Kiến Thức Nha Khoa Phổ Thng

Hồ Sơ Bệnh L

Quyền lợi & Quy luật trong tiểu bang Texas

BSNK Anne-Marie Ho Nguyễn

August 2011

Bc sĩ Nha khoa Anne-Marie Ho Nguyễn chuyn trị bệnh nướu răng v đặt implant (Periodontology & Implantology) tốt nghiệp Baylor College of Dentistry năm 1990, c bằng Master of Science về phn khoa nướu răng tại University of Texas - San Antonio năm 1996 v Board Certified bởi Hội American Board of Periodontology năm 1997, hiện đang hnh nghề ở vng Ty Nam (Southwest) Houston. Nếu c những thắc mắc lin quan tới nha khoa, xin lin lạc hoặc gửi thư về địa chỉ văn phng 6666 Harwin Drive, Suite 650, Houston, Texas 77036. ĐT: 713.917.0907. Copyright 2011 Anne-Marie H Nguyễn, DDS, MS.

 

Trong 20 năm qua hnh nghề nha sĩ ti thnh phố Houston, ti thấy hầu hết bệnh nhn Việt Nam hnh như khng hiểu hoặc khng biết mt s quyền lợi của mnh khi đi khm răng. im trước tin phải ni l vấn đề hồ sơ bệnh l (ting Anh gi l medical/dental records). Trong nhiu trܩng hp v l do khc nhau (xin xem phn dܧi) khi ti khuyn bnh nhn nn i xin h s c t 1 vn phng khc, hu ht cc bnh nhn t ra ngi ngng, lo lng v s nhng bc s kia bun bc, hiu lm hoc. . . la mng! Bi ny ch vit ring cho ngnh Nha khoa v c sn kinh nghim bn thn trong nghề v kin thc thu thp trch dch t sch v; ring về ngnh Y Khoa th chắc cũng khng c nhiều sự khc biệt. Nhng kiến thức phổ thng ny s gip chng ta cng hiểu trch nhiệm giữa nha sĩ v bệnh nhn. Chng ta cng cn hiu thm l cc quy luật ti Texas c th c vi sự khc biệt so với quy luật nhiu tiu bang khc trn nước Mỹ, nn phải cn nhc thn trng v suy xt kỹ lưỡng. Cu trc bi vit ny ܮc ǥt dܧi dng Hi-p da trn nhng cu hi ca bnh nhn thc mc nu ra trong nhiu nm qua ti vn phng. Nhng quy lut vit trong bi ܮc trch dch t mng lܧi ca y ban Thanh tra Nha khoa (Texas State Board of Dental Examiners-TSBDE). Qu v c th vo mng lܧi ca Ban Thanh tra qua a ch www.tsbde.state.tx.us Nj hiu r thm chi tit hoc khi cn lin lc vi h bt c vn NJ g lin quan ti ngnh Nha khoa.

 

Hỏi: Trường hợp no th người bệnh nn xin hồ sơ bệnh l của những bc sĩ trong qu khứ?

Đp: 1. Điểm ưu tin l khi người bệnh cần đi tham khảo kiến thm về tnh trạng bệnh l của mnh (seeking second opinion). C rất nhiều điểm thuận lợi cho người bệnh nếu c đầy đủ hồ sơ qu khứ như: a) Đỡ tốn thời giờ của người bệnh v bc sĩ khc để lm lại thủ tục giấy tờ; b) Đỡ tốn tiền cho người bệnh khi phải chụp X-ray tại văn phng mới; c) Gim bt tia X-ray vo cơ thể của người bệnh v phải chụp lại hnh ảnh.

2.        Để việc chữa trị khng bị gin đoạn hoc ti din. Th dụ: Nha Sĩ A đ trm vết su cho răng hm dưới pha bn phi ri, th nha sĩ B cứ tiếp tục lm những chiếc răng khc thay v trm lại chiếc răng hm kia.

3.        Người bệnh phải thay đổi chỗ ở v việc lm, hoặc muốn đổi qua nha sĩ khc.

4.        Để theo di sự pht trin của một bướu nằm trong xương hm. Nếu hnh ảnh X-ray c được ngay từ đầu v lin tiếp mỗi năm, vị nha sĩ đ c thể đon được bướu xương lnh hay dữ, v bit ܮc tc Ƕ pht trin ca bܧu ny.

 

Hỏi: Hồ sơ bệnh l phải được lu trữ trong văn phng bc sĩ bao nhiu năm?

Đp: Quy luật TSBDE 108.8 tuyn b l tt c văn phng nha sĩ phải duy tr hồ sơ bệnh nhn t nhất l 5 năm kể từ ngy hẹn cuối cng gp người bệnh tại văn phng khm răng. Việc trừ khử hồ sơ bệnh l (disposition of records) sau 5 năm phải được lm theo phương cch tốt nhất [như...cắt xn, t] để phng giữ những dữ liu b mật của người bệnh.

Hỏi: Người bệnh c thể xin ph bản hồ sơ bệnh l của mnh được khng?

Đp: Dĩ nhin ܮc. Quy luật TSBDE 108 bắt buộc nha sĩ phải cung cấp ph bản hồ sơ bệnh l cho người bệnh nếu đ c sự yu cầu của người đ, bằng lời ni hoặc văn thư, trong vng 30 ngy. Xin ch : Người bệnh KHNG c quyền đi bản chnh v đy l vật sở hữu của văn phng! Để giải thch v hiểu r thm, những l do như: 1) Văn phng phải duy tr hồ sơ của người bệnh trong 5 năm theo như qui luật tiu bang n định; 2) C thể những cơ quan khc (hng bảo hiểm, bnh vin, y ban thanh tra thnh phố, cc cảnh st khi c tai nạn tử vong, v. v) cũng muốn xin ph bản hồ sơ bệnh l trong tương lai; 3) Mi lin lc vi nhng bc s chuyn khoa khc v tnh trng ca ngܩi bnh.

Hi: Ph bn h s bnh l nn c nhng g?

p: 1. Ph bn X-ray

2.       Ph bn tm lܮc h s bnh l t lc u cho ti ngy hn cui cng ti vn phng. y l h s vit tay hoc nh my ca bc s/nha s lit k tt c cng vic lm ti vn phng theo th t thi gian, nh:

a.                                Chn bnh, bao gm tnh trng s khi hoc nhng vn NJ quan trng xy ra.

b.                               Kt qu nhng ln t vn tham kho, li cn dn.

c.                                K hoch, phng cch, v tin trin ca vic iu tr.

d.                               Danh sch tt c nhng loi dܮc phm theo toa, bao gm liu lܮng.

e.                                Thng tin v s d ng/ nhy cm vi dܮc phm

 

V mt l do no , nhiu bnh nhn ngܩi Vit t khi no xin ܮc hoc nhn thy ph bn tm lܮc h s bnh l ca mnh. Theo quan im v cch nhn n s ca tc gi th h s vit tay quan trng hn hnh X-ray. Nhn vo hnh X-ray sao li th d nhin s khng cho bc s khc khi nim l nhng cng vic g lm hoc cha lm hoc lm bng phng cch no v vo thi im no, v. v...

 

Hỏi: Ai c quyền xin được hồ sơ bệnh l của người bệnh?

Đp: 1. Chnh ngܩi bnh phi nj n v k tn ca mnh ti vn phng, xc nhn l mnh s ti nhn ph bn h s hoc xin vn phng c gi thng h s bnh l ca mnh ti nh ring hoc mt ni ܮc ch nh. Ch : V lut l bo v b mt d liu ca ngܩi bnh (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) nn vn phng khng th no sao li h s ca ngܩi khc ngoi tr cho chnh ng s. Th d: Ngܩi chng khng th no xin h s ca v nu khng c s k kt tho thun trܧc vi vn phng.

2.       Nu bnh nhn trn 18 tui tr ln, ngܩi bnh bt buc phi k tn, ngoi tr: a) ngܩi bnh yu km hoc khng kh nng (incompetent); b) ngܩi bnh b bt toi (disabled) v khng th k giy t ܮc; c) ngܩi bnh qua ǩi (deceased). Ch : Ngܩi go (widow) hoc ngܩi gim h (legal guardian) phi chng minh bng giy t s lin h vi ngܩi bnh khi i xin h s bnh l.

3.       Nu bnh nhn dܧi 18 tui, th chnh ph huynh hoc ngܩi gim h phi k giy t xin h s.

Hỏi: Văn phng nha sĩ c quyền thu tiền để sao lại hồ sơ bệnh l khng? Nếu c, th khong bao nhiu?

 

Đp: C. Nha sĩ được quyền lấy một lệ ph ph hợp (reasonable costs) của người bệnh dựa vo thời gian v vật liệu văn phng bỏ ra để lm lại bản sao hồ sơ bệnh l. Dựa vo quy luật TSBDE 108.8, tất cả gi cả đ được ấn định như sau:

a)        $25.00 cho 20 tờ đầu tin v $0.15 cho mỗi trang sau đ.

b)       Hnh X-ray ton bộ (12 tới 18 films): $15.00

c)       Hnh panoramic ton hm: $15.00

d)       Hnh chụp xương sọ (lateral cephalometric radiograph): $15.00

e)        1 hnh chụp răng: $5.00

*** Nếu văn phng nha sĩ đ khng c my sao hnh X-ray, m phải gửi qua 1 cơ quan khc để sao lại, th số tiền c thể mắc hơn nếu được chứng minh qua tờ bin lai.

 

Hỏi: Văn phng bc sĩ c quyền khước từ sao lại hồ sơ bệnh l khng? Người bệnh c cần phải thanh ton hết nợ chưa trả để được lấy lại bản sao hồ sơ bệnh l khng?

p: KHNG. Nha s khng ܮc khܧc t vic sao li h s bnh l da trn s tin bnh nhn cn n vn phng. Nha s c th dng cc phng cch khc v lut php , k c nhng c quan thu tin (collection agency) hoc to n dn s (civil court actions) Nj i s tin n . Nhng, vn phng c quyn ly tin l ph Nj sao li h s bnh l v c th gi bn sao ny cho ti khi ngܩi bnh tr l ph .

 

Hỏi: Nếu nha sĩ khng chịu đưa hoặc sao lại hồ sơ bệnh l sau khi người bệnh đ đệ đơn xin php th c những biện php g?

Đp: Mong rằng trường hợp trn sẽ khng xảy ra. Nhưng nếu c, người bệnh c thể lin lạc trc tip bằng điện thoại tới

Ủy ban Thanh tra Nha khoa (tại Austin) 1.800.821.3205

512. 463.6400

Hi ng Peer Review tại thnh phố Houston 713.961.4337

(Xin xem phn dn gii dܧi)

Ch ! Ch : Vo thng 9 năm 2010, Ủy ban Thanh tra Nha khoa tại Texas vừa đưa ra mt s vi phạm hnh (Administrative Penalty) km theo s tin pht ghi chp trong quy luật 107.202. Ni ring v vn NJ h s bnh l:

Khng thc hin ngha v sao li h s bnh l cho bnh nhn

(Fail to Provide Records to Patient) $500.00 tin pht

 

PEER REVIEW COMMITTEE. y l 1 c quan a phng m ngܩi bnh c th nj n trnh by nhng kh khn mnh gp phi trong vn phng nha s, nh: khng hi lng vi cht lܮng ca vic iu tr, khng thch hp vi tnh trng ca bn, mun khiu ni, hoc s bt cn ca nha s trong vic iu tr. Hi ng Peer Review ܮc ǥt ra gm c nhiu nha s, tng qut k c chuyn khoa mi ngnh, Nj xem xt v kim chng h s phn nn ca ngܩi bnh so vi h s bnh l ca vn phng cha tr. y cng l mt cch kin tng n gin m bnh nhn khng phi tn tin! Nu Hi ng nhn thy rng vic iu tr khng th chp nhn ܮc, th h s yu cu nha s iu tr sa ǰi hoc hon tr chi ph cho bnh nhn.

Kt lun: Tc gi mong rng nhng kin thc cn bn v tng qut trnh by trong bi vit ny s gip mi ngܩi hiu v thng cm trch nhim ca nhau. Khi c y giy t trong h s th d nhin vic cha tr cho ngܩi bnh s khng b nh tr v s tr nn tt p hn.

Anne-Marie Ho Nguyn

Houston, 2011