhất được thăng cấp) được mang cấp bậc Thiếu tá (thăng cấp đặc cách mặt trận) do SĐ/TQLC đề nghị.

Tôi chỉ đưa ra một Tổng kết tương đối chính xác của Lực Lượng Tấn Công Chính trong cuộc Hành Quân Tango như sau:

►Địch:

1- Nhân mạng: 1 bị bắt sống. Chết và Bị thương khoảng trên 300 trên đường tiến quân của tôi và trong các loạt tấn công vào vị trí pḥng thủ của các C/Đoàn tại Cửa Việt.

2- Quân dụng: 3 T.54 hay T.59 bị bắn tê liệt

►Bạn (Lực Lượng Tấn Công Chính):

1- Nhân mạng:

- Thiết giáp: 2 chết (1 bị bỏ lại Cửa Việt) khoảng 30 bị thương (trong đó có 2 sĩ-quan của Cánh A của tôi + 1 SQ của BCH /Th/Đoàn20CX)

- TQLC tùng thiết: Chết và Bị thương khoảng 30. Bị bắt sống khoảng trên 100.trên đường tháo chạy

2- Quân dụng: 6 CX M.48 (4 của Cánh A và 2 của Cánh B); 1 CX M.41; 5 M.113 bị bắn tê liệt và bị bỏ lại tại Cửa Việt. Không có loại nào bị cháy.

Tổng cộng: 12 xe các loại.

- 3 CX M.48 bị bắn hư hỏng nhưng vẫn chạy về được.

►Phần đất Lực Lượng Tấn Công Chính đă tấn công càn lướt và TQLC theo sau đă điền trám được: hơn 5km (đến gần B́nh An).

►Riêng về Kết qủa của các T/Đoàn TQLC th́ tôi không rơ.

Mượn Tựa đề và Lời Mở đầu của Th/u Đặng-văn-Quang, tôi đă viết lại những hồi ức, mà lẽ ra đă muốn giấu kín trong ḷng và giữ làm kỷ niệm cho quăng đời lính của ḿnh, về Trận đánh Cửa Việt với toàn bộ sự thật, (nói là toàn bộ sự thật th́ không đúng hẳn v́: thứ nhất, ngoài giờ giấc ngưng bắn là 7:57 ngày 28/1/73, các số giờ khác có thể có sự chênh lệnh về số phút nhưng không sai lệnh nhiều. Thứ hai, có một số chi tiết tương đối không quan trọng mà, v́ tế nhị, tôi không tiện nêu ra v́ muốn giữ lại những t́nh cảm rất đáng trân trọng của anh em thuộc cả 2 binh chủng đă dành cho tôi sau 36 năm dài dằng dặc) chỉ với mục đích xin dùng bài viết này thay cho:

♦ Ba nén nhang cắm vào trước mộ của HS Th́n, tài xế chiến xa chỉ huy của tôi, đă hy sinh trong đêm tiến quân ra Cửa Việt và đă phải được gói chặt trong poncho (áo mưa của lính) suốt hơn 3 ngày liền, nghe thêm tiếng pháo nổ đạn bay cũng như ḥa quyện linh hồn ḿnh với niềm vui và nổi lo của đồng đội trong cuộc chiến khốc liệt nhưng bế tắc này.

♦ Ba nén nhang cắm vào trước chiếc chiến xa M.48 của C/Đội 3/1/20CX do Binh 1 Hoàng- Hoàng làm tài xế và đă hy sinh anh dũng, yên nghỉ ngay trong khoang tài xế chiến xa của ḿnh tại pḥng tuyến Cửa Việt.

Xin cầu nguyện cho linh hồn hai em ở thế giới bên kia siêu thoát và cảm thấy thanh thản hơn, nếu đọc được bài viết này.

Bài viết này cũng để thay lời cảm ơn

• Th/u Đặng-văn-Quang, C/Đội trưởng C/Đội 3/1/20CX, đă bị thương ngay sau khi đă đánh tan tuyến chặn đầu tiên và kiên cố nhất của địch.

• Th/u Nguyễn-văn-Sa, C/Đội trưởng C/Đội 1/3/20CX, được tăng phái cho tôi, đă bị thương nặng trên đường tiến quân và sau đó phải giải ngủ.

• Tr/u Tống-huy-Kính, người đă cùng tôi vượt qua suốt chặng đường đầy cam go tiến chiếm Cửa Việt.

Kỵ Binh Đặng Hữu Xứng